U gudub macluumaadka ku jira
Koulutus Turussa

Waxbarashada Turku

Waa la daabacay17.05.2022

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Boggani waxaa ku jira warbixino la xidhiidha iskuuladda carruurta iyo sidoo kale warbixino dadka waaweyn oo ku saabsan iskuuladda Turku. Warbixinaha kale ee muhiimka ah waxaad ka heleysaa bogga Waxbarashada.

Waxbarashada bilowga ah

Turku waxaa lagu diyaariyaa waxbarashooyinka hore oo sidoo kale finnish- iyo iswidhish ah. Waxbarashada bilowga ah ee loogu talogalay dhammaan carruurta oo dhan sanad ka hor inta uunan bilaabin iskuulka. Kooxaha waxbarashada hore waxay ka jiraan sidoo kale xanaano maalmeedka iyo iskuuladaba. Waxbarashada bilowga ahi waxay bilaabantaa bisha ogosto, xilligga codsiguna waa bisha janaayo. Waxbarashada bilowga ah waxaa la isku diiwaan geliyaa si elektarooni ah ama adigoo ku soo celiya foomka diiwaan gelinta isla xanaanadaas, la rajeynayo inuu ilmuhu tago.

Warbixin dheeraad ah oo la xidhiidha waxbarashada bilowga ah waxaad ka heleysaa bogga shabakada ee magaaladda. Waxaad weydiin kartaa warbixinaha dheeraadka sidoo kale madaxda xanaanooyinka.

Halkan ka sii akhriso:

Horaadka waxbarashada

Waxbarashada aasaasiga ah

Iskuulada magaaladda Turku waxbarashada aasaasiga ah waxaa lagu bixiyaa 33 iskuul luqadda finnishka ah, luqada iswidhishkana 5 iskuul iyo luqadda ingiriisiga oolagu bixinayo iskuulada caalamiga ah. Iskuuladda magaaladda waxaa dheer oo Turku ku yaala iskuulka normaali iyo iskuulka- Steiner ee Turku. Turku waxaa sidoo kale ku yaala iskuuladda, carruurtu ay ka heli karaan qeybo waxbarasho oo ah luqadaha ruushka, jarmalka, faransiiska iyo ingiriisiga.

Ilmaha iskuulkiisa waxaa loogu cayimaa ardeyga cinwaanka xaafadiisa sida ku saleysan, ilmuhuna wuxuu sida qaalibka ah tagaa iskuulkaa, kan gurigiisa u dhow.

Waxaad ilmahaaga ku diiwaangelin kartaa waxbarashada aasaasiga ah ee fasalka koobaad si elektarooni ah. Xilliyada dalbaku waxay bilaabmaan sanad walba bishiisa janaayo. Isla markaana waxaad ilmahaaga ku diiwaangelin kartaa waxbarashada aasaasiga ah buuxinteeda in ilmaha lagu siiyo luqadiisa hooyo barashadeeda. Fasalada kale diiwaangelintoodu waxay u dhacaysaa iyadoo si toos ah loola xidhiidho maamulaha iskuulka ama madaxda.

Marka uu ilmuhu dalka dibadiisa uga soo guuro Finland ee uunan aqoonina luqadda finnishka, marka hore wuxuu ku baranayaa waxbarashada aasaasiga ahu diyaarinta waxbarashada. Ardeygu wuxuu baranayaa luqadda finnishka ah iyo sidoo kale xirfadaha kale ee uu u baahan yahay qiyaastii muddo sanad ah inta uunan u wareegin iskuulka xaafadiisa ku yaala.

Haddii ardeyga luqadiisa hooyo aynan ahayn finnish ama iswidhish ama sidiisa kaleba ka soo jeedo luqaddo badan, waxaa loo doori karaa luqadda finnishka inuu ku dhigto tii labaad ahaan iyo suugaantaba ama luqadda iswidhishka oo tii labaad ah iyo sugaantaba- manhajkooda. Turku waxaa loogu fidiyaa ardeyda oo u dheer waxbarashada aasaasiga ah oo loo buuxiyaa ardeyda luqadooda hooyo barashadeeda in ka badan 20 luqadood.

Iskuuladda waxaa sidoo kale laga helaa barashada luqadda hooyo ama kaalmadda waxbarashada oo finnish ah, haddii uu ilmuhu u baahan yahay kaalmo loogu kobcinayo luqadda uu wax ku baranayo iyo waxbarashooyinka kale aqoontoodaba.

Waxbarashada ku wajahan dadka dalka u soo guurey iyo kaalmadda waxbarashada:

Warbixin dheeraad ah waxaad si toos ah uga heleysaa dhammaan waxbarashooyinka aasaasiga ah oo dhan.

Qoysaska, kuwa u soo guurey Finland ee carruurtoodu tahay da’aada waxbarashada aasaasiga ah ee aan weli aqoonin finnishka, waxay si toos ah ula soo xidhiidhi karaan u diyaarinta waxbarashada macallinka xidhiidhka u ah telefoon lambarkiisa 044 9075 431.

Waxbarashada aasaasiga ah ee dhallinyarada iyo dadka waaweyn

Haddii dhallinyarada ama dadka waaweyni aynan horey u soo dhiganin iskuul ama waxbarashadiisa aasaasiga ah uunan dhamaysanin, wuxuu diyaarin karaa iskuulka waxbarashada aasaasiga ah. Haddii dhallinyaradu ay u soo guuraan Finland markay da’adoodu tahay 14–16-jir, waxay ka qeyb gali karaan kooxaha u diyaarinta waxbarashada aasaasiga ah. Waajibaadka waxbarashada dhallinyarada ay da’adoodu dhaaftey iyo dadka waaweyni waxay dalban karaan waxbarashada dadka waaweyn ee bilowga- ama marxalaadda dhammaadka waxbarashadooda ama waxay diyaarin karaan qeybo ka mid ah waxbarasha. Waxbarashada aasaasiga ah waxaa ku jiri kara sidoo kale barashada xirfadda akhriska- iyo qoraalka.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa

Haddii ilmaha ka yar da’ada 17-jirka ama dhallinyaru uunan aqoonin finnishka, marka hore wuxuu tagayaa u diyaarinta waxbarashada. U diyaarinta waxbarashada wuxuu ka baranayaa finnishka iyo duruus kale koox yar ahaan muddo ilaa sanad ah. Kooxaha u diyaarinta waxbarashada dhowr iskuul uun baa Turku lagu dhigaa.

Waxabarashada waxaa loo dhigtaa snadka dhalashadu sida ay dhigayso waxaan la rabaa in ardeyga xilligga deyrta bilaabayaa in ay da’adiisu ka yar tahay 17-jir. Haddii uu dhallinyarku buuxinayo sanad dugsiyeedka guga 17 sano, wuu sii wadan karaa ilaa iyo dhammaadka sanad dugsiyeedka isla kooxdaas wuxuuna badalan karaa sanad dugsyeedka deyrtu markuu bilaabmo AIPE da oo ah kooxda waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn.

Halkan ka sii akhriso:

Waxbarashada aasaasiga ah

U diyaarinta waxbarashada xirfadaha iyo barashada luqadda hooyo ee dalka dadka u soo guuray

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA

Waxbarashada iskuuladda xirfadaha ama waxbarashada dugsiga sare waxaa laga hor marinayaa shahaadada iskuulka ama iskuulka dugsiga sare ee shahaadada hore u diyaarinta waxbarashada oo ah TUVA. Hadafka iskuulka waa in la hagaajiyo fursadaha waxbarashada inay helaan sii waditaanka waxbarashada. Xilligii iskuulka waxaa lagu hagaajinayaa waxbarashada- iyo xirfadaha nolosha, xirfadaha luqadaha, oo loo fiirsado xirfadiisa laguna barto xirfado kala duduwan. Waxbarashada waxaad ka dalban kartaa si caalami ahaaneed wadar ahaan u dalbashada sidoo kale machadyada dalabyada socda. Ardey kasta waxaa lala sameyn karaa qorsheyn shaqsi ahaaneed, taas oo lagagala heshiinayo sidoo kale waxbarashada baaxadeeda iyo inta ay qaadaneyso (ugu badnaan hal sano). Waxbarashada ardeysu waa kuwo ay ardeydu xaq u leeyihiin kaalmadda waxbarashada iyo kaalmada safarada iskuulka.

Turku iskuuladda- TUVA waxay qorsheynayaan iskuuladda xirfadaha ee Turku (Turun ammatti-instituutti), dugsiyada sare ee Turku, iskuuladda xirfadaha ee dadka waaweyn ee Turku iyo machadka kristillinen ee Turku.

Iskuuladda xirfadaha

Iskuuladda xirfaduhu waxay diyaarinayaan Turku machadyo xirfadeed oo dhowr ah oo Turku ah. Si wadajir ah ayaa loogu fidiyaa in ka badan 30 iskuul oo kala duduwan. Ardeynimo waxaa laga dalbanayaa si caalami ahaaneed wadar ahaan u dalbashada ama machadyada joogtada ah dalabyadooda. Iskuuladda shaqada waxaa laga dalbanayaa dhinaca adeegyada xafiiskka shaqada iyo maareynta nolosha. Iskuuladda shaqada iyo waxbarashada oo shuruudoodu tahay xidhiidh shaqo. Waxbarashada waxaa laga dalbanayaa dhinaca Xafiiska shaqo wax ku barashada.

Waxbarashada waxaa ku jira waxbarashada shaqada nolosha, waxbarashada dhow iyo sidoo kale waxbarashada durugsan. Ardeygu wuxuu ka helayaa kaalmadda uu u baahan yahay kaalmadda iyo hagitaanka xilligga waxbarashada, sidoo kale sameynta sii wadista qorshaha. Waxbarashada baaxadeeda iyo mudadda ay qaadaneysaa waxaa loo qeexayaa ardeygu sida uu wax ugu socdaan, waxbarashooyinkii hore iyo xirfadaha shaqada. Shahaadada xirfadaha waxaa la siinayaa ku haboonaanshaha sii wadista waxbarashada ee heerka sare.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaoppisopimus.turku.fi

Oppisopimus

Halkan ka sii akhriso:

Waxbarashada u diyaarinta iskuullada xirfadaha

Iskuullada xirfadaha

Waxbarashada aasaasiga ah ee xirfadaha waxaa lagu diyaariyaa machadyada xirfadaha iyo iskuul tababar ku barasho ah. Takhasusyadaasi waa kuwo ku saleysan waxbarashada aasaasiga ah, laakiin sidoo kalena waxoogaa ku saleysan takhasus dugsi sare ahaaneed. Waxbarashadu waa mid aad ugu dhow wax qabadka. Iskuulkaa u diyaarinaya goobta shaqada inta uu ardeygu waxbarashada ku jirana wuxuu ka shaqeynaya xirfadii uu baranayey wuxuuna baranayaa sidoo kale nolol maalmeedka shaqada.

Takhasusuka aasaasiga ah ee xirfad barashada baaxadeedu waa 180 osp (dhibco aqooneed) oo dhameyntiisu ay qaadato caadi ahaan saddex sanadood. Takhasuskaas xilliga lagu gudanayaa wey is bedbedashaa waxayna ku xidhan tahay marba sida uu ardeygu u gudanayo waxbarashada, aqoontiisa hore iyo khibradiisa shaqo. Aqoontiisa shaqo waxaa loogu aqoonsan karaa qeyb takhasusuka ka mid ah, taas oo soo gaabineysa mudadda waxbarashad. Takhasuska aasaasiga ah ee xirfaduhu waxay ardeyga siineysaa inuu xaq u yeesho sii wadashada waxbarashada dhamaan waxbarashada heerka sare oo dhan.

Turku waxbarashada heerka labaad ee iskuullada xirfadaha ee aasaasiga ahi waa iskugeyn todoba machad oo kala duduwan.

Halkan ka sii akhriso:

Iskuullada lgu barto xirfadaha

Dugsi sare

Magaaladda Turku waxaa ka jira 9 iskuul maalmeed iyo hal iskuul oo dadka waaweyn ah oo gelinka dambe howlgala. Dugsiga sare ee galabtii waxaa lagu diyaariyaa sidoo kale waxbarashada loo kabayo dadka dalka u soo guurey.

Mid ka mid ah magaaladda Turku dugsiyadeeda sare waxaa lagu dhigtaa luqadda iswidhishka. Dugsiga sare waxaa lagu diyaarin karaa sidoo kale ingiriisi ahaan iyadoo la adeegsanayo International Baccalaureate (IB) -shahaadadeeda dugsiga sare ee iskuulka Normaali ama iskuulka caalamiga ah ee dugsiga sare.

Halkan ka sii akhriso:

Dugsisare

Iskuulada dadka waaweyn ee Turku

Iskuuladda dadka waaweyn ee Turku (AKK) waa iskuulo xirfadeysan oo dadka waaweyn waxbarashadooda ku takhasusat xaruntooda dhexe, kuwaas oo laga baran karo xirfado kala duduwan. Turku AKK:da waxaa lagu diyaarin karaa sidoo kale kaadhasha ogolaanshaha shaqada. AKK:du sidoo kale waxay leedahay waxbarashada luqadda finnishka iskuulo khaas ahaan loogu talgalay dadka dalka u soo guurey.

Turku AKK:du waxay ka howlgashaa labadan goobood, Artukainen iyo Kärsämäki.

Waxbarashada xirfadaha heerka sare

Turku waxaad ku diyaarin kartaa waxbarashada sare oo xirfado kala duduwan ah. Turku waxaa ku taala jaamacad, Akademiyada Åbo ee luqada iswidhishka iyo sidoo kale afar iskuul oo waxbarashada heerka sare ah, kuwaas oo uu mid ka mid ihi yahay af iswidhish. waxbarashada heerka sare intooda badan waxaa lagu bartaa af finnish. Inta ugu badan iskuulladan waxbarashada heerka sare waxay fidiyaan sidoo kale barashada afka ingiriisiga.

Jaamacadaha Turku waxay dadka dalka u soo guurey siiyaan adeegga hagidda/ tilmaamidda ama tusaaleynta, kaas oo u fidiya dadka dalka u soo guurey talosiin waxbarashada heerka sare ahiyo sidoo kale wixii su’aalo ah ee la xidhiidha shaqo nololeedka.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kaupunki

Opiskelijakaupunki

Fursaha kale ee waxbarashooyinka

Turku waxay leedahay fursado badan oo waxbarasho, kuwaas oo u furan dhammaan dadka oo dhan. Waxbarashooyinkaasi intooda badan waa lacag.

Jaamacadda furan iyo waxbarashada xirfadaha heerka sare ee furan waxaa laga diyaarin karaa waxbarashada heerka sare.

Turku barashadeeda luqada finnishka ee kulliyadda shaqaalaha, Åbo svenska arbetarinstitut iyo Aurala kulliyadeeda madaniga ah waxay diyaariyaan luqadda finnishka iyo iswidhishka, laakiin sidoo kale waxaa laga baran karaa lagana xiiseyn karaa farshaxanka- iyo duruusta farsamada gacanta, qoob ka ciyaarka iyo jimicsiga, dhaqanka iyo taariikhda iyo sidoo kale aqoonta culuunta teknolojiyada.

Turku kulliyadeeda shaqaaluhu waxay diyaarisaa sidoo kale iskuulo damaanad qaadaya tababarada dhallinyarada ee dhallinyarada dalka u soo guurey, kuwaas oo da’adoodu tahay 16–29-jiro oo ah kuwa Finland ka diyaariyey waxbarashada heerka labaad.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa

Åbo svenska arbetarinstitut

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kristillinen opisto

Turun kristillinen opisto

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaPaasikiviopisto

Paasikiviopisto

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kesäyliopisto

Turun kesäyliopisto