U gudub macluumaadka ku jira
Koulutus Vantaalla

Waxbarashada Vantaa

Waa la daabacay24.08.2022
Vantaa waxaa laga helaa waxbarasho da’ kasta loogu talaggalay. Carruurtu waxaa loo sameeyay barbaarin-horaad iyo waxbarasho-horaadka noocyo badan. Dadka ku jira da’da dugsiga waxaa loo helayaa dugsiyo hoose-dhexe iyo sare oo dhinacyo kala duwan magaalada uga yaal. Vantaa waxaa ku yaal machadyo xirfadeed iyo dugsiyada tacliinta sare oo badan oo loogu talaggalay dhallinyarada iyo dadka waaweyn, kuwaas oo lagu baran karo xirfado kala duwan.

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Barbaarin-horaadka

Vantaa waxaa ku yaal xannaano-maalmeedyo ay magaaladu leedahay iyo kuwa si gaar ah loo leeyahay. Vantaa waxaa laga helaa barbaarin-horaad ku baxaya afka Finnishka, Iswiidhishka, Ruushka iyo Ingiriiska. Waxaa kale oo xannaanooyinka lagu bixiyaa barashada afka Finnishka oo sidii luqad labaad ah. Waxaa kale oo barbaarin-horaadka lagu bixiyaa xannaano-maalmeedka qoyska iyo kooxaha xannaano-maalmeedka qoyska, kuwaas oo ay magaaladu ilaaliso.

Inta badan cunugga waa in barbaarin-horaadka loo codsadaa ugu yaraan 4 bilood ka hor billaabashada xannaanada. Haddii aad si degdeg ah ugu baahan tahay booska barbaarin-horaadka, tusaale ahaan shaqo ama waxbarasho billaabanaysa daryeed, waa in aad codsiga xaraysato ugu yaraan labo todobaad ka hor xilliga uu cunuggu xannaanada u baahan yahay.

Booska xannaanada magaalada waxaad ku codsan kartaa shabakadda ama foom warqad ah. Si aad u samayso codsiga elegtroonigga ah waxaad u baahan tahay aqoonisyada bangiga ama kaarka aqoonsiga ee elegtroonigga ah. Foomamka warqadaha ah waxaad ka heleysaa tusaale ahaan goobaha infooyinka Vantaa iyo xannaano-maalmeedyada. Xannaanooyinka gaarka loo leeyahay, kooxaha xannaanooyinka qoyska iyo xannaano-maalmeedka qoysaska si toos ah ayaa loo codsan karaa iyadoo lala xiriirayo xannaanada ama xannaano-maalmeedka qoyska.

Arrimaha la xiriira codsashada barbaarin-horaadka waxaad kala xiriir kartaa hagista adeegga barbaarin-horaadka ee halka meel la isugu keenay:

Tel. (09) 839 50226
Isniin saacadda u dhexeysa 9.00 – 12.00
Talaado-Jimco saacadda u dhexeysa 9.00 – 15.00

iimayl: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus(at)vantaa.fi

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Barbaarin-horaadka

Waxbarasho-horaadka

Waxbarasho- horaadyada (esiopetus) waxaa lagu qabanqaabiyaa xannaano-maalmeedyada magaalada iyo xannaanooyin gaar loo leeyahay iyo waxbarsho-horaadyda ku shaqeeya gudaha iskuulaadka. Vantaa waa suurtagal in waxbarasho-horaad looga helo luqada Finnishka, Iswidishka iyo Ingiriiska.

Waxbarasho-horaadka waa in la codsadaa. Codsiga waxaa lagu sameyn karaa bogagga magaalada ee internetka ama foomka warqadda ah. Waqtiga codsigu waa Janaayo, laakiin waa la codsan karaa waqtiyada kale haddii tusaale ahaan uu qoysku sanadka dhexdiisa u soo guuro Vantaa.

Cunugga dalka u soo guuray ee aan heysan aqoon luqada Finnishka ah ee ku filan gelitaanka waxbarasho-horaadka waxaa loo fidinayaa waxbarasho diyaarin ah. Waxaa lagu qabanqaabiyaa kooxaha waxbarasho horaadka ee xanaano-maalmeedyada. Xannaano-maalmeedka ayaa looga hagaa waxbarashada diyaarinta ah marka la codsanayo waxbarasho-horaadka.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxbarasho-horaadka, codsashada waxbarasho-horaadka iyo waxbarashada diyaarinta ah iyo weliba codsashadooda waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Vantaa (Vantaan kaupunki). Waxaad sidoo kale weydiin kartaa faahfaahin dheeraad xannaano-maalmeedka.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarasho-horaadka

Waxbarashada aasaasiga ah

Vantaa waxaa ka jira iskuulo aasaasi ah (peruskoulu) oo ku baxa luqada Finnishka ama Iswidishka. Vantaa waxaa sidoo kale ka shaqeeya iskuul caalami ah oo ku baran karto waxbarashada aasaasiga ah luqada Ingiriiska. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan iskuulada Vantaa waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Vantaa (Vantaan kaupunki).

Iskuulka waa in horay la isaga diiwaangeliyaa waqtiga is diiwaangelintu sida caadiga ah waa Janaayo. Bogagga shabakadda magaalada waxaad ka heleysaa macluumaadyada xiriirka ee iskuulaadka iyo iska diinwaagelintooda.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarashada aasaasiga ah

Waxbarashada u diyaarinta waxbarashada aasaasiga ah

Haddii ilmaha aqoontiisa luuqada Finnishku aysan aad ugu filnayn inuu waxbarashada aasaasiga ah ku dhigto luuqada Finnishka, wuxuu heli karaa waxbarasho u diyaarin ah (valmistava opetus). Waxbarashada u diyaarinta ah waxaa lagu bartaa luuqada Finniska iyo maadooyinka dugsiyada aasaasiga ah lagu barto. Waxbarashadu waxay inta badan qaadataa hal sano.

Haddii aad waqti yar ka hor aad timid dalka Finland oo aadan lahayn carruur da’da iskuulka gaartay, la xiriir isku xiraha aagga aad degan tahay (aluekoordinaattori). Isku xiraha aaggu wuxuu dadka talo ka siiyaa qabanqaabada sidoo kale wuxuu dadka ka caawiyaa arimaha la xiriira iskuul dhigashada carruurta.

Waxbarashada aasaasiga ah ee dhalinyarda dalka u soo guurtay

Dadka dalka u soo guurey ee dagan Vantaa da’dooduna u dhaxayso 17-24 sano waxay shahaadada waxbarashada aasaasiga ah ka qaadan karaan Machadka dadka waaweyn ee Vantaa (Vantaan aikuisopisto). Haddii aad dhex u joojisay dugsiga hoose-dhexe, waxaad ka dhameystiran kartaa dugsiga sare ee dadka waaweyn ee Eira (Eiran aikuislukio).

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan aikuisopisto

Waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn

Dadka dalka u soo guurey iyo dugsiga hoose-dhexe

Dugsiyada hoose-dhexe ee Vantaa waxay intooda badan leeyihiin barashada afkaaga hooyo oo ku baxaya luuqado kala duwan. Sidoo kale ardayda afkooda hooyo uu yahay luuqad kale oo aan eheen Finnish, Iswidish ama saame ahayn oo heerka luuqadooda Finnishku aysan ahayn heerka afka hooyo oo kale, waxaa dugsiyada hoose-dhexe lagu siiyaa barashada Finniska sida luuqad labaad (suomi toisena kielenä).

Markii aad iskuulka iska diiwaan gelisid waxaad sidoo kale iska diiwaan gelin kartaa barashada afkaaga hooyo iyo barashada diinta. Waxbarashada waxaad sidoo kale isaga diiwaan gelin kartaa adoo buuxinaya foom, foomkaas oo aad ka heli kartid iskuulkaaga. Foomka waxaa loo soo celinayaa iskuulka. Waxbarashada diinta waxaa la abaabuli karaa haddii kooxda arayda ahi ay ugu yaraan dhan yihiin sadex.

Macluumaadka la xiriira barashda afkaaga hooyo iyo diintaada waxaad ka heleysaa bogga internetka ee magaalaga iyo isku xireyaasha aagga (aluekoodinaattori).

Waxbarasho xirfadeed

Waxbarasho xirfadeedka waxaa Vantaa ka qabanqaabiya Machadka xirfadda ee Vantaa Varia, qeybta waxbarashada ganacsiga ee MERCURIA iyo TTS ururka Työtehoseura ry qeybtiisa shaqada ee Vantaa.

Varia waxay sidoo kale qaban qaabisaa waxbarashooyin xagga luuqada Ingiriiska ah sidoo kale waxay bixisaa duruus xirfadeed luuqada Finnishka ku baxda oo si gaar ah loogu talogalay ajaanibta.

Machadka Careria wuxuu waxbarasho xirfadeed u qabanqaabiyaa dadka waaweyn.

Vantaa waxaa kale oo ku yaal Avia College ee Finavia, taas oo qabanqaabisa waxbarashada xirfadaha duulimaadka ama hawada.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarasho xirfadeed

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Waxbarasho xirfadeed

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan ammattiopisto Varia

Waxbarashada xirfadda

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMERCURIA kauppiaitten kauppaoppilaitos

Waxbarashada xirfadda

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTTS Työtehoseura ry:n Vantaan toimipaikka

Waxbarashada xirfadda

Dugsiga sare

Vantaa waxaad dugsiga (lukio) sare wax uga baran kartaa af Finnish, Iswidhish ama Ingiriis. Waxbarashada ku baxeysa afka Ingiriiska waxaa bixiya dugsiga sare ee Tikkurila laynka IB. Waxaad sidoo kale Vantaa ku yaal dugsiga sare ee dadka waaweyn.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dugsiga sare

Waxbarashada shahaadada ee diyaarinta ah TUVA

Haddii aad dooneyso in aad hesho macluumaad iyo aqoon dheeraad ah kahor inta aadan codsan dugsiga sare ama waxbarashada xirfadda ah, waxaad codsan kartaa waxbarashada shahaada diyaarinta ah yacni waxbarashada TUVA. Inta aad ku jirto waxbarashada TUVA waxaa kor u qaadi kartaa dhibcahaada aqoontada afka finnishkana waad sii hagaajin kartaa.

Waxbarashada TUVA waxaa Vantaa ku bixiya machadka xirfadda ee Varia, dusgiga sare ee Lumo iyo dugsiga sare ee Vaskivuori.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Waxbarashada TUVA

Kaalmeyn iyo hagitaan dhalinyarada

Ohjaamo

Haddaad ka yar tahay 30-jir waxaad talo iyo hagitaanba ka heleysaa adeega-Ohjaamo Shaqaalaha Ohjaamo ayaa ku caawinaya, haddii aadan helin meel waxbarasho ama – shaqo. Waad weydiin kartaa arrimo kale, tusaale hoy ama arrimoha lacagta.

Xarunta hagista Kipinä

Haddii aad tahay reer Vantaa oo aadna ka yar tahay 29 sano islamarkaasna aadan heysan meel aad wax ka barato ama ka shaqeysato waxaad talobixin iyo hagitaan ka heleysaa Kipinä. Wac oo ballan horay uga sii qabso. Ballan la’aan waxaad tegi kartaa Kipinä Talaado iyo Arbaco kasta saacadaha u dhexeeyo 12.00-18.00. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda.

Kipinä
Ratatie 2, Tikkurila
Tel. 050 312 4372

Waxbarashada sare

Vantaa waxaa ku yaal labo iskuul xirfadeedka sare (ammattikorkeakoulu), Laurea iyo Metropolia. Waxay majalado badan ka bixiyaan waxbarasho. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijka waxbarashada iyo codsashada bogagga shabakadda qeybaha waxbarashada.

Vantaa waxaa kale oo ku yaal goobaha shaqada jamaacadda furan (avoin yliopisto) ee Jaamacadda Helsinki, kuwaas oo bixiya tacliinta sare iyo waxbarashada dhameystirka.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Iskuul xirfadeedka sare, Jaamacadaha.

Fursadaha kale ee waxbarasho

Machadka dadka waaweyn ee Vantaa (Vantaan aikuisopisto) waxaad ku baran kartaa tusaale ahaan luqadaha, shaqo gacmeedka iyo cunto karinta, ama waxaad kaga qeybgeli kartaa jimicsi la hagayo. Koorasyadu waa lacag, waxaana la qabanqaabiyaa maalinta iyo habeenka. Machadka dadka waaweyn wuxuu sidoo kale dadka dalka u soo guuray u qabanqaabiyaa koorasyo. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Vantaa.

Warar dheeraad ah ka sii aqri Waxbarashada hiwaayadda ah.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaKansalais- ja työväenopistot Helsinki Espoo Vantaa

Adeegga codsashada koorasyada