U gudub macluumaadka ku jira
Työtodistus

Shahaado shaqo

Waa la daabacay23.08.2022
Qofka shaqaalaha ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu helo shahaadada shaqada markii heshiiska shaqodu uu dhamaado, haddii uu codsado.Shahaadada shaqodu waa waraaq muhiim ah, taasoo ay ku cad yihiin inta ay shaqodu socotay iyo hawsha la qabtay intii shaqodu socotey. Sidoo kale shaqaaluhu wuxuu codsan karaa in shahaada lagu qoro sababaha heshiiska shaqadu u dhamaaday iyo sidoo kale qiimeynta xirfada shaqo iyo hab dhaqanka qofka shaqaalaha ah.

Shaqa-bixiyaha waxaa waajib kasaaranyahay inuu shahaadada shaqada bixiyo ilaa laga gaarayo mudo toban sano ah laga bilaabo markii shaqadu dhamaatay iyo toban sano kadibba, haddii aysan shaqa-bixiyaha dhibaato ku ahayn. Haddii qofka shaqaalaha ahi uu rabo inuu qiimayn la xiriirta xirfada shaqada iyo hab-dhaqankiisa la siiyo, shaqo bixiyuhu wuxuu ku qasban yahay inuu siiyo inta ay shan sano ka soo wareegayso xiligii heshiiska shaqodu dhamaaday. Shaqo bixiyeyaashu waa inay shahaado cusub siiyaan shaqaalaha, haddii shahaadada shaqadu ka lunto ama ay ka xumaato.

Shaqa-bixiyaha si kas ah ama taxadar la'aan ah awgeed aan u siin shahaadada shaqada wuxuu jabiyey sharciga heshiiska shaqada.