U gudub macluumaadka ku jira
Asettuminen Vaasaan

Degidda Vaasa

Waa la daabacay06.07.2022

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

La talinta iyo dal la qabsiga dadka dalka u soo guurey

Magaaladda Vaasa barteeda adeegga wadar ahaaneed waxaad ka heli kartaa dhammaan adeegyada magaaladda. Adeegyada wadarta ah waxaa ka mid ah Xafiiska soo dhaweynta, warbixinta muwaadinka (Welcome Office, Kansalaisinfo) sidoo kale adeegyada wadar ahaaneed ee Vähänkyrö.

Welcome Office

Welcome Office la talintiisa waxaad ka heleysaa warbixinaha tusaale ahaan dal u soo guuridda, bulshada finnishka ah, adeegyada dadka ka dhexeeya, koorsooyinka luqadaha iyo arrimaha la xidhiidha is qorista shaqada. Welcome Officeska waxaad warsan kartaa warbixinaha dheeraadka ah ee adeegyada, kuwaasi waxay kaa caawin karaan inaad ku xasishid aadna la qabsatid Vaasa. Tusaale ahaan adeegyada dabaqada sadexaad (ururada iyo haya’adaha) waxay caawinayaan dadka deegaanku siday ugu helayaan booskooda bulshada iyo dal la qabsiga Vaasa.

Adeegyadaasi cid walba wey u furan yihiin waana lacag la’aan dhammaan dadka oo dhan iyadoonan loo eegeynin asalkiisa meesha uu ka soo jeedo ama sababta uu dalka u yimid. La talintu waxay ku shaqeyneysaa bilaa ballan la’aan iyadoo laguugu adeegayo luqada dhowr ah oo kala duduwan. Jadwalka waxaad ka hubin kartaa Welcome Office bogiisa shabakada.

La talinta iyo hagitaanka sidoo kale waxaa laga helayaa arrimahan soo socda:

  • sharciga- iyo arrimaha is diiwaangelinta
  • shaqada iyo is qorista shaqooyinka
  • koosrooyinka luqadaha
  • adeegyada masuuliyiinta iyo bulshada
  • deganaanshaha
  • waxbarashada
  • xilliyada fasaxyada

macluumaadka iyo foomamka buuxintooda

Welcome Office
Kirjastonkatu 13
65100 VAASA

Sii akhriso: Dal la qabsiga Finland

Warbixinta muwaadinka

Warbixinta muwaadinka waxaad ka bixin kartaa biilahsa ay magaaladda Vaasa kuu soo dirto (tusaale ahaan ganaaxyada baarkinka iyo biilasha machadyada) kaash ahaan iyo khaadhka inaad ku bixisaba. Barta adegga waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa kaadhka basaska ee magaaladda nawaaxigeeda loogu kala goosho.

Adeegyada dal la qabsiga

Haddii aad Finland ku joogtid booska qaxootiga, waxaad ka heleysaa hagitaanka adeegyada dal lla qabsiga, dal la qabsiga dal u soo guurigga marxaladeeda bilowga ah, ilaa muddo saddex sano ah.

Sahaminta bilowga ah iyo qorshaha dal la qabsiga

Sahaminta bilowga ah iyo qorshaha dal la qabsiga waxaa lagugula sameyn karaa degmadda aad deggan tahay ama Xafiiska maareynta shaqada (TE-toimisto), taas oo ku xidhan xaaladaada iyo sababta aad u deggan tahay Finland.

Sii akriso: dal la qabsiga Finland

Adeegyada xafiiska maareynta shaqada/ TE-palvelut

Markii aad timiday Finland tusaale ahaan xubin qoys ka tirsan, oo aanad haysanin goob shaqo, waxaad iska diiwaan gelin kartaa shaqo raadis inaad tahay TE-toimisto. TE-toimisto ayaa kula sahamineysa aqoontaada kuuna dajineysa dal la qabsiga- ama qorshaha shaqaaleysiinta, si aad si wanaagsan uga shaqo gashid Finland. Sida qaalibka ah tan waxaa looga jeedaa, in aad ku gaadhi kartid dal la qabsiga- ama iskuuladda xafiiska shaqada si aad uga baratid finnishka ama iswidhishka.

Adeegyada dal la qabsiga

Haddii aad Finland ku joogtid jagada qaxootinimada, waxaad ka heli kartaa adeegyada dal la qabsiga hagitaan, la talin iyo kaalmada dal la qabsiga dadka dalka u soo guurey marxaladooda bilowga ah, muddo ilaa saddex sanadood ah.

Adeegyada dal la qabsiga adeegyadoodu waxay leeyihiin sahamin bilow ah iyo qorshaha dal la qabsiga ee xafiiska shaqada ka baxsan macaamiishooda, hagitaan shaqsi ahaaneed iyo la talin, kaalmeynta shaqadooda iyo sidoo kale heeganka turjubaanada. Adeegyada dal la qabsiga waxaa lagu qorsheeyaa waxqabadyo kooxeed kala duduwan, sida luqadda finnishka barashadeeda waxaana loo fidinayaa warbixinaha bulshada ee dal la qabsiga oo luqadooda ah. Kooxahaas waxaa loo diyaariyaa ilmaha in loo xanaaneeyo. Adeegyada dal la qabsiga adeegyadoodu waa sahaminta bilowga ah iyo u dejinta qorshaha dal la qabsiga macaamiisha ka baxsan shaqaaleysiinta, hagitaan shaqsi ahaaneed iyo la talinta, kaalmada shaqaalahaaga iyo sidoo kale heeganka turjumaada. Adeegyada dal la qabsiga waxaa lagu diyaarinayaa waxqabadyo kooxeedyo noocyo badan waxaana loo fidinayaa warbixinta bulshada oo luqadooda lagu xiinayo. Kooxaha waxaa loo diyaariyaa carruurta oo loo hayo Ryhmissä on järjestetty.

Kotouttamispalvelut
Korsholmanpuistikko 44 krs 5
65100 Vaasa

Ma u baahan tahay turjubaan?

Haddii aanad finnishka ama iswidhishka aqoonin, waxaad adeegsan kartaa turjubaan marka aad arrimahaaga masuuliyiinta ka xalisaneysid.

Marxaladaha qaarkood dhinaca masuuliyiinta ayaa kuu qaban kara turjubaanka. Waxaad sii weydiisan kartaa masuulka arrimahaaga xalinaya suurtogalnimada turjubaanka. Masuulka ayaa kuu dalbaya turjubaanka, haddii loo baahan yahay. Markaasna turjubaanka wuxuu kuu noqonayaa lacag la’aan.

Waxaad adeegsan kartaa turjubaanka markaad doontidba, haddii aad adigu bixineysid kharashka turjubaanka markaad adigu dalbaneysid iskaa.

Vaasa waxaad warsan kartaa turjubaanka ama adeegga badelidda warqadaha dhinaca MicoBotnia.

Halkan ka sii akhriso: Ma u baahan tahay turjubaan?

Caawimaadda xaaladaha dhibka ah

Xaaladaha dhibaatada

Xaaladaha dhibaatooyinka waco lambarka gargaarka degdega ah 112. Finland waxaa ka jira kaliya hal lambar oo gargaarka degdega ah. Lambarka gargaarka degdega ah waxaa la wacayaa, markaad u baahan tahay booliska, ambalaska ama dab damiska. Ugu wac lambarka gargaarka degdega ah kaliya arrimaha dagdaga ah, markaad ogaatid naf, caafimaad, hanti ama deegaanku ay halis ku jiraan.

Heeganka shaqaalaha arrimaha bulshadu waxay siineysaa gargaarka degdega ah ee ugu degdega badan badbaadada carruurta- iyo xaaladaha cakiran ee qoysaska. Heeganka arrimaha bulshada ee Pohjanmaa ayaa ka jawaabaya arrimaha bulshada ee ugu degdega badan arrimaha bulshada dhammaan dadka ugu baahida badan dhammaan xilliyada oo dhan habeen iyo maalinba iyo maalmaha todobaadka lambarka 06 218 9555.

Takooridda iyo midab takoorka

Haddii aad ka shikisan tahay, in adiga lagugu takoorayo dalbashada shaqada ama goobaha shaqada, isku day marka ugu horeysa isku day inaad ku xalisid goobtaada shaqada. Kala sheekeyso goobtaada shaqada qofka aamminaada shaqaalaha u qaabilsan arrintaa. Haddii arrintu ay ku xalismi weydo goobtaada shaqada la xidhiidh xafiiska maamulka galbeedka- iyo gudaha- Finland (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto) badbaadadda shaqaalaha.

Haddii adiga lagu takooro, waxaad sidoo kale ka codsan kartaa caawimaada laga soo bilaabo wakiilashada sinaanta.

Haddii laguu geysto dambi midab takoorid ah oo lagula beegsaday, waxaad sameyn kartaa wargelin dambi ah shabakada ama xarumaha booliska.

Dambiyada

Haddii aad ugu baahan tahay booliska si degdeg ah xaaladaha gargaarka degdega ah, wac lambarka gargaarka degdega ah 112. Ha wicin lambarka gargaarka degdega ah, haddii aynan su’aashu ahayn gargaar degdeg ah.

Waxaad booliska uga sameyn kartaa wargelinta dambiga bogga shabakada. Wixii warbixin dheeraad ah waxaad kala xidhiidhi kartaa bogga shabakada ee booliska. Waxaad sidoo kale ka buuxin kartaa foomka una soo gudbin kartaa xarunta booliska.

Vaasan pääpoliisiasema
Korsholmanpuistikko 45
65100 VAASA

Haddii laguu geysto dambi ama aad noqotid markhaati, waxaad ka heli kartaa caawimaad heeganka dhibbanaha dambiga loo geystey.

Waxyeeleynta

Haddii looga baahdo booliska gargaarka degdega ah caawimaada gargaarka degdega ah, wac lambarka gargaarka degdega ah 112.

Haddii qoyskaaga xubin ka mid ahi kuu adeegsaneyso waxyeelo ama hanjabaad, waxaad la xidhiidhi kartaa gurigga badbaadadda. Waxaad wici kartaa gurigga badbaadadda dhammaan xilliyada oo dhan, telefoon lambarkuna waa 06 3129666.

Pohjanmaan turvakoti Vaasassa:
Varastokatu 12
65100 Vaasa
Puh 06 312 9666 (24h)

Dhibaatooyinka dhaqaalaha

Dhaqaalaha- iyo la talinta qaamowga waxaad ka heleysaa warbixinaha iyo la talinta lacagta- iyo dhibaatooyinka qaamowga. Adeegyadaasi waa lacag la’aan.

Haddii aad qabtid dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ah, waxaad la xidhiidhi kartaa heeganka arrimaha bulshada, tel 06 218 9555. Xaaladaha qaarkood waxaad xaq u leedahay inaad dalbatid kaalmada kabka nolosha. Kaalmada kabka nolosha waxaa loogu talogalay sugidda dhaqaalaha ugu dambeeya, marka ay dakhliga kale ama hantida kale aynan ku filneyn, ana ay aad u yar yihiin. Kaalmada kabka nolosha waxaa laga dalbanayaa Kelada.

Ma u baahan tahay qareen?

Xafiiska caawimaada dhinaca shaqrciyada waxaa suurtogal ah inaad ka heleysid caawimaada. Dadka taagta daran caawimaad lacag la’aan ah, kuwa kale waa inaad ka bixisid mushqaayad qeyb ah.

Waxaad sidoo kale ka raadsan kartaa warbixinaha shaqsi ahaaneed qareemadooda tusaale ahaan bogga ururka qareemada ee Finland.