U gudub macluumaadka ku jira
Töihin Suomeen

Shaqo u imaanshaha Finland

Waa la daabacay08.08.2022
Haddaad u imaaneyso Finland shaqo islamarkaasna aad tahay muwaadin u dhashay wadan aan ahayn Midowga Yurub ama Waqooyiga Yurub, waxaad u baahan tahay sharci deganaansho. Sharciga degenaanshahana waa inaad soo codsataa intaadan imaan Finland.

 Ka hor inta aadan helin sharci degenaanshana, waa inaad ka heshaa goob shaqo Finland. Markii aad hesho goobtii shaqadana, waad codsan kartaa sharciga degenaanshaha.  Si aad u shaqeyso waxaad u baahan tahay sharciga deganaanshaha, hadduu ahaan lahaa sharci degenaansho shaqo ama sharci aad ku shaqeysan karto. Nooca sharciguna wuxuu ku xiran yahay hadba shaqada aad qabaneyso.

 

Sharciga degenaanshaha shaqaalaha

Waxaad u baahan tahay sharci aad ku shaqeysato, haddii aadan ku shaqeysan karin sharci kale ama sharci la'aan. Dhammaan qabashada shaqo uma baahna sharci aad ku shaqeyso. Waxaad ka xaqiijisan kartaa bogga shabakada Hogaanka socdaalka nuuca shatiga shaqo eed u baahan tahay.

Shatiga shaqada waxaa u baahan tusaale:

 • Cunto kariyaha
 • nadiifiyaha
 • Shaqada guriga iyo daryeelka ilmaha

Hogaanka socdaalka ayaa gaaraya go'aanka iney kuu ogolaanayaan sharci. Sharciguna waxaa loo baahan yahay sidoo kale qeyb ogolaansho xafiiska shaqada iyo shaqaaleynta.

Sharciyada kale ee degenaanshaha ee shaqo mushaari ah loogu talagalay

Shaqooinka qaar waxaa jira aan loo baahneyn sharci degenaansho, laakiin waxaad u baahan tahay sharci, kaasoo laguugu ogolaanayo qabasho shaqooyin qaarkood. Shaqooyinkaasna waxay yihiin tusaale:

 • shaqada taliyaha shirkada
 • shaqada khabiirka
 • hawlaha cilmibaarista
 • hawlaha la xiriira cilmiga sayniska, dhaqan iyo suugaanta
 • Tababar shaqo

Hogaanka socdaalka ayaa kaa gaaraya go'aanka sharciga. Ogolaansho kale loogama baahna xafiiska shaqada iyo shaqaaleynta.

Sharciga degenaanshaha ee shaqaale xilliyeedka

Haddii aad Finland u imaaneyso in aad sameyso shaqo xilliyeed, waxaad u baahantahay ruqsadda shaqo xilliyeedka. Mudada ay qaadaneyso shaqo xilliyeedku waxey noqon kartaa ugu badnaan 9 bilood. Shaqooyin xilliyeedku waa tusaale ahaan:

 • beerashada dhirta
 • shaqooyinka daryeelka kaymaha
 • shaqooyinka festifaalka

Haddii aad shaqo darteed uga imaaneyso waddan ay fiisadu waajib ku tahay wax kayar saddex bilood, waa inaad safaraadda Finland ka codsataa fiisada shaqo xilliyeedka. Haddii ay shaqadaadu qaadaneyso wax ka badan saddex bilood, ka codso Hay’adda socdaalka sharciga degenaanshaha ee shaqo xilliyeedka.

Ku shaqeynta sharciyada kale

Haddaad heysto Finland sharci siyaabo kale lagugu siiyey, sida sharciga middeynta qoyska, waxaad heystaa suurogal sharci aad kaga shaqeysan karto Finland. Markaa uma baahnid ogolaansho kale si aad ugu shaqeysato. Waxaanad ka xaqiijisan kartaa kaarka sharciga ama go'aanka sharciga, in aad ka shaqeysan karto Finland.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMaahanmuuttovirasto

Xaq u lahaashiyaha shaqada

Haddii aad Finland shahaado ka qaadatay ama cilmi-baaris

Haddii aad shahaado ama cilmi-baaris ka qadato Finland, waxaad codsan kartaa sharciga deganaanshaha, ee shaqada loogu talaggalay. Sharciga waxaa la heli karaa ugu badnaan labo sannadood. Sharciga waa in la codsadaa ugu dambeyn shan gudohood oo ka billaabanaysa mark uu dhammaaday sharciga degganaansha ardayga ama cilmibaaraha. 

Haddii aad shaqo ka hesho Finland, waxaa kuu wanaagsan in aad cosataa sharciga degganaanshaha ee loogu talaggalay qofka waxbarasho ku dhammeeyay Finland, xittaa haddii markii aad qalinjebisay kaddib aad Finland ka baxday. Si aad sharciga u hesho, waa in aad heysataa heshiis shaqo oo saxiixan. 

Xirfad kasta ayaad ka shaqayn kartaa, haddii lagu siiyo sharciga deganaanshaha oo ku salaysan qaadashada shahaado. Sida caadiga ah xaqan kuma jiro sharciyada oggolaanshaha ee shaqooyinka la xiriira. 
 

Codsiga sharciga degenaanshaha

Waa inaad soo codsataa sharciga ugu horeeya intaadan imaan Finland.

Codeysiga waad ka sameysan kartaa internetka adigoo isticmaalaya bogga adeegga internetka ee Enter Finland. Markii aad sameysid codsiga waa inaad u tagtaa safaarada Finland ee kuugu dhow, si aad u caddeyso ama aad u geyso aqoonsigaaga iyo codsiga warqaaha asli ahaantooda. Waa inaad safaarda ku tagto sadex bilood gudohoon laga bilaabo taariikhdii aad codsiga internetka ka xaraysay. Xal ka gaarista sharcigaaga waxaa la bilaabayaa kadib, markaad u tagto safaarada ama barta adeegga. Caadi ahaan waa inaad safaarada ama barta adeegga waqti horay uga sii qabsato.

Xusuusnow inaad si joogto ah fiiriso akoonkaaga Enter Finland. Haddii codsigaaga xal ka gaaristiisa awgeed lagaaga baahdo faaf faahin dheeraad ah, akhbaarta waxaa laguugu soo dirayaa akoonkaaga.

Haddii aadan awoodin ama aadan aqoon u lahayn inaad codsiga internetka ka buuxiso, waxaad sidoo kale foomka codsiga iyo lifaaqyadiisaba keeni kartaa safaarada Finland ee kuugu dhaw. Haddaad codsiga ku dalbaneyso foomka la buuxinayo, Foomka codsiga waxaad ka soo daabacan kartaa bogga shabakada Xafiiska dal u soo guurista.

Xal ka gaarista sharcigu waa lacag. Lacagtana waa inaad bixisaa markaas, aad keeneyso codsigaaga.

Doorka shaqobixiyaha ee habsami-socodka oggolaanshaha sharciga

Lifaaq ahaan waxaa codsiga ogolaansha joogitaanka qofka shaqaalaha loogu baahan yahay foomka TEM054, kaas oo uu shaqo-bixiyuhu buuxinayo kaddibna saxiixayo. Shaqo-bixiyuhu wuxuu macluumaadka shaqada iyo shirkaddiisa ku soo diri karaa islamarkaasna uu kala socon karaa sida uu codsigu u socdo adeegga-Enter Finland. Shaqo-bixiyuhu wuxuu sidoo kale ka bixin karaa shaqaalaha lacagta ka baaraandegista codsiga. Weydii shaqo-bixiyahaada in uu isticmaalo adeegga- Enter Finland ee shaqo-bixiyaha.

Ogsoonow, in si kastoo ay ahaataba uusan shaqo-bixiyuhu kuu codsan karin adiga ogolaanshaha deganaashaha, ee wuxuu adeegga- Enter Finland ka buuxinayaa codsigaada qeybta isaga ka quseysa.

Inta codsigaaga ugu horeeya ee dagenaanshada goaankiisa aan la gaarin ee wali gacanta lagu hayo, wax shaqo ah inaad qabo xaq uma lihid. Hadii aad dibada ka soo codsatid sharciga dagenaanshada, ma imaan kartid Finland ilaa sharciga laguu ogolaado.

Codsiga sharciga degenaanshaha ee khabiirka gaarka ah

Haddii aad Finland u imaaneysid hawlo khabiir gaar ahaaneed, waxaad sharciga degganaanshaha ku codsan kartaa qaabka degdegga ah. Ka baaraandegista codsiga qaabka degdegga ah waxay qaadanaysaa ugu badnaan labo todobaad. Khabiirada gaarka ah waa tusaale ahaan khubarada cilmiga IT iyo shaqaalaha leh tacliinta sare, kuwaas oo Finland u imaanaya shaqo xirfad aqooneed gaar ah u baahan. 

Si codsigaada looga baaraandego qaabka degdgegga ah, waa in aad ku codsataa adeegga elegtroonigga ah ee Enter-Finland. Waa in aad sidoo kale lacagta codsiga ku bixisaa adeegga Enter-Finland. Marka aad codsiga samayso, waa in aad muddo shan maalmood gudohood ah oo ka billaabanaysaa maalinta aad codsiga dirtay ku tagtaa si laguu aqoonsado safaaradda Finland ee kuugu dhow.

Waad imaan kartaa Finland islamarkaad codsigaada laga gaaro go’aan oggolaansho ah, xittaa haddii aadan weli helin kaarka sharciga degganaanshaha. Kaarka sharciga degganaanshaha waxaa adigoo Finland laguu soo diri karaa boostada. Waxaa si kastaba ha ahaatee laga yaabaa in aad u baahato fiiso aad Finland ku soo gasho, haddii aadan heysan kaarka sharciga degganaanshaha.

Haddii aad u baahantahay fiiso aad Finland ku timaado, waxaad codsan kartaa fiisada D. Fiisada D waxaad ku imaan kartaa Finland adigoo aan heysan kaarka sharciga degganaanshaha islamarka laguu oggolaado sharciga degganaanshaha. Ka codso fiisada D adeegga Enter Finland islamarka aad codsanayso sharciga degganaanshaha, Haddii aad ka imaanayso dal aan lag arabin fiiso, uma baahnid fiisada D.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ruqsadda khabiirka gaarka ah iyo fiisada D waxaad ka heleysaa bogagga Hoggaanka socdaalka. 

Summada aqoonsiga finnishka

Haddii lagu siiyo ogolaanshaha degitaanka ee Finland, waxaa si otomaatig ah laguugu diiwaangelinayaa nidaamka macluumaadka dadka. Waxaad islamarkaas heleysaa aqoonsiga shakhsiyeed ee Finnishka.

Marka aad Finland u soo guurto, waa in aad tagtaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow si aad degane ahaan isaga diiwaangeliso. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Is diiwaangelinta dagane ahaan.

Shaqeynta sharciga degenaashaha la’aantiis

Wadan walbood u dhalateyba, waad ka shaqeyn kartaa shaqooyin qaas ah Finland sharci la'aan. Laakiin waa inaad wadataa fiiso, haddaad markaa fiiso u baahantahay joogista Finland. Waad ka shaqeyn kartaa Finland sharci la'aan tusaale:

 • Aad ku imaaneyso Finland casuumaad ama heshiis turjubaanimo, macalinimo, khabiirnimo ama garsoore ciyaar ugu badnaan muddo saddex bilood ah.
 • Waxaad shaqaale joogto ah ka tahay shirkad ka shaqeysa dowlad kale oo ka tirsan Midowga Yurub/ETA waxaadna Finland u imaaneysaa in ka qabo shaqo qandaraas ama qandaraas hoosaad ah shaqadaaduna waxey qaadaneysaa wax ka badan saddex bilood.
 • Aad ku timid Finland qaxootinimada xadkana aad soo gashey adigoon wadan aqoonsi dal kugelis. Waxaad wadanka ka shaqeysan kartaa sharci la'aan markii ay ka soo wareegto maalintii aad codsatey magangelyada muddo lix bilood.
 • Aad ku timid Finland qaxootinimada xadkana aad soo gashey adigoo wata aqoonsi dal kugelis. Waxaad wadanka ka shaqeysan kartaa sharci la'aan markii aad joogto wadanka muddo saddex bilood.

Ka xaqiiqso bogga shabakada Hogaanka socdaalka, inaad ka shaqeyn karto Finland sharci la'aan.

Shaqo ka helidda Finland

Macluumaad dheeriya oo la xiriira habka looga helo shaqo Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Shaqo ka helista Finland Bogga InfoFinlandi Shaqo iyo ganacsi waxaad ka heleysaa xog dheeri ah oo la xiriirta ganacsiga iyo shaqada.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyö- ja elinkeinoministeriö

U soo shaqotagida Finland