U gudub macluumaadka ku jira
Vuosiloma

Fasaxa sannadka

Waa la daabacay20.06.2022
Sida uu qabo sharciga fasaxa sannadku, shaqaalaha jooga Finland wuxuu xaq u leeyahay fasaxa sannadka ama magdhowga fasaxa. Tirada maalmaha fasaxa sannadka iyo mushaarka ama magdhowga fasaxa ee la bixiyo wakhtiga fasaxa waxaa xisaabintooda lagu saleeyaa sharciga fasaxa sannadka iyo shardiga heshiiska shaqada ee qabta shaqo-bixiyaha. Ka hubi shuruudaha heshiiskaada shardiga shaqiga ama weydii qofka goobtaada shaqada u qaabilsan arrimaha shaqaalaha.

Fasaxa sannadka ayaa kuu uruuraya, haddii aad bishi sameyso ugu yaraan 14 maalmood oo shaqo ama 35 saacadood. Haddii sameyso shaqo intaas ka yar, waxaad xaq u leedahay fasax ama magdhowga fasaxa ee wakhtigiisa laga bixinayo.

Tirada maalmaha fasaxa sannadka waxaa laga tiriyaa mudada u dhexeysa 1 Abriil ilaa 31 Maarso. (tusaale ahaan 1 Abriil 2019 ilaa 31 Maarso 2020). Dhererka xiriirkaada shaqada ayaa saameyn ku leh, tirada maalmaha fasaxa sannadka ee kuu uruuraysa bisha. Tusaale ahaan haddii aad shaqadaada cusub billowdo 1 Maajo, xiriirkaada shaqaduna uu sii socdo lix bilood oo kaliya, waxaad bil kasta oo shaqo ka heleysaa labo maalmood oo fasax ah, yacni 12 maalmood oo fasax sannadeed ah. Weydii tirada saxda ah shaqo-bixiyahaada ama ururka xirfadlayaasha.

Xilliga fasaxu waa 2 Maajo ilaa 30 Setembar. Fasaxa xagaaga waa inta badan wakhtigan la qaataa. Inta badan dadka Finland jooga waxay fasaxa sannadka qaataan Luulyo. U sheeg shaqo-bixiyahaada marka aad doonayso in aad fasaxaada sannadka qaadato. Si kastaba ha ahaatee isaga ayaa go’aaminaya xilliga aad qaadan karto fasaxa sannadka.

Inta lagu jiro fasaxa sannadka waxaa lagu siinayaa mushaarka fasaxa sannadka. Marka lagu siinayo mushaarka fasaxa sannadka waa in uu shaqo-bixiyuhu ku siiyaa xisaabta mushaarka fasaxa. Haddii uu xiriirkaada shaqadu dhammaado, waxaad xaq u leedahay in aad hesho magdhowga fasaxa ee fasaxa aadan weli qaadan.

Ka sii akhri warka dhaqanka Finland bogga InfoFinland Dhaqanka Finnishka . Macluumaad ku saabsan xafladaha ciidaha Finnishka waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Xafladaha ciidda ee Finnishka .

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyösuojeluhallinto

Fasaxa sannadka

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyö- ja elinkeinoministeriö

Hagaha Sharciga fasaxa sannadka