Gå till innehållet
Tukea raskaana olevalle äidille

Stöd till gravida

Publicerad03.05.2022
I Finland får barnfamiljer stöd i många olika former. Till exempel moderskapsförpackningen är populär. På den här sidan hittar du information om de understöd som du kan ansöka om innan barnet föds.

Moderskapsförpackning

Om du bor i Finland kan du ha rätt till moderskapsunderstöd (äitiysavustus). Moderskapsunderstödet är antingen en moderskapsförpackning (äitiyspakkaus) eller ett fast skattefritt belopp, du väljer vilket alternativ du vill ha. Moderskapsförpackningen innehåller bebiskläder och vårdartiklar. Största delen av mödrarna väljer moderskapsförpackningen, eftersom dess penningvärde är högre.

Du har rätt till moderskapsunderstöd då

  • graviditeten varat i cirka fem månader
  • du genomgått läkarundersökning före utgången av fjärde graviditetsmånaden
  • du omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Moderskapspenning

När du är gravid kan FPA betala ut moderskapspenning (äitiysraha) till dig.

Modern inleder i allmänhet moderskapsledigheten 30 vardagar för det beräknade förlossningsdatumet. Då får modern moderskapspenning. Den utbetalas i sammanlagt cirka fyra månader.

Du kan ansöka om moderskapspenning om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland och varit sjukförsäkrad i Finland, ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz oavbrutet i 180 dagar före det beräknade förslossningsdatumet. FPA betalar ut moderskapspenning på samma villkor också till studeranden och arbetslösa.

Ansökan om moderskapsunderstöd och moderskapspenning

Ansök om moderskapsunderstöd och moderskapspenning hos FPA senast två månader före det beräknade förlossningsdatumet.

Du kan göra en ansökan om moderskapsunderstöd och moderskapspenning via FPA:s webbsidor. Logga in med nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Tjänsten innehåller anvisningar för att fylla i ansökan. På samma adress ser du också hur behandlingen av din ansökan framskrider. När ansökan avgjorts, ser du beloppet på ditt stöd och tidpunkten för utbetalningen. Tjänsten är på finska och svenska.

Du kan ansöka om moderskapsunderstöd och moderskapspenning också genom att fylla i en pappersblankett och skicka den jämte nödvändiga bilagor till vilken FPA-byrå som helst. Rådgivningen hjälper dig att fylla i ansökan.

Föräldradagpenningar är skattepliktiga inkomster och följaktligen behöver du ett skattekort (verokortti). Läs mer på InfoFinlands sida Beskattning.

Kom ihåg att meddela din arbetsgivare om moderskapsledigheten senast två månader innan den börjar.

Tidigarelagd moderskapspenning

En moder kan bli moderskapsledig redan 31–50 vardagar innan det beräknade förlossningsdatumet. Moderskapspenning utbetalas under sammanlagt fyra månader från moderskapsledighetens början.

Särskild moderskapspenning

Om du är utsatt för strålning, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar i ditt arbete kan du sluta arbeta genast då graviditeten konstaterats. Under denna tid får du särskild moderskapspenning (erityisäitiysraha). Kom ihåg att ansöka om särskild moderskapspenning hos FPA inom fyra månader från den dag du slutar arbeta.

Särskild moderskapspenning betalas inte alls ut till arbetslösa och endast i vissa fall till studeranden.

Fråga närmare av FPA.

På FPA:s webbsidor kan du ta del av alla förmåner som FPA erbjuder till barnfamiljer.