Gå till innehållet
Päihdeongelmat

Missbruksproblem

Publicerad23.08.2022
Har du eller din närstående problem med alkohol eller droger? På denna sida hittar du information om var du kan få hjälp med dessa problem i Finland.

Hälsovårdscentralen

Du kan kontakta den närmaste hälsovårdscentralen (terveysasema), om du har problem med alkohol eller droger.

A-kliniken

A-kliniken kan hjälpa dig med missbruksproblem och andra beroendeproblem. A-kliniker erbjuder bland annat polikliniktjänster, substitutionsbehandling och avgiftning. Det finns A-kliniker på olika orter i Finland. Behandlingen på A-kliniken är konfidentiell.

Sök dig till A-kliniken via missbrukstjänster i din hemkommun.

Länken tar dig utanför tjänstenA-klinikstiftelsen

Hjälp med rusmedelsberoende

Webbtjänsten Päihdelinkki

I A-klinikstiftelsens webbtjänst Päihdelinkki får du information om missbruk och beroende. En del av tjänsterna i Päihdelinkki finns även på svenska, engelska och ryska.

Anonyma Alkoholister

Anonyma Alkoholister (Anonyymit Alkoholistit) AA on är en kamratförening för män och kvinnor, där de delar med sig av sina erfarenheter av alkoholism och försöker hjälpa varandra att bli friska. AA-grupper finns på många orter och i de större städerna finns även grupper på engelska.

Al-Anon erbjuder stöd till närstående personer till en alkoholist. I Helsingfors finns en engelskspråkig Al-Anon-grupp.

Anonyma narkomaner

Anonyma narkomaner (Nimettömät narkomaanit NA) erbjuder stöd och information samt gruppmöten. Den som vill sluta använda droger kan bli medlem. Du kan söka information om möten på webbplatsen på finska, engelska och svenska.