U gudub macluumaadka ku jira
Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

Xuquuda iyo waajibaadka shaqobixiyaha

Waa la daabacay23.08.2022
Nolosha shaqada ee Finnishka waxaa ku jira xeerar badan, kuwaas oo ay qasab tahay in shaqaalaha iyo shaqo-bixiyuhuba ay u hoggaansamaan. Sharciga degsan iyo heshiiska shuruudaha shaqada ayaa qeexaya tusaale ahaan mushaarka ugu hooseeya, wakhtiyada shaqada, fasaxyada, mushaaraadka wakhtiga jirrada iyo shuruudaha ruqsaynta ama shaqo ka eryidda.

Shaqobixiyuhu wuxuu xuquuq u leeyahay:

  • inuu shaqaale shaqo u qaato
  • inuu hogaamiyo shaqada iyo inuu bixiyo hagitaano iyo awaamiir la xiriirta xagga hogaaminta shaqada
  • Inuu shaqada ka eryo shaqaalaha iyo inuu heshiiska shaqada burburiyo asagoon raacaayo sharciga heshiiska shaqada

Waajibaadka saaran shaqobixiyaha:

  • inuu ilaaliyo sharciga iyo heshiisyada
  • inuu ula dhaqmo shaqaala si sinnaan iyo caddaalad ah, asagoo aan u fiirineyn meesha ay ka soo jeedaan dhalasho ahaan, diintooda, jinsiyadooda lab ama dhadig mindna, da'dooda ama aragtida siyaasadooda dhanka ay u janjeerto
  • inuu ka taxadaro nabadgelyada iyo caafimaadka shaqaalaha
  • inuu siiyo shaqaalaha qoraal cadaynaya shuruudaha ugu muhiimsan shaqadooda
  • inuu ka shaqeeyo hagaajinta jawiga goobta shaqada, sidii qofka shaqaalaha ahi uu shaqadiisa uga soo dhalaalilahaa una horumarin lahaa xirfadiisa shaqo

Shuruudaha heshiiska shaqada

Shaqobixiyuhu waa inuu ilaaliyaa shuruudaha heshiiska shaqada. Tusaale ahaan ma bixin karo mushaar ka hooseeya kan lagu qeexay shuruudaha heshiiska shaqada.

Diiwaanka dakhliga

Diiwaanka dakhligu waa kayd macluumaad oo ay shaqo-bixiyayaashu ku soo gudbiyaan mushaaraadka ay siiyeen shaqaalahooda. Wargelinta waa in la sameeyay ugu dambeyn shan maalmood kaddib bixinta mushaarka. Macluumaadka waa in qaab elekterikaal ah diiwaanka dakhliga loogu diraa:

  • toos iyadoo la sii marayo nidaamka mushaarbixinta, haddii lagu dhisay iskuxir farsamo oo toos ugu gudbinaya diiwaanka dakhliga, ama
  • adeegga danqabsashada ee diiwaanka dakhliga dhexdiisa, kaas oo aad ku geleysa aqoonsiga bangiga shabakadda ama agabyada kale ee la isugu caddeeyo qaab elekterikaal ah.

Macluumaadka mushaarka waxaa foomka warqadda ah lagu soo gudbi karaa oo kaliya marka ay jirto xaalad gaar ah. Warar dheeraad ah oo ku saabsan diiwaanka dakhliga iyo sameynta ogeysiinta ka aqri bogagga Diiwaanka dakhliga.

Caymiska shilalka shaqada

Shaqobixiyuhu waa inuu shaqaalihiisa geliyaa caymiska shilalka shaqada (tapaturmavakuutus). Waa in markasta oo heshiis shaqo la bilaabayo la sameeyo caymiska. Qofka shaqaalaha ahi wuxuu helayaa magdaw haddii shil ku dhaco asagoo shaqaynaya. Magdhawgu wuxuu noqon karaa in laga bixiyo kharashka daryeelka caafimaadka ku baxa iyo in la siiyo lacag maalmeed u badsha lacagtii shaqada ee shilka awgiis uga baaqatay, hawlagabka shilalku sababaan, magdhaw laga dhaawca shilka awgiis, dib u soo kabashada (kuntoutus) ama haddii shilka shaqada dhimasho ka timaado in qoyskiisa la siiyo lacagta hawlgabka qoyska. Marka laga reebo caymisyada qasabka ku ah shaqobixiyaha, wuxuu shaqabixiyuhu shaqaalihiisa u qaadi karaa caymisyo dheeraad ah oo an qasab ku ahayn asaga.

Waxaa wanaagsan in shaqobixiyaha la weydiiyo caymisyo noocee ah ayuu shaqaalihiisa u qaaday.

Shahaadada shaqada

Marka xiriirka shaqada ee shaqaaluhu dhamaado wuxuu xaq u leeyahay in uu shaqo-bixiyaha ka helo shahaadada shaqada oo qoraal ah. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Shahaadada shaqada.