U gudub macluumaadka ku jira
Asettuminen Helsinkiin

Degidda Helsinki

Waa la daabacay15.09.2022
Waxaad Helsinki ka heleysaa adeegyo kala duwan oo kaa caawinaya la qabsashada degitaanka magaalada. Adeegyada noocaan waa tusaale ahaan ka baaraandegista hore, qorshaha la qabsashada iyo waxbarashada la qabsashada. Waxaa kale oo laga yaabaa in xubnaha qoyskaadu ay adeegyadan xaq u leedihiin, haddii ay Helsinki kuula soo guuraan.

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Adeegyada, kuwaasoo kaa caawinaya la qabsashada wadanka

Helsinki-info

Helsinki-info waa goob talo bixineed oo aad ka heli kartid macluumaad ku saabsan adeegyada magaalada Helsinki, fursadaha deegaanka, shaqada iyo waxbarashada. Waxaad sidoo kale weydiisan kartaa caawimaad haddii aadan aqoon hay’adda ay tahay in aad la xiriirto. Waxaa intaas dheer in Helsinki-info ay bixiso talo bixin dijitaal ah iyadoona sidoo kale kaa caawineysa adiga su’aalaha la xiriira imaanshaha dalka. Helsinki-info waxey khadka telefoonka, fool ka fool ama elekterikaal ahaan ugu adeegtaa luqado badan oo kala duduwan.

Telefoonka 09 310 11111 iyo chat:ka Isniin-Khamiis saacadda 9-16, Jimco saacadda 10-15

Goobaha adeegga:

 • Maktabadda dhexe Oodi, cinwaanka: Töölönlahdenkatu 4, Isniin-Khamiis saacadda 9-18 iyo Jimco saacadda 10-18.
 • International House Helsinki, cinwaanka: Lintulahdenkuja 2D, Dabaqa 2aad, Isniin-Khamiis saacadda 9-16 iyo Jimco saacadda 10-16.
 • Waxaa sidoo kale talabixinta lagu bixiyaa aagag kala gedisan oo Helsinki ku yaal, sida maktabadaha, jardiinooyinka ciyaarta, guryaha dhaqamada iyo goobaha ururada. Goobaha adeegga iyo jadwalkoodaba waxaad ka heleysaa bogga shabakadda Helsini-info.

International House Helsinki

Haddii aad dhowaan u soo guurtay soonaha caasimadda, waxaad International House Helsinki hal booqasho uga heli kartaa talo-bixin iyo adeegyada dowladeed. Waxaad ka cadsan kartaa:

 • talo-bixin lacag la’aan ah iyo arrimo la xiriira soo guurista oo ku qoran luqado kala duduwan
 • diiwaangelinta xaqa joogitaanka dalka, haddii aad tahay muwaadin Midowga Yurub ah
 • lambarka aqoonsiga Finnishka, isu-diiwaangelinta sidii degane iyo ogeysiiska macluumaadka cinwaanka
 • talabixinta canshuurista la xiriirta
 • macluumaadka macnfacyada ammaanka bulshada
 • talo-bixinta adeegyada Xafiiska Shaqada iyo billaabista shaqo-raadinta
 • talo-bixinta hawlgabka shaqada iyo macluumaadka shahaada A1
 • talo-bixin loogu talagalay ganacsatada iyo shaqaalaha

Cinwaanka
Lintulahdenkuja 2 D, Dabaqa 2aad
00530 Helsinki

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaInternational House Helsinki

Goobta adeegga IHH ee dadka u soo guuraya Finland

Taageerada dijitaalka ah ee khadka internetka

Taageerada dijitaalka ee khadka internetku waa adeeg lacag la’aan ah oo loogu talaggalay reer Helsinki. Waxaad caawimaad si toos ah ugu heli kartaa guriga iyadoo loo soo marayo khadka telefoonka ama kambuyuutarka. Hagaha ayaa kula soo xiriiraya kaddibna kaala heshiinaya taageerada uu ku siinayo waxa ay tahay. Caawimaaddu waxay noqon kartaa isticmaalka kambuyuutarka, tableetiga iyo telefoonka casriga ah ama arrimaha la xiriira dan-qabsashada elegtroonigga ah, isticmaalka adeegyada shabakadda iyo ablikeeshinnada guud. Waa in aad marka hore wacdaa lambarka telefoonka 09 310 111 11. Talabixiyayaasha adeegyada ee magaalada ayaa ka jawaabaya su’aalaha kaddibna kaa buuxinaya foomka codsiga taageerada. Taageerada waxaa ku heli kartaa afka finnish, iswiidhishka, ingiriiska, ruushka, carabiga iyo jarmalka. Internetka ayaad iskaa foomka uga buuxsan kartaa adigoo isticmaalaya af finnish, iswiidhish ama ingiriis.

Sahminta hore iyo qorshaha la-qabsashada

Shaqaale ka tirsan xafiisyada shaqada (työ- ja elinkeinotoimisto) ayaa kula sameynaya sahan-horaadka (alkukartoitus) iyo qorshaha la-qabshada (kotoutumissuunnitelma), marka aad shaqo raadiye isu diwaangeliso. Xafiisyada Shaqada iyo dhaqaalaha ee Pasila iyo Itäkeskus waxey sameynayaa sahan-horaad. Haddii aad geleyso sahan-horaadka, waa inaad cinwaanka te-palveluit.fi isaga diiwaangelisaa sidii qof shaqo doon ah. Internetka ayaad isaga soo diiwaangelin kartaa haddii aad heysato aqoonsiyada bankiga ee finnishka. Sidoo kale, waxaad iska diiwaangelin kartaa Xafiiska shaqada.

Goobta shaqada ee Itäkeskus
Cinwaanka: Asiakkaankatu 3 A, dabaqa 4aad
Tel: 0295 025 500
Waqtiyada uu furanyahay: Isniin- Jimco saacadda 9.00–16.00

Goobta shaqada ee Pasila
Cinwaanka: Ratapihantie 7 (waxaa laga soo galaa dhinaca Veturitori)
Tel: 0295 025 500
Waqtiyada uu furanyahay: Isniin- Jimco saacadda 9.00–16.00

Waaxda arrimaha dadka dal soo galeedka

Waaxda ajnabiga ee adeegyada caafimaadka iyo sooshalka magaalada Helsinki waxay ka caawisaa dadka qaxootiga ah ee dagan Helsinki la qabsiga. Adeegyada ay bixiso qaybta Soogalootigu waxay yihiin sida hagida, la talinta iyo samaynta qaybta hore ee jihaynta. Qaybta Soogalootigu waxay sidoo kale caawisaa dhibanayaashii dadka ka ganacsada dadka.

Haddii aadan shaqo raadineyn, laakiin aad dooneyso in laguu sameeyo sahan-horaad iyo qorshaha laqabsashada, la xiriir Waaxda ajnabiga ee adeegyada caafimaadka iyo sooshalka ee magaalada Helsinki.

Macluumaadyada xiririka ee Waaxda ajnabiga:

Työpajankatu 14A
00580 Helsinki
Telefoonka talobixinta hawlaha sooshaalka (09) 310 37 577 Isniin-Jimco saacadda 8.15-16

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: La-qabsashada Finland.

Turjubaan ma u baahan tahay?

Haddii aadan finnish ama iswidhish aqoonin, waxaad isticmaali kartaa turjubaan marka aad ka danaysanayso saraakiisha dowladda. Tusaale ahaan Kelada (Kela) iyo Xafiiska dal u soo guuristu (Maahanmuuttovirasto waxay macaamiishooda u dalbaan turjubaan marka xaaladaha qaarkood lagu jiro. Uma baahnid markaas in aad adigu lacagta bixiso. Markasta horay u sii weydii sarkaalka arrinta turjumista ama talo ka codso Helsinki-info.

Haddii aad adigu dalbanaeyso turjubaan kharashkiisana aad iska bixinayso, waxaad isticmaali kartaa markasta oo aad dooneyso. Shirkado badan ayaa Helsinki ka bixiya adeegyada turjumista. Shirkadahan waxaad ka raadsan kartaa tusaale ahaan internetka. Tusaale ahaan A-tulkkaus ayaa agagaarka Helsinki ka bixiya adeegyada turjubaannada soo danaysiga ee marka aad dano ka dhammaysanayo saraakiisha dowladda.

Waxaad afnaqe ama turjubaan ka raadsan kartaa mashiinka xograadinta ee Ururka turjubaanada iyo afnaqayaasha Finland.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Ma u baahan tahay turjubaan?

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaSuomen kääntäjien ja tulkkien liitto

Raadi turjubaan ama afnaqe

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaA-tulkkaus

Turjumista

Caawimaadda xaaladaha dhibka ah

Haddii aad u baahantahay cawinaad xagga sharciga ah, la xiriir xafiiska cawinaada xagga sharciyada ee Helsinki (Helsingin oikeusaputoimistoon).

Helsingin oikeusaputoimisto
Cinwaanka ah: Porkkalankatu 13 G, 2. krs.
Tel. 029 56 60120
E-mailka ah: helsinki.oikapu(at)oikeus.fi

Waxaad sidoo kale adigu qareen gooni ah ka raadsan kartaa bogga internetka ee Ururka qareenada Finland.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaSuomen Asianajajaliitto

Qareenada

Dhibaatooyinka dhaqaalaha

Haddii aad qabto dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ah waxaad talo weydiin kartaa shaqaalaha sooshaalka ee degmadaada ama Kelada. Marxaladaha qaarkood marka aad ku jirto waxaad xaq u leedahay inaad codsato kaalmada nolosha (toimeentulotuki). Lacagta kaalmada nolosha waxaad ka codsan kartaa Kelada.

Talobixinta dhaqaalaha iyo deynta

Haddii aad qabto dhibaatooyin dhinaca deymha ah, la xiriir la talinta xagga dhaqaalaha iyo deymaha ee xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga. Adeeggu waa lacag la’aan.

Xafiiska caawimaadda arrimaha sharciga
La talinta xagga dhaqaalaha iyo deymaha
Porkkalankatu 13
Tel. 029 56 60123 isniin- jimco saacadda 8–16.15

Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso: Caawimaadda xaaladaha dhibka ah.