U gudub macluumaadka ku jira
Turvapaikka Suomesta

Magan-gelyo ka helidda Finland

Waa la daabacay28.09.2022
Finland waxaa magangelyo laga codsan karaa haddii Finland la joogo oo kaliya. Waa in aad haysataa sabab aad ku codsato magangelyada, tusaale ahaan cadaadis laguugu hayo. Bogga waxaa ku jira macluumaad loogu talaggalay qofka magangelyo-doonka ah.

 Finland waxaad ka codsan kartaa magangalyo haddii aad heysato sababo aad uga baqaneyso in wadankaada laguugu cadaadinayo. Sababaha cadaadisku waxey noqon karaan asalka, diinta, jinsiyadda, ka mid ahaanshaha koox bulsheed gaar ah ama aragti siyaasadeed.

 Xafiiska dal u soo guurista ayaa baaraya in magangalyada sabab loo heysto go’aanna ka gaareysa.

Naftaada oo kaliya ayaad magangalyo u codsan kartaa.

Codsashada magangalyada

Finland waxaad magangalyo uga codsan kartaa soonaha dowladda Finland dhexdeeda oo kaliya. Ma jiro foom gaar ah oo loogu talagalay codsashada magangalyada, kaas oo aad horay u sii buuxin karto.

Marka aad timaado Finland ogeysii sarkaalka ilaalada xuduudaha ama booliska in aad dooneyso in aad codsaneyso magangalyo. Sarkaalka ilaalada xuduudaha ama booliska ayaa kuu diiwaangelinaya in aad tahay magangalyodoon, qoraya macluumaadkaada aasaasiga ah kaddibna raadka faraha kaa qaadaya.

Marka uu sarkaalku kaa qaabilo codsigaada magangalyada, waxaa laguugu hagayaa xarunta qaabilaadda. Halkaas waxaad deganaan kartaa inta uu Xafiiska dal u soo guuristu ka baaraandegayo codsigaada. Waxaad deganaan kartaa xittaa meel kale oo aan aheyn xarunta qaabilaadda, laakiin markaas adiga ayaa kharashka deegaanka iska bixinaya.

Badbaadada ku meelgaarka ah ee loogu talaggalay dadka Yukreyn ka imaanaya

Haddii aad ka baxsato dagaalka Yukreyn ka socda ama aadan dagaalka dartiis halkaas ugu laaban karin, waxaad codsan kartaa badbaadada ku meelgaarka ah. Si degdeg ah ayaad ku heli kartaa sharciga degganaansha ee ku salaysan badbaadada ku meelgaarka ah.

Sharciga degganaanshaha ee badbaadada ku meelgaarka ah ku salaysan waxaa heli karaa:

 • Muwaadiniinta Yukreyn aan ku laaban karin Yukreyn weerarka Ruushka dartiis
 • Muwaadiniinta aan u dhalan waddamada Midowga Yurub ee si sharciga ah u deganaa Yukreyn, kuwaas oo aan si ammaan ah ugu laaban karin waddamadi ay ka yimaadeen
 • Xubnaha qoysaska ee dadka kor lagu soo sheegay, haddii xiriirkooda qoysku uu Yukreyn ku samaysmay kahor 24.2.22.

Ugu badnaan sannad ayaa la heli karaa sharicga degganaanshaha ee badbaadada ku meelgaarka ah ku salaysan.

Badbaadada ku meelgaarka ah waxaa ka codsan gudaha Finland uga codsan kartaa booliska ama ilaalada xuduudaha. U sheeg booliska ama ilaalada xududuaha, in aad rabto in aad codsato badbaadada ku meelgaarka ah.

Waxaad xaq u leedahay in aad ka shaqeyso waxna ka barato Finland islamarka aad sameyso codsiga badbaadada ku meelgaarka ah kaddib.

Haddii aad cosato badbaadada ku meelgaarka ah, waxaad deganaan kartaa xarunta qaabilaadda qaxootiga adigoona heli kara adeegyada xarunta qaabilaadda qaxootiga. Waxaad xaq u leedahay in aad hesho adeegyada xarunta qaabilaadda qaxootiga, xittaa marka aad hesho sharciga degganaanshaha ee badbaadada ku meelgaarka ah ku salaysan.

Bogagga Hoggaanka socdaalka ayaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codsashada badbaadada ku meelgaarka ah.

Magangelyo-doonyada Ruushka ka imaanaya

Bogagga Hoggaanka socdaalka ayaad ka heleysaa macluumaad loogu tagallay dadka Ruushka ah oo ku saabsan shariciyada deganaanshaha, codsashada magangelyada iyo arrimaha jinsiyadda.

Magangalyodoonka soonaha Midowga Yurub ka imaanaya

Soonaha wadamada Midowga Yurub (iyo Switzerland, Norway, Iceland iyo Liechtenstein), magangalyada waa in laga codsadaa isla dowladda marka ugu horeysa soonaheeda la soo galo. Haddii aad magangalyo ka codsatay ama aad joogtay wadan ku yaal Midowga Yurub (ama Switzerland, Norway, Iceland iyo Liechtenstein), kahor inta aadan imaanin Finland, codsigaada loogama baaraandegayo Finland. Xaaladdaas marka ay jirto waxaa dib laguugu celinayaa wadanki aad joogtay ka hor inta aandan imaanin Finland. Tan waxaa loogu yeeraa nidaamka Dublin.

Haddii aad tahay muwaadin u dhashay wadan xubin ka ah Midowga Yurub, kama heleysid magangalyo Finland. Finland waxay wadamada Midowga Yurub dhammaantood u aragtaa kuwa nabad u ah muwaadiniintooda. Si kasaba ha ahaatee dhammaan codsiyada muwaadiniinta Midowga Yurub waa la baarayaa.

Bogga InfoFinland Muwaadiniinta Midowga Yurub waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan sida aad Finland ugu soo guuri karto sababo kale oo aan magangalyodoonnimo aheyn dartood.

Magangalyodoonka aan qaangaarka aheyn

Haddii aad tahay magangalyodoon kayar 18 sanno aadna Finland timaado mas’uul la’aan, waxaa laguu sameynayaa wakiil. Wakiilku waa qof qaangaar ah oo aamin ah oo kaa caawinaya qabsashada arrimahaada inta ay Xafiiska dal u soo guuristu uu ka baaraandegayo codsigaada. Wakiilku wuu kuu raacayaa marka ay qasab tahay in aad saraakiisha dowladda la hadasho. Wakiilku wuxuu sidoo kale baarayaa in aad qoyskaadi ku biiri karto. Waxaad xaq u leedahay deegaan, cunto iyo daryeel caafimaad. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay in aad iskuul dhigato.

Ka baaraandegista codsiga magangalyada

Xafiiska dal u soo guurista ayaa ka baaraandegaya islamarkaasna go’aan ka gaaraya codsigaada. Xafiiska dal u soo guuristu wuxuu baarayaa aqoonsigaada iyo safarka aad Finland ku timid meelaha aad ku soo martay wuxuuna qiimeynayaa in aad magangalyo ka heli karto Finland iyo in kale.

Waa wax iska caadi ah in ka baaraandegista codsigu ay qaadato bilo badan. Marka aad magangalyo codsato, waxaad xaq u leedahay in aad joogto Finland inta ay ka baaraandegista codsigaadu qaadaneyso. Wakhtigaas dibadda uma safri kartid. Haddii aad safarto, saraakiisha dowladdu waxey go’aamin karaan in codsigaadu uusan sii shaqeynayn.

Xafiiska dal u soo guuristu wuxuu kuugu yeerayaa wareysiga magangalyada. Warqadda casuumaadda waxaa ku qoran luqada laguugu turjumayo, cinwaanka rasmiga ah ee goobta laguugu wareysanayo iyo saacadda.

Wareysiga magangalyada

Wareysiga magangalyadu (turvapaikkapuhuttelu) waa dhacdada ugu muhiimsan marka laga baaraandegayo codsigaada. Wareysiga waxaa laguugu weydiinayaa dhacdooyinki iyo sababihi aad dartood uga soo tgtay dalkaada. Waa muhiim in aad sida ugu sugan u sheegto wixi dhacay. Xafiiska dal u soo guuristu wuxuu go’aaminayaa isagoo ku saleynayaan hadalkaada, in aad Finland magangalyo ka heleyso iyo in kale.

Waxaad xaq u leedahay magangalyodoon ahaan in aad wareysiga u isticmaasho caawiye dhinaca sharciga ah. Caawiyuhu wuxuu wareysiga magangalyada uga qeybqaadanayaa si waafaqsan ka fiirsashadiisa.

Haddii aad turjubaan u baahantahay, Xafiiska dal u soo guurista ayaa keenaya turjubaan.

Go’aan ogolaansho ah

Finland waad joogi kartaa, haddii lagu siiyo magangalyo ama ogolaansho joogitaan oo sabab kale dartood laguugu siiyay. Maganlgayo ayaa Finland lagaa siin karaa, haddii saraakiisha dowladdu ay u arkaan in laguugu cadaadinayo dalkaada sababo dhinaca

 • asalka
 • diinta
 • jinsiyadda,
 • ka mid ahaanshaha koox bulsheed gaar ah ama
 • aragti siyaasadeed.

Haddii aadan helin magangalyo, waxaad xaaladaha qaarkood marka aad ku jirto heli kartaa badbaadada derajada labaad. Badbaadada derajada labaad waxaad ku heli kartaa ogolaanshaha joogitaanka, haddii aad halis ugu jirto:

 • xukun dil ah ama toogasho,
 • jirdil ama habdhaqan bani’aadminimada ka baxsan ama ciqaab, ama
 • halis daran oo shakhsi ah oo ka dhalaneysa khilaaf hub loo adeegsanayo.

Marka aad codsato magalgalyo, Xafiiska dal u soo guurista ayaa isla arrintan dhexdeeda ku baaraya in aad sababo kale ku heli karto ogolaanshaha joogitaanka iyo in kale.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaMaahanmuuttovirasto

Magangalyo

Go’aan diidmo ah

Haddii aadan helin magangalyo ama aadan sababo kale ku helin ogolaanshaha joogitaanka, waxaa lagaa celinayaa Finland. Waxaad sidoo kale fursad u heysataa in aad go’aanka diidmada ah racfaan uga qaadato maxkamadda maamulka. Go’aanka waxaa ku lifaaqan tilmaamaha sida aad racfaanka u sameyn karto.

Bogga InfoFinland Go’aanka diidmada ah ee ogolaanshaha degitaanka waxaad ka heleysaa macluumaadka waxa aad sameyn karto haddii aad hesho go’aan diidmo ah.

Caawimaadda sharciga ee magangalyodoonka

Inti lagu jiro mudada ka baaraandegista codsigaada waxaad talobixin iyo caawimaad sharciyeed ka heli kartaa xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga ee dadweynaha. Haddii aad dooneyso caawiye dhinaca sharciga ah, la xiriir xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga. Xarunta qaabilaadda ayaa haddii loo baahdo ku caawinaysa. Xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga (oikeusaputoimisto) ayaa kugu hagi kara qareen gaar ah ama xafiis sharciyeed gaar loo leeyahay.

Waxaa sidoo kale talobixin ka heli kartaa Ururka la-talinta qaxootiga (Pakolaisneuvonta ry). La-talinta qaxootigu waxey xittaa talobixin siisaa dadka sharci la’aanta ku jooga Finland.

Ceyminta bulshada ee magangelyo doonka

Dadka magangelyo doonka ah xaq uma lahan ceyminta bulshada. Tan waxaa loola jeedaa, in aad heli karin manfacyada Kelada.

Xarunta qaabilaadda qaxootiga ayaa ku siinaysaa lacagta qaabilaadda. Lacagtaas waxaa lagu siinayaa illaa iyo inta ay ka baraanaadegista codsigaada magangelyadu uu socdo. Lacagta qaabilaaddu waa lacag yar, taas oo loogu talagalay kharashaadka aan laga maarmin.

Haddii aad hesho sharci daganaansha ah si rasmi ahna aad u degantahay Finland, markaa xaq ayaad u leedahay ceyminta bulshada Finland. Gelitaanka cayminta bulshada Finland waa in laga codsadaa Kelada ka dib markii sharciga deganaansha lagu siiyo.

Xaqa shaqo sameynta ee magangalyodoonka

Waad ka shaqeyn kartaa Finland haddii dhigashada codsigaada magangalyodoonka ay ka soo wareegtay saddex bilood islamarkaasna aad heysato baasaboor shaqeynaya ama dukumenti safar oo kale oo aad markaas tustay saraakiisha dowladda.

Haddii aadan saraakiisha dowladda tusin dukumenti safar oo shaqeynaya marki aad dhiganeysay codsigaada magangalyada, waxaad shaqo ka sameyn kartaa Finland marka ay dhigashada codsigaada ka soo wareegto lix bilood.

Xaqa sameynta shaqadu wuu sii soconayaa illaa iyo inta aad codsigaada magangalyada ka heleyso go’aan dhaqangalay. Haddii uu xafiiska dal u soo guuristu codsigaada magangalyada ka gaaro go’aan ogolaansho ah, waxaad heleysaa ogolaanshaha joogitaanka. Waxaa ku dhowaad mar walba ku jira sharcigan xaqa sameynta shaqada.

Haddii uu Xafiiska dal u soo guuristu ka gaaro codsigaada magangalyada go’aan diidmo ah, waxaad xaq u leedahay in aad shaqeyso inta lagu jiro mudada laga baaraandegayo racfaankaadaa suurtagalka ah.

Waxaa sameynta shaqada ugu baahantahay kaarka canshuurta. Ka codso Xafiiska canshuurta ee kuugu dhow kaddibna u gee shaqo-bixiyahaada. Ka akhri faahfaahin dheeraad ah bogga InfoFinland Kaadhka cashuurta.

Haddii shaqadaadu ay joogto tahay, waxaad Finland ka codsan kartaa sharciga ogolaanshaha joogitaanka oo shaqo ku saleysan. Bogga InfoFinland Shaqo u imaanshaha Finland waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ogolaanshaha joogitaanka shaqaalaha.