U gudub macluumaadka ku jira
Tärkeitä viranomaisia

Saraakiisha muhiimka ah

Waa la daabacay25.08.2022

Hoggaanka socdaalka

Marka aad Finland u soo guurto, waa in Hoggaanka socdaalka yacni Migrika codsataa sharciga deganaanshaha ama aad ka diiwaangelisaa xaqaada joogitaanka dalka. Baahida sharciga deganaanshuhu waxay ku xiran tahay waddanka aad u dhalatay iyo sababta iyo wakhtiga aad Finland joogayso. Waxaa kale oo uu Hoggaanka socdaalku ka baaraandegaa codisyada magangelyada iyo codsiyada jinsiyadda.

Safaaradaha dibadda ee Finland

Safaaradaha dibadda ee Finland

 • waxay qabtaan codsiyada sharciga deganaanshaha ee Finland
 • waxay bixyaan fiisiyooyinka Finland lagu yimaado
 • waxay u adeegaan Finnishka dibadda jooga, marka ay tahay in ay arrimo la qabtaa hawlwadeennada Finland, tusaale ahaan codsashada baasaboor cusub.
 • waxay caawiyaan muwaadiniinta Finnihska ee dibadda ku galay xaalad degdeg aah

Bogagga wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ku jira liiska safaaradaha Finland ee dibadda ku yaal.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaUlkoasiainministeriö

Wakiillada Finland ee dibadda

Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka

Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka, DVV, waxay qaabilsantahay nidaamka macluumaadka dadka ee Finland, halkaas oo lagu qoro macluumaadyada dadka Finland deggan. Haddii ka soo guurto dibadda una soo guurto Finland, gudaha Finland ku dhex guurto ama Finland ka guurto, waa in aad ku wargelisaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka. Waxaad hay’adda ka codsan kartaa summadda aqoonsiga qofka haddii aadan ka heli Hogaanka socdaalka ama xafiiska canshuurta. Goobaha adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka waxaa kale oo lagu qabtaa sida meherka xafiiska diiwaangelinta iyo adeegyada nootaayada guud. Qaab elegtroonig ah ayaa adeegyo badan ku qabsan kartaa.

Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadku waxay goobo adeeg ku leedahay dhinacyo kala duwan oo Finland ku yaal.

Maamulka canshuuraha

Maamulka canshuuraha, yacni xafiiska Canshuurta (Vero) waxaad ka heleysaa kaarka canshuurta, waxaad ku beddeli kartaa boqolkiiba inta canshuurta lagaa jarayo ama waxaad weydiin kartaa arrimaha la xiriira canshuurista.

Adeegga shabakadda Omavero ee Canshuurta waxaad qaab elegtroonig ah uga qabsan kartaa arrimo badan oo canshuurta la xiriira, haddii aad haysato aqoonsiyada shabakadda bangiga ama xaqiijinta mobaylka. Waxaad sidoo kale ka dalban kartaa kaarka canshuurta oo cusub ama waxaad ka hubin kartaa wargelinta canshuurta.

Kela

Hay’adda hawlgabka qaranka yacni Kela waxay qaabilsantahay ammaanka aasaasiga ah ee dadka Finland deggan marka ay ku jiraan xaaladaha nololeed ee kala duwan. Kelada waxaad ka heli kartaa caawimaad lacageed, marka ay dakhliyada kale ay yaraadaan.

Kaalmooyinka Keladu waa tusaale ahaan

 • kaalmada ijaarka
 • kaalmooyinka la xiriira jirrashada ama naafanimada
 • ammaanka shaqo la’aanta
 • kaalmooyinka ardayga la siiyo
 • kaalmooyinka qoysaska carruruta leh
 • hawlgabka qaranka, hawlgabka dammaanad-qaadka iyo kaalmooyinka kale ee la siiyo dadka hawlgabka ah
 • lacagta kaalmada nolosha

Bogga InfoFinland Ammaanka bulshada Finniska waxaad ka heleysaa macluumaadka ku saabsan qopfka heli kara kaalmooyinka Kelada.

Xafiiska shaqada iyo meherada

Adeegyada Xafiiska shaqada iyo meherada, yacni Xafiiska shaqad (TE-toimisto) u waa tusaale ahaan

 • shaqo gudbin
 • tababarada xoogga shaqada
 • adeegyada ganacsdaha loogu talaggalay
 • hagista doorashada xirfadda

Xafiisyada shaqadu waxaa kale oo ay dadka dalka u soo guuray ee macaamiisha xafiiska shaqada kamidka ah u sameeyaan qorshaha la-qabsashada dalka. Iyadoo la soo marayo Xafiiska shaqada waxaa suurtagal ah in la codsado tusaale ahaan koorasyada luqada Finnishka. Xafiiska shaqada waxaad ka heleysaa macluumaadka ku saabsan boosaska shaqooyinka bannaan. Macaamiisha xafiiska waxaa suurtagal u ah inay Keladaama qasnadaha shaqo la’aanta ka codsadaan ammaanka shaqo la’aan.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTyö- ja elinkeinoministeriö

Xafiisyada shaqada

Xafiiska sooshalka

Degmo kasta waxaa ku yaal xafiiska adeegga sooshaalka/xafiiska sooshalka (sosiaalipalvelutoimisto/sosiaalitoimisto), kaas oo dadka degmada deggan u qabta adeegyada arrimahan soo socda:

 • talabixinta xaaladaha marka lagu jiro xaaladaha kala duwan ee dhib ku jiro
 • adeegyada kaalmada ee qoysaska
 • adeegyada loogu talaggalay waayeelka iyo dadka naafada ah
 • heeganka sooshalka iyo xasaradaha ee habeennadi iyo dhammaadka todobaadyada

Macluumaadyada xiriirka ee xafiiska sooshalka waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda ee degmadaada.

Booliska

Shaqooyinka booliskaa (poliisi) waxaa ka mid ah damaanad qaadka nidaamka iyo ammaanka bulshada iyo ka hortaga dembiyada iyo baaritaankooda. Waxaa intaas dheer, booliska Finland ayaa bixiyaa baasaboorada, kaararka aqoonsiga iyo kaararka aqoonsiga ee ajnabiga.

Haddii aad degdeg ugu baahan tahay caawimaadda booliska, wac lambarka xaaladaha degdegga ah ee 112. Lamabarka xaalaha degdegga ah waxaa la wici karaa oo kaliya marka ay jirto xaalad halis ah islamarkaasna degdeg ah, oo ay nafta, caafimaadka, hantida iyo bey’adu ay halis ku jirto.

Wargelinta dembiga

Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay in uu booliska ku wargeliyo dembiga dhacay, yacni wargelinta dembiga. Booliska waxaad ku wargelin kartaa dembiga dhacay meel kasta oo aad joogtaba, mana ku xirna meesha uu dembigu ka dhacay. Wargelinta dembiga waxaad samayn kartaa:

 • adigoo tegaya qaybta booliska xilliyada ay furan tahay qabyta qabashada wargelinnada dembiyada ama
 • adigoo isticmaalaya bogagga elegtroonigga ah ee booliska.

Booliska khadka telefoonka kuma qabto wargelinta dembiga, haddii uu dembigu yahay mid yar adiguna aadan degdeg ugu baahnayn caawimaadda booliska.

Wakiiladda sinaanta u dooda

Wakiiladda sinnaanta u dooda (yhdenvertaisuusvaltuutettu), YVV, waa masuul dowladeed howshiisuna tahay horumarinta sinnaanta cadaalad kana hortagaan takoorka. Wakiilku wuxuu la socdaa islamarkaasna horumariyaa heerka iyo xuquuqda dadka aj

Wakiiladda u dooda sinnaanta wuxuu bixin karaa talooyin, hagis iyo soo jeedin, waxaa kale oo uu gacan ka geysan karaa heshiis ka gaarista dhacdooyinka takoorka la xiriira.

Wakiilada ajnabiga ee Finland jooga

Wadamo badan waxay wakiilo ama safaarado ku leeyihiin Finland. Safaaraduhu waxay ku yaalaan Helsinki. Wadamada qaar waxay ku qunsuliyado ku leeyihiin magaalooyin kale. La xiriir wakiilkaada haddii aad dooneyso inaad arrimo ka dhameysato saraakiisha dalkaada.