U gudub macluumaadka ku jira
Työhakemus ja CV

Arjiga shaqada iyo waxbarashada iyo waayo aragnimada shaqada (CV)

Waa la daabacay20.06.2022
Inta badan marka aad codsaneyso boos shaqo waxaad shaqo-bixiyaha u direysaa codsi shaqo iyo CV, yacni qoraalka qof ka warranka. Ku qor codsiga iyo CV’ga isla luqadda uu ogeysiiska booska shaqadu ku qoran yahay. Ujeeddada codsiga shaqadu waa kicinta xiisaha shaqo-bixiyaha si aad ugu gudubto wareysiga shaqada.

Si taxaddir leh u aqri ogeysiiska booska shaqada

Ka hor inta aadan qorin codsiga shaqada, si taxaddar leh u aqri ogeysiiska booska shaqada kana fikir nooca aqoon iyo xirfadeed uu shaqo-bixiyuhu raadinayo. Ka fikir sida ay aqoontaadu ugu habboon tahay filashooyinka iyo shuruudaha shaqo-bixiyaha.

Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaaa shaqo-bixiyaha islamarkaasna weydiin kartaa macluumaad dheeraad ah, haddii aad qabto su’aal uusan ogeysiisku ka jawaabin. Wac shaqo-bixiyaha haddii aad dooneyso in aad booska shaqada ka weydiiso wax la taaban karo.

Arjiga shaqada

Mar kasta oo aad shaqo cusub codsaneyso qor codsi cusub CV’gaadana waqtiga la jimee. Toos ayaad codsiga ugu qori kartaa emaylka ama waxaad qoraalka qof ka warranka lifaaq ahaan kula diri kartaa emaylka. Mar kasta ka dhig lifaaqyada aad ku dareyso PDF. Waxaad inta badan codsiga iyo CV’ga ka dhex-diri kartaa bogagga shabakadda shaqo-bixiyaha. Codsiga shaqadu wuxuu mararka qaar noqon karaa fiidiyow, boortofooliyo ama tusaale ahaan bog-shabakadeed.

Ujeeddada codsiga shaqadu waa kicinta xiisaha shaqo-bixiyaha si aad ugu gudubto wareysiga shaqada. Codsigu waa jawaabta ogeysiiska booska shaqada. Ka jawaab filashooyinka iyo shuruudaha lagu xusay ama sheegay ogeysiiska booska shaqada. Carabka ku adkee arrimaha muhiimka u ah shaqada. Sheeg tusaalooyin la taaban karo oo aqoontaada ku saabsan. Ku qanci ama ka dhaadhici shaqo-bixiyaha sida aad ugu habboon tahay shaqadan.

Codsiga shaqadu waa mid inta badan wax yar ka yar hal bog. Codso in codsigaada uu qof kaa aqriyo kaana hubiyo.

Mushaarka aad rajeynayso

Codsiga waa in inta badan lagu daro mushaarka la rajeynayo. Waa adag tahay in inta badan la qiimeeyo, cadadka lacageed ee ku haboon. Mushaarka la rajeynayo ma ahan in uu ahaado mid aad u sareeya ama dhinaca kale aad u hooseeya. Ururada xirfadlayaasha ayaa waxaa laga heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan heerarka mushaar ee noocyada shaqooyin kala duduwan.

Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan qiimaha iyo sicirka maciishadaha kale ee Finland ka aqri bogga InfoFinland Heerka sicirka Finland .

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaOikotie.fi

Isbarbardhigga mushaarka

Aqoonsashada awood-xirfadeedkaada

Aqoonsashada awood-xirfadeedkaaga waxey faa’iido leedahay marka shaqo la raadsanayo. Wada eeg waxbarashadaada iyo waayo-aragnimadaada shaqo, kana fikir xirfadaha aad kuwaas ka baratay. Aqoon xirfadeed noocee ah ayaad leedahay? Maxaad ku wanaagsan tahay? Ka fikir sidoo kale xirfadaha aad ka heshay hiwaayadaha iyo waayo-aragnimooyinka kale.

Shahaadooyinka oo waqtiga la socda

Keydso shahaadooyinka aad ka heshay meelihi hore ee aad ka soo shaqeysay iyo waxbarashooyinkaadiba. Xusuusnow in aad mar kasta codsato in shahaado lagaa siiyo marka aad meel shaqo u joogtay, tababar u joogtay ama aad wax ka baratay. Shaqo-bixiyaha waxaa waajib ku ah in uu shahaado shaqo ku siiyo xittaa toban sano ka dib dhamaanshihi xiriirka shaqada. Inta badan looma baahna in shahaadooyinka shaqada horay loogu sii diro shaqo-bixiyaha, laakiin waxaa wanaagsan in horay loo sii qaato marka wareysiga shaqada la aadayo, si aad u tusto haddii uu shaqo-bixiyuhu u baahdo. Waxaa wanaagsan in shahaadooyinka dibadda lagala yimid dhammaantood loo turjumo af Finnish ama Iswidhis.

Macluumaad dheeraad ah oo mowduuca ku saabsan waxey ku jiraa bogga InfoFinlandi Shahaado shaqo .

Aqoonsashada shahaadoyinka dibadda ee dugsiga iyo jaamacadda

Codsashada shaqadu waa fududaaneysaa haddii aad taqaano sida shahaadada aad dibadda ka soo qaaday ay ugu dhigmeyso shahaadada Finland. Guddiga Qaranka ee Waxbarashada Finnishka ayaad ka codsan kartaa aqoonsashada shahaadada aad dibadda ka soo heshey. Aqoonsiga shahaado waa lacag.

Macluumaad dheeraad ah oo mowduuca ku saabsan waxey ku jiraa bogga InfoFinlandi Shahaadooyinka ajnabiga markii la keeno Finland .

Arji shaqo oo furan

Toos ayaad ula xiriira kartaa booska shaqada aad xiiseeneyso. Codsi shaqo oo furan ayaad u diri kartaa ama waad wici kartaa shaqo-bixiyaha, haddii xitaa aysan jirin shaqo banaan.

Ku sheeg codsiga shaqada furan waxa aad taqaan iyo shaqooyinka aad xiiseyneyso inaad sameyso. Ku lifaaq arjigaada qoraalka qof ka warranka, yacni CV.

Qoraalka qof ka warranka, yacni CV

Qoraalka qof ka warranku, yacni CV wuxuu qaab fasiix ah oo kooban meel isugu keenayaa awood-xirfadeedkaada, waayo-aragnimadaada shaqo iyo waxbarashadaada.

Sambalada CV’yadi waa badan kala duduwan yihiin. CV’yadi soo jireenka ahaa waxaad qaab alifbeeto oo akle ah ugu liis-gareyn kartaa awood-xirfadeedkaaga. CV’ga aqoon ku saleysan waxyaabaha aad aqoonta u leedahay ayaad ku kala sooci kartaa. CV’gu wuxuu sidoo kale noqon karaa fiidiyow, boortofooliyo ama bog shabakadeed. Baro sambalada kala duduwan ee CV’ga kaddibna sameyso qoraalka qof ka warran ee adiga kugu habboon.

Inta badna CV’gu waa 1-2 bog. Xusuusnow in aad waqtiga la jimeyso CV’ga codsi kasta oo cusub marka aad sameyneyso.

Muxuu CV’gu ka kooban yahay?

  • Magaca iyo macluumaadyada xiriirka – Cinwaanka, emaylka, lambarka telefoonka
  • Arji shaqo – Liisgaree goobahaadi hore ee shaqo, ugu horeysii kii ugu dambeeyay. Sheeg sidoo kale waqtiga uu socday xiriirka shaqadu. Sawir ka bixi shaqooyinkaadi iyo xirfadaha aad shaqada ka baratay.
  • Waxbarashada – U liisgaree shahaadooyinkaada sida ay u kala horeeyay, ugu horeysii tii ugu dabneysay. Ku dar magaca shahaadada, magaca barnaamijka waxbarashada, magaca machadka iyo waqtiga qalinjebinta.
  • Koorasyada – Ku liisgaree cinwaan u gaar ah hoostiisa koorasyada afka Finnishka iyo koorasyada kale ee aad soo dhigatay.
  • Awood-xirfadeed kale – Aqoonta afka, aqoonta IT, kaararka ruqsadaha, tusaale ahan baasaboorka nadaafadda
  • Daabacaadyo ama bandhigyo shaqeedyo kale – Waxaad ku dari kartaa haddii aad dooneyso daabacaadyadaada ama bandhigyadaada shaqo.
  • Hiwaayado, xilal kalsooniyeedyo – Waxaad sidoo kale soo bandhigi kartaa waxyaabaha aad xiiseyso.
  • Soo-jeediyayaal – Waxaad ku dari kartaa magacyada dadka kuu ballanqaaday in ay shaqada kaaga warbixnayaan. Ku dar macluumaadyada xiriirka soo-jeediyayaasha. Xusuusnow in aad fasax weydiisato soo-jeediyayaasha.

Waxaad billowga hore ee CV’ga ku dari kartaa soo-koobis ama muuqaal aad ku sawireyso taariikhdaada iyo aqoontaada gaarka ah adigoo isticmaalaya hor jumladood. Waxaad sheegi kartaa hiigsiyadaada codsigaada shaqo iyo awood-xirfadeedkaada gaarka ah. Sawirkaada ayaa sidoo kale ku dari kartaa codsiga.

CV awood-xirfadeed ku saleysan

CV awood-xirfadeed ku saleysan wuxuu si fiican xoogga u soo saarayaa awood-xirfadeedkaada, xirfadahaada iyo waayo-aragnimadaada.

Xulo dhowr meelood oo aad aqoon u leedahay kaddibna cinwaano hoostooda sawir uga bixi waayo-aragnimaadaada, aqoontaada iyo waxyaabihi aad ku guuleysatay ee arrimahaas la xiriira. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa aqoonta aad ka baratay tusaale ahaan shaqo mutadawanimo ah, hiwaayadaha ama waxbarashooyinka. Waxaa kale oo aad ku sii dari kartaa waayo-ragnimaaada shaqo iyo waxbarashooyinka oo waqti ahaan isuku xigxiga.

Waxaad billowga hore ee CV’ga ku dari kartaa soo-koobis ama muuqaal aad ku sawireyso taariikhdaada iyo aqoontaada gaarka ah adigoo isticmaalaya hor jumladood. Waxaad sheegi kartaa hiigsiyadaada codsigaada shaqo iyo aqoonta gaarka ah ee aad leedahay.

CV u gaar ah u samee booska kasta ee shaqo. Carabka ku adkee aqoontada shaqada loogu baahan yahay. Ka fikir aqoonta iyo xirfadda aad leedahay ee ay muhiim tahay in uu shaqo-bixiyuhu ogaado.

CV’ga Baasaboorka Euro

Europassi-CV waa CV guud oo Yurubiyaan ah, yacni qof ka waran. Adeegga Europassi ee elegtroonigga ah ayaad ku ururin kartaa islamarkaasna ku keydin kartaa qof ka warankaaada (CV). Waxaa kale oo aad adeegga ku ururin kartaa boortifooliyo elegtroonig ah oo ka hadlaysa aqoontaada. Adeegga Europassi waxaa laga helaa macluumaad ku saabsan fursadaha waxbarasho iyo shaqo ee Yurub oo dhan. Adeeggu waa lacag la’aan waxaana loogu talaggalay dadka oo dhan.

Europassi waxaa laga isticmaalaa dhammaan wadamada EU/ETA. Waxaad Europasso u isticmaali kartaa raadinta shaqada iyo waxbarashada. Europassi wuxuu faa’iido gaar ah kuu leeyahay, marka aad Finland ka raadinayso shaqo ama waxbarasho adigoo ka imaanaya waddan kale oo Midowga Yurub ah.

U diyaargarow wareysiga shaqada

Horay u sii baro shaqo-bixiyaha tusaale ahaan adigoo ka sii baranaya bogagga shabakadda. Ka fikir sida aad u soo bandhigi karto awood-xirfadeedkaada iyo ku habboonaanshahaada shaqada. Ku sii tababaro in aad dhowr jumladood ku sawirto taariikhdaada iyo aqoontaada xirfadeed.

Horay uga sii fikir su’aalaha uu shaqo-bixiyuhu ku weydiin karo. Ku sii tababaro ka jawaabista su’aalaha guud ee wareysiga shaqada. Shaqo-bixiyuhu waxba kaama weydiin karo qoyskaada, diinta aad heysato iyo aad siyaasadda ku jirto.

Muuji in aad horay u soo baratay ururka shaqo-bixiyaha iyo shaqada iyo in aad si dhab ah shaqada u xiiseyneyso. Ka fikir sidoo kale waxa aad adigu dooneyso in aad shaqo-bixiyaha weydiiso.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyö- ja elinkeinoministeriö

Tilmaamyada wareysiga shaqada

Billaabista shaqada cusub

Markasta samee heshis shaqo oo qoraal ah ka hor inta aadan billaabin shaqada cusub. Kala heshii shaqo-bixiyaha waxyaabaha ku qoran heshiiska shaqada. Si taxaddar leh u aqri heshiiska ka hor inta aadan saxiixin. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Shuruudaha xiriirka shaqada iyo mushaarka Finland .

Marka aad billaabeyso shaqo cusub, u gee shaqo-bixiyaha kaarka canshuurta. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Kaadhka cashuurta .