U gudub macluumaadka ku jira
Yrittäjän velvollisuudet

Waajibaadka ganacsadaha

Waa la daabacay23.08.2022
Markii aad hawlo ganacsi bilowdid, waxaa ku saaran waajibaadyo faro-badan. Waa in aad diiwaangelisaa shirkadda, canshuur bixisaa islamarkaasna qabanqaabisaa xisaabhayn.

Ruqsad ama ogeysiin

Finland waxaa laga samaysan karaa xoogsasho ku salaysan sharciga iyo caadooyinka wanaagsan, ayadoo aan hay'adaha dawlada looga baahan wax ruqsad ah.

Haddii aad leedahay tusaale ahaan goob ganacsi oo lagu iibiyo waxyaabaha la isku qurxiyo ama shirkad iibisa cuntada, goobaha waa in la koontaroolaa. Ka codso hay’adda caafimaadka degmada ruqsad kahor inta aan goobaha lagu billaabin shaqada.

Ka hor intaadan bilaabin hawlaha ganacsiga, hubi, inaad ganacsiga awgiis u baahantahay ruqsad ama inay tahay inaad u baahantahay inaad ogeysiiyo hay'adaha dawladda. Waxaad ka hubin kartaa hay'adda maamulka degaanka (aluehallintovirasto) ama bogagga shabakadda Yritys-Suomi in ganacsigaaga looga baahan yahay ruqsad iyo in kale.

Wargelinta aasaasiga ah

Hawlaha bilowga ganacsiga waa in la ogeysiiyaa xafiiska diiwaangelinta gancsiga iyo shayga la alifo (Patentti- ja rekisterihallitus). Aasaasidda shirkadda waxaad hal foom ku ogeysiin kartaa maamulka Diiwaangelinta ganacsiga iyo shatiga iyo Maamulka canshuuraha.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaPatentti- ja rekisterihallitus

Ogeysiinta samaynta shirkad cusub

Caymisyada

Ceymiska halwgabka ee ganacsadaha (YEL-vakuutus) y waa qasab haddii ganacsaduhu uu u dhexeeyo 18- 68 sano islamarkaasna uu waxbqadkiisa ganacsi ka helo ugu yaraan dakhli shaqo oo gaaraya sanad gudihiis 8063,57 yuuro (xaaladda sanadka 2021). Caymiska hawlgabka ganacsaduhu wuxuu badbaado u yahay lacagta nolosha ee ganacsadaha, haddii hawsha ganacsigu ay u dhamaato sababo la xiriira shaqo awoodid la’aan ama gabow dartood waxayna qayska ganacsadahu helayaan badbaada hawlgabka goyska markii uu dhinto ganacsaduhu kadib. Caymiska hawlgabka waxaa laga qaadan karaa shirkadaha caymiska ama qasnadda hawlgabka (eläkekassa). Gal caymiska hawlgabka ugu dambayn lix bilood marka hawlaha ganacsiga bilowdid. Ganacsadaha cusub wuxuu helayaa 22 % qiimo dhimis ah afarta sano oo ugu horaysa bixinta lacagta hawlgabka.

Cadadda lacagaha caymiska iyo hawlgabku waxay ku xiran yihiin hadba inta uu le’eg yahay dakhliga ganacsadaha ka soo gala shaqada (työtulo). Dakhliga cadadiisu waxay sidoo kale saameyn ku yeelanaysaa lacagaha kale oo shaqo la’aanta (ansiosidonnainen etuus) sida lacagta jirada, weynaanta.

Haddii shirkadaadu leedahay shaqaale, waa inaad ka taxadartaa bixinta lacagta hawlgabka iyo badbaadada shaqo la’aanta (eläke- ja työttömyysturvamaksu) ee shaqaalahaaga iyo weliba lacagta badbaada bulshada (sosiaaliturvamaksu). Shaqaalaha waa in la geliyaa caymiska hawlgabka (eläkevakuutus (TyEL-vakuutus)) iyo kan shilalka, kaasoo ay ku jiraan, caymis wadareedka nafta iyo caymiska shaqo la’aanta. Shaqobixiyahu wuxuu xafiiska canshuuraha siinayaa lacagta badbaadada bulshada ee shaqaalaha ee uu jaro marka uu mushaarka shaqaalaha ka jarayo canshuurta.

Qaybaha ganacsiga qaarkood caymiskaan ka sokow waxaa qasab ku ah inay qaataan caymisyo kale oo qasab ah. Sidoo kale waa inaad ka fakartid qaadashada caymisyo kale oo iskaa ah, sida tusaale ahaan caymiska shilalka ee ganacsadaha.

Xisaabin

Dalka Finland gudihiisa qof walba oo ganacsade ah waxaa saaran waajibaadka xisaab samaynta. Haddii aadan adigu dooneyn inaad xisaabta samaysato, waxaad adeega xisaabaadka ka iibsan kartaa xafiisyada xisaabaadka sameeya (tilitoimisto) ayagaana shirkadaada u samaynaya xisaabaadka. Finland shirkadaha badankoodu waxay isticmaalaan adeegyada xafiisyada xisaabaadka.

Canshuurid

Noocaha shirkada ganacsigu tahay waxay saameyn ku yeelanaysaa, habka shirkadda loo canshuurayo. Tan waa inaad xasuusnaataa markii aad dooranaysid nooca shirkadda aad samaynaysid.

Ganacsadaha bilowga ah wuxuu samayn karaa ogeysiiska horay isu-diiwaangelinta (ennakkoperintärekisteri) maamulka canshuuraha. Ogeysiiska horay isu diiwaangelinta waxaa lala sameeyaa ogeysiiska aasaasida shirkadda (yrityksen perustamisilmoitus). Haddii Shirkadaadu ku jirto habka horay isu diiwaangelinta canshuuraha, waxaad biil u diri kartaa macaamiishaada adoon lagaa jarayn canshuurta shaqsiga.

Canshuurta waxaa laga bixinayaa wixii ka soo baxa ganacsiga oo u hara ganacsadaha iyo shirkadda, markii waxa la iibiyey laga jaro dhammaan kharashaadka hawlaha ganacsiga. Canshuuraha ganacsiga waxaa lagu bixiyaa ayadoo laga shidaal qaadanayo qiyaas horay loogu sameeyey natiijada la canshuuri karo inta ay tahay. Qiyaastu waxay salka ku haysaa cadadda la canshuuray shirkadda sannadkii la soo dhaafay. Shirkadda bilowga ah ganacsadaha ayaa isagu qiyaasaya inta ay dhantahay lacagta la canshuuraayo, wuxuuna qiyaasta ogaysiinayaa xafiiska canshuuraha.

Canshuurta qiinmaha lagu daro

Canshuurta qiinmaha lagu daro (arvonlisävero) waa canshuur la isticmaalo, waxaana laga qaadaa inta badan dhammaan badeecooyinka iyo adeegyada dalka Finland. Shirkadaha iibiya badeecooyinka iyo adeegyada ee dalka Finland waxaa xil ka saaran yahay inay bixiyaan canshuurta qiimaha lagu daro (arvonlisävero). Haddii waxa ka soo baxa iibinta badeecooyinka iyo adeegayada ay noqdaan wax ka yar 10 000 euro sannadkii, taas lagama rabo in laga bixiyo wax canshuurta qiimaha lagu daro ah. Nooca shirkadu wax saamayn ah kuma leh cadadda canshuurta qiimaha lagu daro. Si kastaba ha ahaatee canshuurta qiimaha lagu daro waxay isku bedeshaa hadba noocyada kala duwan ee badeecadaha.

Diiwaanka dakhliga

Diiwaanka dakhligu (tulorekisteri) waa kayd macluumaad oo ay shaqo-bixiyayaashu ku soo gudbiyaan mushaaraadka ay siiyeen shaqaalahooda. Wargelinta waa in la sameeyay ugu dambeyn shan maalmood kaddib bixinta mushaarka. Macluumaadka waa in qaab elekterikaal ah diiwaanka dakhliga loogu diraa:

  • toos iyadoo la sii marayo nidaamka mushaarbixinta, haddii lagu dhisay iskuxir farsamo oo toos ugu gudbinaya diiwaanka dakhliga, ama
  • adeegga danqabsashada ee diiwaanka dakhliga dhexdiisa, kaas oo aad ku geleysa aqoonsiga bangiga shabakadda ama agabyada kale ee la isugu caddeeyo qaab elekterikaal ah.

Macluumaadka mushaarka waxaa foomka warqadda ah lagu soo gudbi karaa oo kaliya marka ay jirto xaalad gaar ah. Warar dheeraad ah oo ku saabsan diiwaanka dakhliga iyo sameynta ogeysiinta ka aqri bogagga Diiwaanka dakhliga.

Shaqo fahamsiinta iyo ammaanka shaqaalaha

Ganacsade ahaan waxaa xil kaa saaran yahay inaad shaqaalahaaga bartid hawlaha ay qabanayaan iyo siday u qabanayaan. Shaqobixiyuhu waa inuu shaqaalihiisa la socodsiiyaa xaaladaha ka jira goobta shaqada iyo habka shaqada oo saxda ah. Shaqobixiyaha waxaa kaloo waajib ka saaranyahay inuu ka taxadaro nabadgelyada iyo caacimaadka shaqaalihiisa goobta shaqada dhexdeeda. Shaqobixiyuhu waa inuu qorshe u dejiyaa barnaamijka badbaadada shaqaalaha (työsuojelun toimintaohjelma), kaasoo ay ka muuqanayaa khataraha nabadgelyada iyo caafimaadka ee la xiriira goobta shaqada iyo sida looga baaqsanayo khatarahaas.

Warar dheeraad ah oo ku saabsan u shaqeynta sidi shaqobixiye ka aqri bogga InfoFinland Xuquuda iyo waajibaadka shaqobixiyaha.