U gudub macluumaadka ku jira
Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha

Waa la daabacay22.08.2022
Nolosha shaqada ee Finnishka waxaa ku jira xeerar badan, kuwaas oo ay qasab tahay in shaqaalaha iyo shaqo-bixiyuhuba ay u hoggaansamaan. Sharciga degsan iyo heshiiska shuruudaha shaqada ayaa qeexaya tusaale ahaan mushaarka ugu hooseeya, wakhtiyada shaqada, fasaxyada, mushaaraadka wakhtiga jirrada iyo shuruudaha ruqsaynta ama shaqo ka eryidda.

Finland dhexdeeda shaqaaluhu wuxuu leeyahay xuquuq:

  • inuu helo mushaar waafaqsan heshiiska shuruudaha shaqada iyo shuruudaha kale ee ugu hooseeya
  • inuu badbaado ka helo sharciyada iyo heshiisyada
  • inuu ku biiro urur shaqaale
  • inuu helo deegaan shaqa oo caafimaad iyo nabadgelyo leh

Shaqaalahana waxaa saaran waajibaad:

  • inuu shaqada si taxader leh u guto
  • inuu ilaaliyo waqtiyada shaqada ee lagu heshiiyey
  • inuu raaco waxyaabaha ay madaxda shaqadu faraan
  • inuu diido dhinacyada tartanka kula jira shaqa-bixiyihiisa
  • inuu xafido sirta ganacsiga iyo xirfadda
  • inuu tixgeliyo waxa ay danta shaqabixiyuhu ku jirto

La talinta xiriirka shaqada ee dadka waddanka u soo guurey

Haddii aad qabtid su’aalo ama dhibaatooyin la xiriira xagga xiriirka shaqada, waxaad la xiriiri kartaa la talinta xiriirka shaqada ee dadka waddanka u soo guurey. La talinta waxaa bixinaya xarunta dhexe ee ururada xirfadlayaasha Finland ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan SAK. La talin waad heli karaysaa xitaa haddii aadan ururka xubin ka ahayn. Sharci yaqaanku wuxuu tusaale ahaan ka jawaabayaa heshiiska shaqada, mushaarka ama su’aalaha la xiriira waqtiyada shaqada. La talin bilaash ah ayaad ku heleysaa luuqadaha Finnishka ama Ingiriiska.

Isniin kasta saacadaha u dhexeeya 14-17 iyo Talaado iyo Arbaco kasta saacadaha u dhexeeya 9-11 iyo 12-15.

Telefoon: 0800 414 004
E-mail: workinfinland(at)sak.fi

Waxaad sidoo kale wici kartaa telefoonka talobixinta dalka oo dhan ee hay’adda badbaadada shaqaalaha:

Tel. 0295 016 620
Isniin- Jimco saacadda 9–15

Ablikeeshinka moobaylka ee Work Help Finland

Telefoonkaada ayaad ku soo degsan kartaa ablikeeshinka Work Help Finland. Waxaa loogu talaggalay shaqaalaha ajnabiga ah ee Finland imaamana iyo kuwa Finland jooga.

Ablikeeshinka waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan xuquuqda iyo waajibaadka qofka shaqaalaha ah ee Finland jooga. Waxaa kale oo aad ablikeeshinka ku heli kartaa caawimaad, haddii aad dhibaato ku qabto goobta shaqada ama shaqo-bixiyaha.

Shuruucda iyo heshiisyadu waxay badbaadinayaan xuquuqda shaqaalaha

Sharci-dejinta shaqada iyo heshiiska shuruucda shaqadu waxay nidaamiyaan xuquuqda iyo waajibaadka shaqaaluhu. Ururada shaqaalaha iyo kuwa shaqa-bixiyeyaasha ayaa ka wada hadla dhexdooda heshiiska shuruucda shaqada. Sharci-dejinta iyo heshiiska shuruucda shaqada waxay qeexaan tusaale ahaan mushaarka ugu hooseeya, waqtiga shaqada, fasaxyada, mushaarka xiliyada jirada iyo shuruudaha shaqa ka tegida ama ka erjida.

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Shuruudaha xiriirka shaqada iyo mushaarka Finland iyo Waxyaabaha heshiiska shaqadu ka koobanyahay.

Sinnaanta

Qof kasta oo shaqaale ah wuxuu xaq u leeyahay sinnaan iyo takoor la’aan markuu shaqa dalbanayo iyo markuu shaqaynayaba. Wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir bogga InfoFinlandi ee Sinnaanta iyo fursadaha siman ee nolosha shaqada.

Heshiiska shaqada

Heshiiska shaqadu wuxuu dhashaa, markii qofka shaqaalaha ah iyo shaqa-bixiyuhu ay ku heshiiyaan qabashada shaqada iyo mushaarka laga siinayo shaqada, sidoo kale gunnooyinka iyo shuruudaha shaqada. Shuruudaha shaqadu waxay waafaqsan yihiin oo ku qeexan yihiin sharciga shaqada iyo heshiiska shuruucda shaqada. Heshiiska shaqadu wuxuu xakamaynayaa labada dhinacba.

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Shuruudaha xiriirka shaqada iyo mushaarka Finland iyo Waxyaabaha heshiiska shaqadu ka koobanyahay.

Fasaxa sannadka

Sida uu qabo sharciga fasaxa sannadku, shaqaalaha jooga Finland wuxuu xaq u leeyahay fasaxa sannadka ama magdhowga fasaxa. Ka akhri xuquuqdaada fasaxa sannadka iyo mushaarka fasaxa sannadka bogga InfoFinland Fasaxa sannadka.

Ururada shaqaalaha

Ku biirida urur xirfadeedka dalka Finland gudihiisa waa wax iska caadi ah lamana cadaadiyo dadka sida firfircoon ulala shaqeeya ururada xirfadaha. Waxaad ku biiri kartaa ururada shaqada oo xirfadaada ah. Ururka shaqaaluhu wuxuu doonayaa inuu ilaaliyo danaha dadka xubnaha ka ah ee shaqeeya.

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Ururada shaqaalaha.

Caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha

Shaqa-bixiyaha waxaa waajib ka saaran inuu ka taxadaro nabadgalyada shaqaalihiisa. Maamulka badbaadada shaqaalaha waxay ilaaliyaan, in goobta shaqada laga ilaaliyo loogana dhaqmo tusmooyinka sharciga badbaadada shaqaalaha. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha.

Gargaarka shaqa la’aanta

Markii uu shaqa la’aan noqdo qof si joogto ah u degan Finland, wuxuu xaq u leeyahay inuu helo gargaarka shaqo la’aanta (nooc cayr). Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Gargaarka shaqo la’aanta.

Howlgab

Qof dalka u soo guurey, oo mudo dheer oo ku filan Finland deganaa, wuxuu lacagta hawlgabka ku heli karaa da’diisa oo weyn ama awood la’aan shaqo awgeed. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Howlgab.

Canshuurta

Haddii aad Finland gudeheeda ka shaqaynaysid, waa inaad bixisaa canshuur. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Canshuurta.

Daryeelka caafimaadka shaqaalaha

Shaqa-bixiye kasta waxaa waajib ku ah inuu shaqaalihiisa oo dhan u qaban-qaabiyo daryeel xagga caafimaadka oo ka hortag ah. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Daryeelka caafimaadka shaqaalaha.

Fasaxyada qoyska

Markii qoyska ilmo u dhashaan, hooyada ama aabaha wuxuu sharcigu u ogal yahay inay fasax waalid qaataan oo ilmaha guriga ku xanaaneeyaan. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Fasaxyada qoyska.

Warbixin-shakhsiyadeedka shaqada

Markii heshiiska shaqadu uu dhamaado, qofka shaqaalaha ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu shaqo-bixiyaha ka helo warbixin-shakhsiyadeed shaqo oo qoraal ah. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinlandi ee Warbixin-shakhsiyadeedka shaqada.