U gudub macluumaadka ku jira
Koulutus Vaasassa

Waxbarashada Vaasa

Waa la daabacay11.04.2022

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Korriinka curdinka ah

Ilmo walba wuxuu xaq u leeyahay korriinka curdinka ah iyo waxbarashada bilowga ah. Vaasa korriinkeeda curdinka ahi waa xanaano maalmeedyada, xanaano maalmeedka qoyska iyo xanaano maalmeedyada madaxa banaan. Vaasa waxaa ka howlgala xanaano maalmeedyo luqadaha finnishka, iswidhishka iyo ingiriisigaba ah.

Vaasa waxaa sidoo kale ka furanxanaano maalmeedyo, kuwaas oo dadka oo dhan u furan waxqabadyadooduna lacag la’aan yihiin iyo sidoo kale naadiyo.

Waxaad u dalban kartaa goobta korriinka curdinka ah ilmaha ka yar da’ada iskuulka. Waxaad dalban kartaa goobta korriinka curdinka ah sanadkoo dhan ah. Sameyso codsiga afar bilood ka hor marka aad rajeyneysid in xaanaeyntu bilaabanto. Marka aad dooneysid inaad ilmahaaga uga dalabtid boos xanaano maalmeedka ah, xanaano maalmeedka qoyska ah ama xanaano maalmeedka furan naadiyadooda, ka buuxi codsigan si elektarooni ah bogga shabakada ee magaaladda.

Korriinka curdinka ah waxaa lagaaga soo oogayaa kharashka macmiilka oo ku saleysan dakhligaaga.

Adeegga hagitaanka ee korriinka curdinka ah ayaa kala talinaya qoysask boosaska korriinka curdinka ah dalbashadooda una sheegaya doorashooyinka kala duduwan.

U carbinta waxbarashada

U carbinta waxbarashada waxaa loogu talogalay dhammaan carruurta 6- jirada ah ee sanad uga dhiman yahay bilaabida iskuulka. U carbinta waxbarashadu waa lacag la’aan. Vaasa u carbinteeda waxbarashada waxaa lagu diyaariyaa dhamaan xanaano maalmeedyada oo dhan. U carbinta waxbarashada waxaa lagu diyaariyaa finnish ahaan, iswidhish ahaan iyo sidoo kale ingiriisi ahaanba. Carruurta waxaa la siiyaa u carbinta waxbarashada afar saacadood maalintii. Haddii ilmuhu uu u baahan yahay korriinka curdinka ah oo lacag ah, waxaa loogu diyaarinayaa isla goobtaad uu u carbinta waxbarashada kha dhiganayo.

Mudadda dalbashada u carbinta waxbarashadu waa janaayo waxbarashaduna waxay bilaabmeysaa ogosto. Soo wargeli ilmahaaga adigoo elektarooni ahaan uga soo buuxinaya codsiga dalbashada bogga internetka ee magaaladda Vaasa.

Dadka dalka u soo guurey carruurtooda u carbinta waxbarashada waxaa loola diyaariyaa waxbarashada kale iyadoo loogu wadarinayo. Korriinka curdinka ah iyo u carbinta waxbarashadu waxay taageeraan luqadaha- iyo dhaqamada kala duduwan carruurta ka soo jeeda dal la qabsigooda. Ilmaha barashadiisa luqadda finnishka ama iswidhishka waa loo xoojinayaa hadafkooduna waa, in ilmuhu uu iskuulka ka bilaabo waxbarashada guud.

Waxbarashada aasaasiga ah

Vaasa waxaa ku yaala 14 luqadda finnishka iyo 5 luqadda iswidhishka ah oo iskuulada waxbarashada aasaasiga ah. Vaasas waxaa sidoo kale kuyaala kuwa dowladu maamusho Vasa Övningsskola iyo sidoo kale kuwa madaxa banaan ee iskuuladda Kristillinen Vaasa iyo Vaasa Rudolf Steiner-iskuulka.

Vaasa waxaa laga diyaariyaa waxbarashada luqadda ingiriisiga ah fasalka 1. aad laga bilaabo iskuulka Suvilahti.

Waxbarashada aasaasiga ahi waa lacag la’aan waxbarashada guud ee iskuulka, qof kasta oo Finland si rasmi ah u deganina wuxuu leeyahay waajibaadka waxbarashada. Waajibaadka waxbarashadu waxay bilaabantaa isla sanadkaa uu ilmuhu buuxinayo todobada sano.

Dadka waaweyni waxay ka diyaarin karaan waxbarashada aasaasiga ah Alma-opisto.

U diyaarinta waxbarashada iyo barashada luqadaada hooyo

U diyaarinta waxbarashada waxaa la siiyaa carruuraha 7 - 16- jirka ah, kuwa aan weli haysanin luqad finnish ama iswidhish ah oo ku filan. U diyaarinta waxbarashadu sida qaalibka ah waxay qaadataa sanad. U diyaarinta waxbarashada ka dib ardeygu wuxuu ka sii wadanayaa iskuulkiisa waxbarashada aasaasiga ah iskuulka ku dhow xaafadiisa.

Dadka dalka u soo guurey barashada luqadooda hooyo waa mid ay u madax banaan yihiin. Waxbarashada afkaaga hooyo waxaa loo diyaarinayaa todobaadkii 2 saacadood, haddii ay ardeydu yihiin ugu yaraan 8.

Waxbarashada xirfadah

Waxbarashada xirfadaha ahi waxay ku wajahan tahay sidoo kale dhallinyarada iyo dadka waaweynba. Waxbarashada xirfadaha waxaad dalban kartaa sanadka oo dhan. Waxbarashada xirfadaha waxaad ka baran kartaa takhasuska waxbarashada heerka labaad ama aad sii xoojisid aqoontaada. Vaasa waxbarashada xirfadaha waxaa lagu diyaariyaa Vamia iyo Yrkesakademin i Österbotten (YA).

YA iyo Vamia waxay sidoo kale diyaarisaa waxbarashada aasaasiga ah ee u diyaarinta waxbarashada oo ah waxbarashada -VALMA. Waxbarashadaasi waxay qaadataa ugu badnaan hal sanad dugsiyeed YA:da VALMA waxbarashadoodu waa luqadda iswidhishka, Handledande utbildning för yrkesutbildning.

Dugsi sare

Vaasa waxaa ku yaala afar dugsi sare ah. Luqadda finnishka ayaa lagu bixiyaa dugsiga saree ee Vaasa lyseo, jhalkaas waxaa ka howlgala sidoo kale leynka dadka waaweyn. Vasa gymnasium iyo Vasa svenska aftonläroverk oo ku fidiya waxbarashadooda luqadda iswidhishka. Vaasa waxaa ka howlgala boodhinkii dugsigii sare ugu horeeyey ee labada luqadood ahaa Finland: Vaasa dugsigeeda sare ee lyseo Vasa gymnasium waxay ka howlgalaan isla dhismo. Ardeydu waxay dooran karaan koorsooyin xad dhaaf ah oo luqadaha ah. Vasa övningsskola gymnasiumissa waxaa laga baran karaa iswidhish ahaan ama luqadda ingiriisiga ah leynka- IB ga.

Shaqo waxbarasho oo lacag la’aan ah

Shaqo waxbarasho oo lacag la’aan ah waxaa laga bixiyaa sidoo kale machadyada waxbarashada iyo kulliyadaha waxbarashada.

Machadyada qaarkood waxay diyaariyaan sidoo kale 1.8.2021 laga bilaabo guud ahaan dalkoo dhan sababaha qorshaha waxbarashada ku saleysan, waajibaadka waxbarashada ee ku wajahan shaqada waxabarashada lacag la’aanta ah fursadaha lagu gudbinayo waajibaadka waxbarashada ee sii balladhanaya.

Evangeliska Folkhögskolan waxay fidiyaan waajibaadka waxbarashada ku wajahan ee shaqo waxbarasho oo lacag la’aan ah oo iswidhish ah.

Waxbarashada heerka sare

Vaasa marka loo eego tirada cadadka dadka ku nool waa mid ka mid ah Finland magaalooyinka waxbarashada ee ugu waaweyn. Vaasa sidoo kale waa Finland boodhinka ugu quruxda badan ee xeebta badda. Vaasa waxaa ku yaala lix waxbarasho oo heer sare ah, halkaas waxaad ku diyaarin kartaa finnish ahaan, iswidhish ahaan iyo ingiriisi ahaan.

Fursadaha kale ee waxbarashada