U gudub macluumaadka ku jira
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Sinnaanta iyo isku qiimo ahaanshaha

Waa la daabacay13.07.2022
Sida waafaqsan dastuurka Finland waa in dadka loo tixgeliyaa si sinnaan ah iyadoon loo eegeyn asalkiisa iyo jinsigiisa. Takoorka (Syrjintä) waa denbi.

Sinnaanta ka dhexeysa ragga iyo dumarka

Sida uu qeaxaayo sharciga dalkan Finland, ragga iyo dumarku waxaa ay leeyihiin isku xuquuq. Xitaa dumarka la qabo waxaa ay leeyihiin xuquuq la mid ah tan ragga

Finland waa arin iska caadi ah in dumarku ay shaqeeyaan, xitaa haddii ay caruur leeyihiin. Mas’uuliyadda caruurta iyo daryeelka gurigaba isku si ayay u saaran tahay ragga iyo dumarkaba. Dumarku uma baahna in ay waalidkood ama ninkooda fasax ka heystaan si ay u shaqeeyaan ama iskuul u dhigtaan.

Ragga iyo dumarkaba iyaga ayaa nafsad ahaantooda go’aan ka gaari kara cidda ay doonayaan in ay is guursadaan. Finland waa arin danbi ah in qofka lagu khasbo guur aanu raalli ka aheyn. Tusaale ahaan waalidku xaq uma lahan in ay caruurtooda ku khasbaan ama cadaadis ku saaraan in ay gursadaan. Ragga iyo dumarkuba si isku mid a ayay xaq ugu leeyihiin in ay furiin dalbadaan. Furiinkana waxaad heli kartaa, iyadoo aan wax ogolaansha ah laga heynin lammaanaha kale.

Dagaalku waa arin danbi ah dalkan Finland. Sidoo kale dagaalka ama gacan ka hadalka ka dhex dhaca qoyska sida garaacidda, iyo kufsiga ama faraxumeynta xagga jinsiga ah waa danbi.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dagaalka .

Sinnaanta xagga shaqada

Goobaha shaqada waa in si isku mid ah loola dhaqmaa ragga iyo dumarkaba. Lama ogola in qofka la takooro, iyadoo loo eegaayo jinsiga uu yahay. Waxaa taa loola jeedaa in iyadoo loo eegaayo xagga jinsiga qofku uu yahay, in aan ragga la siin karin mushaar ka badan kan naagaha, ama aan haweeyneyda shaqada looga eryi karin sababtoo ah uur ayay leedahay.

Sharciga sinnaanta ayaa diidaya in qofka lagu takooro jinsiga uu ka soo jeedo awgeed. Mas’uulka u xilsaaran sinnaanta, waa howl-wadeen dowladeed oo ilaalinaya sida loogu dhaqmo sharciga sinnaanta. Haddaad tuhunsan tahay in adiga goobta shaqada lagugu takooray jinsiga aad tahay awgeed, waxaad la xiriiri kartaa mas’uulka u xilsaaran arimaha sinnaanta (tasa-arvovaltuutettu) ama ururkaaga xirfadlayaasha ee u dooda xuquuqda dadka shaqeeya.

Faahfaahin dheeraad a ka akhri bogga InfoFinlandi, qeybtiisa Sinnaan iyo cadaalad xaga shaqada ah .

Sinnaanta

Sida waafaqsan dastuurka Finland waa in si sinnaan ah loo tixgeliyaa. Takoorku waa denbi.

Bogga InfoFinlandi Takooridda iyo midabtakoorka .

Xuquuqda dadka sekshuwaal ahaan laga tirada badan yahay iyo jinsi ahaan kuwa laga tirada badan yahay

Siduu sharciga Finland dhigayo qofna laguma takoori karo jiheyntiisa galmo awgeed. Sharciga ayaa sidoo kale mamnuucaya takoorista muujinta waxyaabaha galmada xiriir iyo aqoonsigooda jinsi dartood.

Finland waxaa laga codsan karaa megengelyo haddii meel kale lagula kulmo raacdeysasho jiheynta galmada ama muujinta jinsiga dartiis. Helista megengelyadu ma ahan wax iska cad ee waxaa si gaar ah loo baarayaa codsade kasta codsigiisa. Baaritaanka waxaa sida ugu macquulsan loogu cadeynayaa xaaladda codsadaha iyo wadanki uu ka soo tegay.

Finland waxaa ka jira dhowr urur oo sekshuwaal iyo jinsi ahaan dadka laga tirada badan yahay u dooda. Waxay isku dayaan inay hagaajiyaan derajada ay dadkan laga tirada badan yahay ku leeyihiin bulshada dhexeeda. Ururo badan waxay sidoo kale fidiyaan tababaro, talobixino iyo adeegyo kaalmo oo kala duduwan.

Dadka sinji-guuray, nimoow-naagyada, labeebyada iyo dadka kale ee jinsi ahaan laga tiro badan tahay waxay caawimaad ka heli karaan wakiilka isku qiimo ahaanshaha, haddii ay dareemaan takooris.

Finland waxaa isku guursan kara labo qofood oo isku jinsi ah.

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso bogga InfoFinland Guurka Finland .

Bogga InfoFinland ee Waa maxey qoys? waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan qoysaska ka kooban lammaaneyaasha isku jinsiga ah, sida kuwa labada ragga ama dumarka ah ka kooban.

Xuquuqda carruurta

Finland cunuggu wuxuu xaq u leeyahay xannaano iyo daryeel gaar ah. Cunuggu waxaa kale oo uu xaq u leeyahay in uu soo bandhigo fikirkiisa. Cunuggu wuxuu xaq u leeyahay in fikirkiisa ogaal loo yeesho marka arrimo isaga quseeya go’aan laga gaarayo. Sida sharciga Finland uu qabo edbinta jireed ee carruurtu waa mamnuuc waxaana laga heli karaa ciqaab.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda carruurta ee Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Caruurta .

Xuquuqda naafada

Sida sharcigu qabo, qofka naafada ah lama takoori karo. Qofka naafada ah wuxuu xaq u leeyahay nolol caadi ah in uu ku noolaado, tusaale ahaan in uu waxbarto, shaqo sameeyo qoysna aasaasto. Sida uu qabo sharciga sinnaantu shaqo-bixiyayaasha iyo qabanqaabiyayaasha waxbarashadu waa inay hagaajiyaan fursadaha dadka naafada ah si ay shaqo iyo waxbarasho u helaan. Tusaale ahaan bii’ada shaqada waxaa loo bedeli karaa qaab ay qofka naafada ah ugu sahlanaato in uu ku dhaqdhaqaaqo.

Macluumaadka adeegyada loogu talagalay dadka naafada ah waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dadka naafada ah .