U gudub macluumaadka ku jira
Työsuojelu

Caafimaadka iyo Badbaadada shaqaalaha

Waa la daabacay23.08.2022

Dalka Finland muhiimad weyn ayaa la siiyaa nabadgelyada shaqada. Shaqa-bixiyaha ayaa ka taxadara sidii shaqaaluhu ay shaqadooda u qabsan lahaayeen si nabadgalyo leh. Shaqaaluhu waa in uu isna ku dadaalo, in shaqadiisa u qabto si ammaan ah islamarkaasna uu raaco tilmaanbixinnada shaqada.

Caafimaadka iyo Hawlaha badbaada shaqaalaha ee goobta shaqada

Shaqa-bixiyaha waxaa xil ka saaran yahay inuu shaqaalaha cusub inta aysan shaqada bilaabin uu u sheego dhamaan waxyaabaha ku saabsan shaqada, goobta shaqada iyo xuquuqdiisaba. Shaqa-bixiyaha waxaa xil ka saaran yahay inuu shaqaalaha baro waxayaabaha khuseeya nabadgelyada shaqada uuna baro habka saxda ah ee shaqada.

Sidoo kale shaqaalaha waxaa ku waajiba inay ka taxadaraan nabadgelyada shaqada. Shaqada waa in loo qabtaa si waafaqsan tilmaaha la siiyey shaqaalaha. Haddii ay shaqado si cad khatar u tahay, qofka shaqaalaha wuxuu xaq u leeyahay inuu diido shaqada qabashadeeda.

Goobta shaqada waa inay joogaan dad ku filan oo loo tababaray gargaarka hore iyo qalabka gargaarka hore iyo tusmooyinka wax qabadka ee xaaladaha shilalka. Shaqo-bixiyeyaashu waxay shaqaalahooda u abaabulaan koorsooyinka gargaarka hore (ensiapu).

Haddii goobta shaqada ay ka shaqeeyaan ugu yaraan 10 qof, shaqaalaha ayaa dhexdooda ka dooranaya qof uga wakiila badbaadada shaqaalaha (työsuojeluvaltuutettu). Wakiilka badbaadada shaqaaluhu wuxuu u kuurgalayaa arimaha badbaada shaqaalaha ee khuseeya goobtiisa shaqada wuxuuna ka qayb galayaa kormeerida badbaadada shaqaalaha ee goobta shaqada wuxuuna shaqaalaha la socodsiinaya xaaladaha arimaha la xiriira nabadgelyada iyo caafimaadkaba ee goobta shaqada.

Shaqo-bixiyahu wuxuu goob kasta oo shaqo u magacaabayaa madax badbaado shaqo, kaasoo shaqa-bixiyaha ka caawinayaa wada-shaqaynta kala dhaxaysa shaqaalaha iyo madaxda dowlada u qaabilsan badbaadada shaqaalaha.

Shaqaalaha dawlada ee u xilsaaran badbaadada shaqaalaha

Finland waxaa ka jira Hay'adda Maamulka Aagga (Aluehallintovirasto) waxaana hoos-yimaada shan aag oo ka mid ah qaybaha hoosyimaada badbaadada shaqaalaha. Waxay ilaaliyaan in goobaha shaqada laga dhawro tusmooyinka badbaada shaqaalaha si sharciga waafaqasan.

Qaybta caafimaadka iyo badbaadada shaqaaluhu waxay talooyin ka siiyaan shaqaalaha iyo shaqo-bixiyeyaashaba waxyaabaha la xiriira nabad-gelyada shaqada, caafimaadka iyo heshiiska shuruudaha shaqada.

Kormeereyaasha badbaadada shaqaaluhu waxay kormeeraan goobaha shaqada. Waxayna fiiriyaan in goobta shaqada laga ilaaliyo waajibaadka badbaadada shaqaalaha, in barida iyo tusida ka horeysa shaqo bilaabida si fiican ma loo sameeyey iyo in xaalada shaqada iyo heshiiskooda shuruudaha shaqada ee shaqaalaha ajnabiga ay yihiin kuwo waafaqsan sharciga iyo heshiiska shuruudaha shaqada ee dalka Finland.

Kormeereyaasha badbaada shaqaalluhu waxay xaq u leeyihiin inay tagaan goob kasta oo shaqo ayna arkaan dhamman waraaqaha muhiimka u ah ilaalinta badbaadada shaqaalaha. Shaqalaaha dawlada ee u xilsaaran arimaha badbaada shaqaaluhu waxay ku amri karaan shaqa-bixiyaha inuu saxo khaladaadka soo baxa ama ay arkaan markii ay kormeerka sameeyaan ka dib.