U gudub macluumaadka ku jira
Veroilmoitus ja verotuspäätös

Ogaysiinta cashuurta iyo go’aanka cashuurta

Waa la daabacay21.06.2022
Finland waxaad wargelinta canshuurta oo horay loo sii buuxiyay ka heleysaa Maamulka canshuurta Maarso-Abriil. Wargelinta canshuurtu waa dakhliyadi iyo lacagaha lagaa dhiman oo la soo koobay. Dadka badan waxaa wargelinta canshuurta ula socda go’aanka canshuurta iyo caddaynta canshuurta. Maamulka canshuurtu wuxuu wargelinta canshuurta kuugu soo dirayaa Omavero iyo boostada gurigaada.

Ogeysiinta canshuurta

Ogeysiiska canshuurta waxaa ku jira macluumaad ku saabsan dakhligii sannadkii hore, canshuurta iyo waxyaabaha la dhimay. Hubi wargelinta canshuurta kaddibna sax macluumaadyada ka maqan ama ka khaldan adigoo isticmaalaya adeegga shabakadda Omarvero. Haddii macluumaadkaaga oo dhan ay sax yihiin, uma baahnid in aad wax samayso.

Waad isticmaali kartaa adeegga shabakadda Omavero, haddii aad haysato aqoonsiyada shabakadda bangiga ee Finnishka ama xaqiijinta mobaylka. Macluumaadyada oo dhan waxaa ku sixi kartaa OmaVero. Haddii aad macluumaadyada ku soo gudbinayso warqad, ku sax macluumaadka foomamka gaarka ah ee lagu sheegay macluumaad kasta qaybtiisa ku jirta wargelinta canshuurta. Ku xisaabtan, in foomamku ay yaalaan Maamulka canshuurta ugu dambayn maalinta lagu qoray wargelintaada canshuurta.

Hubi waxyaabaha canshuurta yareeya

Waxaad heli kartaa waxyaabaha canshuurta dhima, kuwaas oo yareera cadadda canshuurta ee aad bixinayso. Maamulka canshuuraha ayaa canshuur dhimista qaar si otomaatig u sameeya, laakiin canshuur dhimista qaarkood waa in aad adigu codsataa. Waxyaabaha lagaa dhimayo waxaad ku sheegi kartaa kaarkaada canshuurta ama wargelinta canshuurtaada.

Waxyaabaha yaraynaya canshuurta waa tusaale ahaan:

  • kharashaadka ku baxay helitaanka dakhliga
  • lacabta xubinnimada ururka suuqa shaqada iyo lacagaha ku baxay qasnadda shaqo la’aanta
  • kharashaadka ku baxa safarka u dhexeeya guriga iyo goobta shaqada

Haddii aad mushaar qaadato, si otomaatig ah ayaa lagaaga dhimayaa 750 yuuro oo lacagta ku soo gashayaad ku shaqeysatay. Haddii uu ku galo kharash ka badan 750 yuuro oo aad mushaarka ku kasbatay, ku sheeg kharashaadkaas wargelintaada canshuurta. Qabashada shaqo lagu qabanayo meel aan ahayn goobta shaqada waxaa ku bixi kara kharashaad aad ka dhimi karto canshuurtaada. Kharashaadkaas waxaa tusaale ahaan kharashka qolka shaqada, qalabka shaqada iyo internetka.

Waxaad canshuurta ku dhimi kartaa kharashka safarka ee la xiriria shaqo aadista iyo shaqo samaynta. Safarrada u dhexeeya guriga iyo goobta shaqada waxaa canshuur dhimis loogu samaynayaa qaab waafaqsan gaadiidka la raaco kan ugu raqiisisan. Bixinta lacagta xubinnimada ururka suuqa shaqada iyo bixinta lacagta qasnadda shaqo la’aanta waxaa iyagoo dhammaystiran laga jarayaa dakhliga mushaar ee ku soo gala.

Go’aanka canshuurta

Natiijada kama-dambaysta ah ee canshuurti sannadkii hore waxaad ka arkaysaa go’aankaada canshuurta. Haddii aad sixitaan ku samayso wargelinta canshuurta ee hora loo sii buuxiyay ama uu Maamulka canshuurtu meel kale ka helo macluumaad saamayn leh oo ku saabsan canshuurtaada (tusaale ahaa shaqo-bixiyahaada), waxaad heleysaa go’aanka canshuurta oo cusub. Go’aanka canshuurta waxaa ku jira xisaabta natiijada kama-dambaysta ah ee canshuurtaada. Go’aanka canshuurta waxaad u baahan kartaa tusaale ahaan marka aad codsanayso guri kiro ah ama laguu xisaabinayo lacagta xannaano-maalmeedka.

Kaydso wargelinta canshuurta ee hora loo sii buuxiyay, go’aanka canshuurta iyo caddaynta canshuurta. Haddii aad u baahato waxaad gadaal dambe ka daabacan kartaa OmaVero.

Canshuur soo celinta iyo canshuurta kugu baaqatay

Go’aanka canshuurta ayaad ka arkaysaa, in aad bixisay cadadda saxda ah ee canshuurta iyo in kale. Haddii aad bixisay canshuur badan, waxaad heleysaa canshuur celin. Haddii aad bixisay canshuur yar, waa in aad inta kugu maqan u bixisaa sidii canshuur haraa ah oo kale.

Canshuurta la soo celinayo waxaa lagu soo shubayaa akoonka bangiga ee aad gubisay. Ku sheeg akoonkaaga adeegga shabakadda OmaVero ama foomka warqadda ah ee gaarka ah. Haddii aanu Maamulka canshuurtu hayn lambarka akoonkaada, canshuurta la soo celinayaa waxaa xawilaad ahaan laguugu soo dirayaa bangiga Nordea.

Haddii sannadka gudihiis aad bixisay canshuur aad u yar, waa in inta kugu maqan aad u bixisaa sidii canshuur haraa ah oo kale. Go’aanka canshuurta ama OmaVero ayaad ku arkaysaa dhammaan macluumaadyada aad u baahan tahay, marka aad bixinayso canshuurta kugu hartay.