U gudub macluumaadka ku jira
Asettuminen Turkuun

Degidda Turku

Waa la daabacay11.08.2022

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Warbixino muhiim ah waxaad sidoo kale ka heleyss bogga Degidda Finland.

La talinta iyo dal la qabsiga

Dhammaan dadka reer Turku wey isticmaali karaan dhammaan adeegyada guud ahaaneed ee degmooyinka. Intaa waxaa dheer oo Turku ka jira adeegyo kala duduwan oo loogu talgalay dadka dalka u soo guurey.

Adeegyada ku wajahan dadka dalka u soo guurey waxaa lagu soo ururiyey boggan:

International House Turku

International House Turku waa barta hagitaanka- iyo talo siinta, taas oo u adeegta magaaladda Turku iyo degmooyinka u dhowdhow dadka dalka u soo guurey ee deggan. Barta la talinta si toos ah ayaad u iman kartaa ama ballan ayaad ka soo qabsan kartaa.

Halkaas ayaad ka heleysaa hagitaan- iyo adeeg la talin ah oo finnish ah oo ay dheer tahay 14 luqadood oo kala duduwan (carabia, dari, ingiriisi, kurdi, pershiya, bolandis, romani, iswidhish, soomaali, finnish, tayland, ruush, fiyatnam iyo istooniya). Dhammaan luqadahaas la talintoodu ma ahan mid maalin walba la helo, ee waxay leeyihiin jadwal kale oo gaar ah oo siduu dhigayo loogu dhaqmo. Ka sii hubi jadwalka luqada aad dooneysid dhinaca bogga shabakada ee International House Turku.

Hagitaanka- iyo la talimo luqado badan oo kala duduwan ah waxaa lagu bixiyaa arrimahan soo socda:

  • Guriyeynta
  • Shaqo dalbashada iyo nolosha shaqada, badbaadadda shaqada
  • Dhaqaalaha, hab nololeedka, cashuurta
  • Barashada luqada finnishka
  • Arrimaha qoyska
  • Xilliyada fasaxa
  • Sharciyada-arrimahat, is diiwaangelinta, Jinsiyada
  • Hab raac nidaamyada masuuliyiinta iyo- go’aamadda

International House Turku sidoo kale waxay leeyihiin adeegyo kale oo ballan laga soo qabsadoo, sida tusaale ahaan dal la qabsiga- iyo adeegyada ku nagaanshaha, la talinta sharciga, la talinta ganacsiyada, ku hagidda waxbarada ee iskuulada xirfadaha iyo sidoo kale hagitaanka iyo adeegyada la talinta.

International House Turku, Monitoriga suuqa magaaladda

Aurakatu 8 | KOP-kolmio

20100 Turku

Luqado badan kula talintooda- iyo adeegyadooda hagitaanka waxaad sidoo kale ka heleysaa barta xafiidka Monitoriga ee Skanssi.

Skanssin Monitori

Kauppakeskus Skanssi, dabaqa 2.aad,

Skanssinkatu 10, 20730 Turku.

Telefoon: 040 175 9584

Emaylka: infotori@turku.fi

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kaupunki

International House Turku

Sahaminta bilowga ah iyo qorshaha dal la qabsiga

Haddii aad isku diwwangelisay shaqo raadis inaad tahay, waxaa laguu sameynayaa marka hore sahaminta bilowga ah- iyo qorshaha dal la qabsiga, kaas oo gundhigiisa laguugu hagayo iskuulada dal la qabsiga. Si aad u gashid iskuulada dal la qabsiga, waa inaad iska soo diiwaan gelisid xafiiska shaqada iyo maareynta nolosha (TE-toimisto) shaqo raadis ahaan. Xafiiska shaqada iyo maareynta nolosha bogooda ayaa lagaagala talinayaa yaa iska soo diiwaangelin kara iyo sidee ayaa la isugu soo diiwaan gelin karaa shaqo raadiye ahaan.

Isku diiwaangeli shaqo raadiye ahaan.

Halkan ka sii akhriso:

Dal la qabsiga Finlan

Ulkomaalaistoimisto

Xafiiska dadka ajnabiga

Adeegyada xafiiska ajnabigu waxay ku wajahan yihiin dadka reer Turku ee deggan Finland muddo ka yar saddex sanadood ee asalkoodii ahaa qaxooti ama dad dalka u soo guurey. Xafiiska ajnabigu wuxuu xaliyaa degmada inuu u qaabilo qaxootiyada iyo sidoo kale hagitaankooda mudadda ay ku jiraan qaabilaadda, la talintooda iyo adeegyadooda kale ee arrimaha bulshada.

Dadka markoodii hore ahaa qaxootiga, kuwaas oo aan ahayn shaqo raadiyeyaal (ee ah waalidka guryaha ku daryeela carruurt ama dadka waayeelka ah), sahamintooda bilowga ah iyo qorshahooda dal la qabsiga u dejintood xafiiska ajnabiga. Intaa waxaa dheer oo xafiiska ajnabiga dhinaca howlaha-KOTO uga diyaariyaan luqadda finnishka barashadeeda iyo dhexgalka bulshad iyo dal la qabsiga waxqabadyo kooxo ah oo kordhinaya oo loogu talo galay hooyooyinka guri joogta ah iyo waayeelka.

Xafiiska ajnabiga dadka qaxootiga ahaa waxay ka helayaan halkaas adeegyada daryeelka caafimaadka, kuwaas oo ah sida baadhitaanada caafimaadka ee dal soo gelista, la talinta caafimaadka, qaabilaadda dadka jiran iyo adeegyada cilmi nafsi yaqaanka.

Ma u baahan tahay turjubaan?

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVarsinais-Suomen pelastuslaitos

Turvaopas

Haddii aadan ku hadlin afafka finnishka iyo iswidhishka, waxaad adeegsan kartaa turjubaan, marka aad ka xalineysid arrimahaaga dhinaca masuuliyiinta.

Xaaladaha qaarkood waxaad turjubaan ka heleysaa dhinaca masuuliyiinta. Markaasna turjubaanku waa kuu bilaash. Waxaad horey uga sii warsan kartaa turjubaanka masuulka aad la macaamileysid.

Waxaad adeegsan kartaa turjubaan sidoo kale xaaladaha kale, haddii aad bixineysid kharashka oo aad adigu dalbaneysid turjubaanka.

Shirkado badan ayaa Turku ka bixiya adeegyada turjumista. Shirkadahan waxaad ka raadsan kartaa tusaale ahaan internetka. Waxaad afnaqe ama turjubaan ka raadsan kartaa mashiinka xograadinta ee Ururka turjubaanada iyo afnaqayaasha Finland.

Halkan ka sii akhriso:

Ma u baahan tahay turjubaan?