U gudub macluumaadka ku jira
Ulkomainen tutkinto Suomessa

Shahaadooyinka ajnabiga markii la keeno Finland

Waa la daabacay22.08.2022
Haddii aad shahaado ka soo qaadatay dal kale, waxaad u baahan kartaa go’aanka aqoonsashada shahaadada, si aad Finland uga shaqeyso ama wax uga barato.

Xaalado badan marka lagu jiro, shaqo-bixiyaha goobta waxbarashada ama dugsiga tacliinta sare ayaa qiimeynaya nooca aqoon iyo xirfadeed ee ay shahaadadaada dibaddu ku siisay.

Waxaad u baahan tahay go’aanka aqoonsashada Maamulka waxbarashada ama hay’ad kale, haddii aad dooneyso in aad ka shaqeyso xirfadda la xeeray ama shaqo looga baahan yahay shahaadada tacliinta sare oo leh heer la og yahay.

Maamulka waxbarashada ayaad foomka elegtroonigga ee ku jira adeegga Opintopolku.fi uga codsan kartaa aqoonsashada shahaadada dibadda.

Haddii aad dooneyso in aad Finland waxbarasho ka sii wadato

Dugsiyada tacliinta sare iyo goobaha waxbarashadu iyaga go’aan ka gaara xulashada ardayga. Waxaa ay sidoo kale go’aan ka gaaraan in waxbarashada aad dibadda ku soo qaadaya iyo aqoontaada kale loo aqbalo in ay qeyb ka noqdaan waxbarashada aad Finland ku qaadaneyso.

Haddii aad waxbarasho tacliin sare ah ku soo qaadatay dibadda aadna dooneyso in aad waxbarashada ka sii wadato Finland, macluumaad iyo hagitaan waxaad adeegyada ardayda ee dugsiyada tacliinta sare iyo adeegyada SIMHE.

Hawlaha aan u baahneyn aqoon gaar ah

Sida uu qabo sharciga Finland, shaqooyinka oo dhan uma baahna aqoon gaar ah ama heer shahaado oo gaar ah. Tusaale ahaan shaqo-bixiyaha laamaha gaarka ah ayaa inta badan qiimeynaya in shahaadada dibaddu ay qofka siineyso aqoon shaqada ku filan.

Is-barbardhigga heerka shahaadada dugsiga tacliinta sare

Shaqooyinka qeybaha guud (dowladda iyo degmooyinka) waxaa inta badan laga doonayaa shahaadada dugsiga tacliinta sare oo heer la og yahay ah, tusaale ahaan shahaadada sare ee dugsiga tacliinta sare.

Haddii aad dibadda ka soo qaadatay shahaado tacliinta sare ah, waxaad Maamulka waxbarashada ka codsan kartaa go’aanka isbarbardhigga heerka shahaadadaada. Go’aanku waa lacag. Marka heerka shahaadadaada la barbadhigo shahaadada tacliinta sare ee Finnishka, waxaad codsan kartaa shaqooyinka looga baahan yahay heer waxbarasho oo la mid ah kaaga.

Xirfadaha la xeeriyay

Finland, xirfadaha qaarkood waa kuwa la xeeriyay. Xirfadahaan waa tusaale ahaan fiisiyoteraabiistaha, dhakhtarka, dhakhtarka ilkaha, farmashiistaha, kalkaalisada caafimaadka, qareenka, xisaabiyaha, macallinka fasalka madduul sifeeyaha.

Hay’adaha laamaha kala qaabilsan ayaa go’aaminaya xaqa loo leeyahay ku shaqeynta xirfadda xeeran ama isticmaalka magaca xirfadda. Tusaale ahaan laamaha daryeelka bulshada iyo caafimaadka waxaa go’aan ka gaara Valvira laanta waxbarashadana Maamulka waxbarashada. Go’aanku waa lacag.

Bogagga shabakadda Maamulka waxbarashada waxaad ka heleysaa liiska xirfadaha la xeeray iyo hay’adaha go’aanka ka gaara.

Xirfdaha la xeeriyay iyo shahaadada wadanka kale oo Midowga Yurub ah

Haddii

  • aad tahay muwaadin wadan Midowga Yurub ah, wadan ETA ah ama muwaadin u dhashay Switzerland
  • aad ka qaadatay wadan Midowga Yurub ah, wadan ETA ah ama muwaadin u dhashay Switzerland aqoonta xirfad Finland ka xeersan,

waxaad xirfaddan ha’adda qaabilsan uga codsan kartaa aqoonsashada aqoonta xirfadda.

Haddii waxbarashadaadu ay aad uga duwan yahay waxbarashada Finland looga baahan yahay, waxaa laga yaabaa in aad sameyso wakhtiga la qabsashada ama imtixaanka ku habboonaanta.

Shahaadada xirfadda ee dibadda

Haddii aad shahaado xirfadeed ka soo qaadatay dibadda, waxaad bayaan uga codsan kartaa Maamulka waxbarashada. Bayaanka waxaa lagu sharraxayaa heerka shahaadada iyo waxyaabaha ka kooban tahay iyo shaqooyinka ay shahaadadu kuu siineyso aqoon ahaan si aad uga shaqeyso wadanka aad ka soo qaadatay. Si kastaba ha ahaatee bayaanku kuma siinayo aqoon aad uga shaqeyso Finland xirfad la xeeray.

Turjumista dukumentiyada

Haddii luqada asalka ah ee shahaadadu aysan aheyn Finnish, Iswidhish ama Ingiriis, waxaad inta badan u baahan tahay turjumaadda rasmiga ah ee dukumentiyada, taas oo uu sameeyay turjubaan qoraal oo rasmi ah. Hay’adaha qaarkood waxay aqbalaan dukumentiyada ku qoran luqadaha kale ee reer Yurub,

Si taxadir ah u akhri tilmaamaha codsiga ee hay’adaha laamaha kala qaabilsan.