U gudub macluumaadka ku jira
Kielteinen oleskelulupapäätös

Go’aanka diidmada ah ee ogolaanshaha degitaanka

Waa la daabacay09.06.2022
Miyaad Finland ka codsatay sharciga deganaanshaha dalka ama sharciga siisocda balse aad heshay go’aan diidmo ah? Boggan ayaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan, waxa aad samayn karto.

Haddii aad joogto Finland islamarkaasna aad Hay’adda socdaalka (Maahanmuuttovirasto) ka heshay go’aan diidmo ah, waa in aad dalka ka baxdaa ama aad racfaan ka qaadataa go’aanka. Waxaad Finland joogi kartaa illaa iyo inta uu baaraandegista racfaankaadu qaadanayo. Racfaanka waxaad sameyn kartaa xittaa haddii aad ogolaanshaha degitaanka ka codsatay dibadda. Markaasna waa in aad ka baaraandegista racfaanka ku sugtaa dibadda.

Haddii aad Finland u joogto megangelyo-doonnimo ama aad tahay dhibanaha ka ganacsiga dadka,w axaad xaq u leedahay in aad hesho kaalmada dib u laabashada aan qasabka aheyn (vapaaehtoisen paluun tuki), haddii aad go’aansato in aaad ku laabato dalkaada. Warar dheeraad ah ka sii aqri barta Kaalmada dib u noqoshada aan qasabka aheyn.

Racfaan ka qaadashada go’aanka ogolaanshaha degitaanka

Tilmaamaha sameynta racfaanku wuxuu marwalba ku lifaaqan yahay go’aanka. Racfaanka waxaa ka baaraandegaya maxkamadda maamulka (hallinto-oikeus). Maxkamadda maamulku wey diidi kartaa racfaanka ama waxey dib ugu celin karaan Hay’adda socdaalka si ay uga baaraandegto. Diidista racfaanku waxey ka dhigan tahay, in go’aanki Hay’add socdaalka uu shaqeynayo.

Haddii ay maxkamdda maamulku diiddo racfaanka, waxaad xaaladaha qaarkood uga codsan kartaa ruqsad racfaan maxkamadda sare ee maamulka (korkein hallinto-oikeus). Haddii ay maxkamadda sare ee maamulku bixiso ruqsadda racfaanka, iyaga ayaa ka baaraandegaya racfaanka.

Waxaad sameynta racfaanka caawimaad uga heli kartaa qareen gaar ah, xafiiska caawimaadda sharciga ee dowladda (valtion oikeusaputoimisto) ama Ururka La-talinta qaxootiga (Pakolaisneuvonta).

Bogga InfoFinlandi ee Ma u baahan tahay qareen? waxaad ka heleysaa macluumaaad dheeraad ah oo ku saabsan sida aad ugu heleyso arrimaha la xiriira arrimaha sharciga.

Ka bixista Finland

Waa in aad Finland ka baxdaa, haddii codsigaada magangalyada aad ka hesho go’aan diidmo ah ama racfaankaadi maxkamadda maamulka yaalay la diido. Waxaa lagu siinayaa fursad aad si iskaa ah uga bixi karto Finland. Wakhtiga cayiman inta badan 30 maalmood.

Haddii aadan dalka uga bixin wakhtiga cayiman gudihiisa, booliska ama Hay’adda ilaalada xuduudaha ayaa dalka kaa saareysa.

Waxaa lagaa manuucayaa imaanshaha soonaha Schengen, haddii

 • aad jebisay sharciyada soo gelitaanka dalka codisgaagana la diiday, tusaale ahaan guur been ah dartiis
 • aad gashay dembi loona arko in aad halis ku tahay nidaamka guud ama ammaanka
 • codsigaada magangalyada la diiday iyadoo la adeegsanayo nidaamka degdeg uga baaraandegista ah
 • aadan wadanka iskaa uga bixin wakhtiga cayiman ee laguu qabtay

Inta lagu jiro mamnuucista imaanshaha dalka booqasho kuma imaan kartid Finland ama wadamada kale ee Schengen.

Kaalmada dib u laabashada aan qasabka aheyn

Hadii aad rabtid inaad u noqotid wadankaaga, siyaabo qaarkood waxaad heli kartaa caawimaad aad dib ugu noqotid iskaa. Caawinaadu waxay noqon kartaa lacag ama adeeg. Cadaada lacagtu waxay ku xiran tahay wadanka aad ulaabanaysid. Adeegu wuxuu noqon karaa tusaale ahaan, inlagaa caawiyo sidaad ku heli lahayd hoy ama goob shaqo wadanka aad ku laabaneysid.

Caawimo waad heli kartaa haddii:

 • lagu siiyey go aan diidmo codsigaagii magangelyadoonka
 • aad ka laabatay codsigaada magangalyada
 • aad tahay dhibane laga ganacsaday aadan ku ahayn deegaan finland.
 • aad haysato sharci kumeelgaar ah, maadaama aan lagaasaari karin wadanka
 • aad heshay magangelyo kumeelgaar ah
 • lagaa ceshtay sharcigii badbaadada caalamiga ee Finland go aana lagu gaaray inlagaa saaro wadanka
 • aad heshay badbaadin bani’aadminimo, laakiin ogolaanshaha joogitaankaadu uu dhamaanayo ama uu dhamaaday.

Haddii aad tahay macbiil xerada qoxootiga ku jira, waad ka codsan kartaa kaalmada dib u laabashada iskaa xeradaas aad ku jirtid. Haddii aadan ahayn macbiil ku jira xerada qaxootiga, waxaad ka codsan kartaa kaalmo hoggaanka socdaalka.