Gå till innehållet

Kontaktinformation

InfoFinlands redaktion lyder under Helsingfors stadskanslis kommunikationsavdelning.

Kontaktuppgifter till InfoFinlands redaktion:

  • e-post: infofinland(at)hel.fi

Vi tar gärna emot respons på och utvecklingsidéer med koppling till InfoFinlands verksamhet, översättningarna och samarbetsmöjligheter.

Om du behöver hjälp eller råd i skötseln av dina personliga ärenden, ta då direkt kontakt med myndigheterna.

Postadress till InfoFinland:

InfoFinlands redaktion

Stadskansliet

PB 1

00099 Helsingfors stad