U gudub macluumaadka ku jira
Terveys Helsingissä

Caafimaadka Helsinki

Waa la daabacay20.06.2022
Helsinki waxaa ka jira adeegyada daryeelka caafimaadka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo ballaaran. Haddii aad guri degmo ku leedahay Helsinki, waxaad leedahay rug caafimaad oo lagu kalsoonaan karo oo cinwaankaada ku salaysan.

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Korona fayraska COVID-19

Helitaanka tallaalka: yaa la siinayaa wakhtigeese la siinayaa?

Helsinki waxaa tallaalka Koronaha ka helayaa dhammaad dadka ka weyn 5 sano. Tallaalka Koronaha ee koowaad iyo kan labaadba waxaad ballan la’aan ka heleysaa dhammaan goobaha tallaalka ee Helsinki. Horay u sii qaado kaarka aqoonsiga ama Kela:da. Cinwaannada goobaha tallaalka

  • Jätkäsaari, Tyynenmerenkatu 6 L3
  • Malmi, Stadin ammattiopisto, Vanha Helsingintie 5/Latokartanontie 16

Wakhtiga tallaalka Koronaha waxaad ka qabsan kartaa cinwaanka koronarokotusaika.fi ama adigoo wacaya lambarka +358 9 310 46300 (Isniin-Jimco 8-16 saac). Waxaa kale oo meel walba magaalada uga yaal goobo tallaal oo degdegga ah. Wakhtiyada ay furanyihiin iyo macluumaadyadooda xiriirka waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda magaalada Helsinki.

Adeegyada caafimaadka ee Helsinki

Hadddi ay dhacdo ama ay taagan tahay xaalad deg-deg ah, waxaad wacdaa lambarka 112. Lambarkaas deg-dega ama emerjensiga ah waxaa wici kartaa tusaale ahaan, haddii uu dhaco shil aad u khatar ah ama qof uu xanuun ku soo boodo. Haddii xaaladdu aanay ahayn mid deg-deg ah, ha wicin lambarka deg-dega am emerjensiga.

Haddii aad Guri degmo ku leedahay Helsinki waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka shacabka. Adeegyada caafimaadka shacabka waxaa bixiya rugaha caafimaadka, goobaha daryeelka ilkaha, rugaha latalinta hooyada iyo dhallaanka iyo cusbitaalaadka.

Haddii aadan xaq u laheyn isticmaalka adeegyada daryeelka caafimaadka ee dadweynaha, waxaad caawimaad ka raadsan kartaa rugaha dhaqaatiirta ee gaarka ah. Rugaha dhaqaatiirta ee gaarka loo leeyahay kharashka kaaga baxa waa inaad adigu kaligaa iska bixiso.

Haddii aad u baahan macluumaadka adeegyada caafimaadka waxaad wici kartaa la-talinta caafimaadka: (09) 310 100 23.

Waxaad sidoo kale weydiin kartaa adeegga hagista daryeelka jirada. Waxaad ku hadli kartaa Finnish, Iswidish ama Ingiriis.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Adeega caafimaadka ee Finland.

Markaad la xiriirto rugta caafimaadka (terveysasema), kalkaalisada caafimaadka ayaa marka ugu horeysa qiimeyn ku sameyn doonta xaaladdaada. Lyadoo lagu saleynaayo qiimeyntaas ayaa ballan lagaaga qaban doonaa dhakhtarka ama kalkaalisada caafimaadka iyo daryeelaha caafimaadka.

Rugaha caafimaadka waxaa ay furan yihiin isniinta-Jimcaha inta u dhaxeysa saacadaha 8.00-16:00. Haddii aad u baahan tahay daryeel islamaalinkaas ah, waa in aad wacdaa rugta caafimaadka subaxnimada hore, islamarkaa la furo rugta caafimaadka.

Macluumaadka la xiriira rugaha caafimaadka waxaad ka heli kartaa bogaga internetka ee degmada Helsinki.

Adeegyada caafimaadka ee gaarka ah

Rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay waad aadi kartaa, xitaa haddii aadan xaq u laheyn adeegyada guud ee caafimaadka ee dalkan Finland. Rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay wixii kharash ah ee kugu baxa oo dhan waa inaad adigu nafasad ahaantaada iska bixisaa.

Daawooyinka

Macluumaadka ku saabsan soo iibsashada daawada waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee InfoFinlandi qeybtiisa Daawooyinka.

Daryeelka caafimaadka ee dadka aan sharciga laheyn

Dukumenti laawe waxaa loola jeedaa qof dalka u soo guuray, kaas oo aan haysan sharciga joogitaanka dalka ama qof dalka u soo guuray, kaas oo aan lahayn caymiska jirrada.

Dadka dalka u soo guuray aan dukumentiga lahayn ee jooga Helsinki waxay xaq u leeyihiin in ay adeegyada daryeelka caafimaadka dadweynaha ka helaan daryeelka caafimaadka degdegga ah oo aan laga maarmin. Dadka ka yar 18 sano iyo haweenka uurka leh waxay si lamid ah sida dadka kale ee reer Helsinki xaq u leeyihiin dhammaan adeegyada caafimaadka.

Haddii aad u baahan tahay adeegyada daryeelka caafimaadka ama adeegyada sooshalka, la xiriir xarunta caafimaadka iyo nolol-wanaagga ee Kalasatama.

Xarunta caafimaadka iyo nolol-wanaagga Kalastama
Työpajankatu 14 A
tel. +358 9 310 50333

Global Clinic Helsinki waxay dadka dukumenti la’aanta ah siisaa talabixinta la xiriirta caafimaadka, tel. 044 977 45 47.

Heeganka

Waqtiyada habeenkii iyo dhammaadka usbuuca ee maalmaha Sabtida iyo Axadda xarumaha caafimaadku waa ay xiran yihiin. Haddii aad u baahan tahay daryeel deg-deg ah xilliga habeenkii ama dhammaadka usbuuca, waxaad la xiriiri kartaa heeganka (päivystys).

Ka hor inta aadan imaan heeganka, wac adeegga lacag la’aanta ah ee Caawimaadda heeganka, tel. 116 117. Caawimaadda heeganku (Päivystysapu) wuxuu shaqeeyaa afar iyo labaatanka saac.

Haddii aad degan tahay Bariga Helisnki, Koonfur-Bari Helsinki, Waqooyi-Bari ama Waqooyiga Helsinki, rugta caafimaadka ee heeganka leh waa tan ku dhex taalla isbitaalka Malmi.

Isbitaalka Malmi
Talvelantie 6, J-porras
Tel. (09) 310 6611 / 116 117

Haddii aad degan tahay Koonfurta-Helsinki, Bartamaha-Helsinki ama Galbeedka-Helsinki, rugta caafimaadka ee heeganka leh, waa tan ku dhex taalla isbitaalka Haartmanin.

Isbitaalka Haartman
Haartmaninkatu 4
Rakennus 12
Tel. (09) 310 5018 / 116 117

Caafimaadka carruurta

Caafimaadka iyo korriinka carruurta aan da’doodu gaarin iskuulka, waxaa lagala socdaa xarunta daryeelka dhallaanka iyo hooyada (neuvola). Neefolada Helsinki waxaad ka noqon kartaa macmiil, haddii aad heysato kaarka caafimaadka ee Kela (Kela-kortti). Ballanka neefolada waxaad ka qabsan kartaa rugtaada caafimaadka.

Carruurta da’doodu gaartay iskuulka, waxaa caafimaadkooda daryeesha kalkaalisada caafimaadka ee iskuulka. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heleysaa iskuulka.

Haddii ilmuhu uu si kedis ah u xanuunsado, waxaad wacdaa oo la xiriirtaa rugtaada caafimaadka. Islamarkiiba wac subaxnimada hore rugta caafimaadka. Rugaha caafimaadku waa ay furan yihiin Isniin-Jimcaha saacadaha u dhexeeya 8-16.

Markii rugta caafimaadku ay xiran tahay, la xiriir oo wac heeganka Isbitaalka carruurta. Heeeganka waxaa lagu daryeelaa carruurta u baahan caawimaadda deg-dega ah oo kaliya.

Isbitaalka carruurta (Uusi lastensairaala)
Stenbäckinkatu 9
Tel. (09) 87 100 23

Waxaad sidoo kale carruurta geyn kartaa xarumaha caafimaadka ee sida gaarka ah loo leeyahay. Helsinki waxaa sidoo kale ku yaalla xarumo caafimaad badan oo si gaar ah loo leeyahay, kuwaasoo sidoo kale carruurta daryeela.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka carruurta.

Daryeelka ilkaha

Daryeelka ilkaha dadweynaha

Lambarka telefoonka laga ballansado daryeelka ilkaha Helsinki waa (09) 310 51400. Waxad lambarka ballan ka qabsashada wici kartaa Isniinta-Jimcaha inta u dhaxeysa saacadaha 7-15. Haddii aad u baahan tahay daryeel deg-deg ah, waxaad wacdaa durbaba subaxnimada hore.

Haddii aad habeenki ama dhammaadka toddobaadka degdeg ugu baahato takhtarka ilkaha, wac heeganka tel. 09 471 71110.

Daryeelka ilkaha gaarka ah

Heksinki waxaa sidoo kale ku yaalla dhakhaatiir badan oo daryeelka ilkaha oo gaar ama baraayfat ah. Dhakhaatiirta ilkaha ee baraayfatka ah waad aadi kartaa, xitaa haddii aadan xaq u laheyn adeega daryeelka ilkaha guud ee dadweynaha.

Daryeelka ilkaha ee baraayfatka ama gaarka ah waa ay ka qaalisan yihiin kan guud.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Daryeelka ilkaha.

Caafimaadka dhimirka

Haddii aad u baahan tahay caawimaad xagga arimaha maskaxda ku saabsan, waxaad la xiriiri kartaa xaruntaada ama rugtaada caafimaad (terveysasemai). Haddii loo baahdo dhakhtarka rugta cafimaadka ayaa gudbin kuugu sameynaaya xarunta caafimaadka ee bukaansocodka arimaha maskaxda.

Ururka caafimaadka dhimirka ee Finland (Suomen Mielenterveysseura) waxaa ay leeyihiin qaabilaadda arimaha dhibaatada ama xasaradda ah ee heysta dadka wadanka u soo guurey, kuwaasoo ku nool Helsinki iyo agagaarkeeda. Qaabilaadda arimaha dhibaatada ama xasaradda leh ee taagan ku saabsan waxaad ka heleysaa caawimaad la xiriirta xaaladda adag ee taagan. Waad wici kartaa oo ballan ka qabsan kartaa.

Qaabilaadda arimaha dhibaatada ama xasarada leh waxaa laguugu adeegayaa luqadaha finishka, iswiidishka iyo ingiriiska, iyo waliba luqadaha kale iyadoo turjubaan la adeegsanaayo. Telefoonka waqti ku ballanso: tel. (09) 413 50510.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka dhimirka.

Caafimaadka galmada iyo ka hortagga uurka

Haddii aad dooneyso ka hortaga uurka ama aad ku fekereyso inaad ilmo iska soo rido, waxaad la xiriirtaa xaruntaada ama rugtaada caafimaad (terveysasema).

Haddii da’daadu ay ka yar tahay 16 sano jir, oo aad dooneyso ka hortaga uurka, waxaad la xiriirtaa kalkaalisada caafimaadka ee iskuulkaada.

Haddii aad ka shakisan tahay inaad qabto cudurada ku dhaca habdhiska taranka, laakiin aadan wax calaamado ah laheyn, la xiriir rugtaada caafimaadka. Haddii aad calaamado leedahay, waxaad aadi kartaa xarunta bukaan-socodka cudurada hab-dhiska taranka ee Helsinki (Helsingin sukupuolitautien poliklinikka) Isniinta–Jimcaha inta u dhaxeysa saacadaha 8–12. Cinwaanku waa Meilahdentie 2.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka galmada iyo ka hortagga uurka.

Uurka iyo dhalmada

Xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka (Äitiysneuvola) ayaa lagula socdaa hooyada, ilmaha uurka ku jira iyo caafimaadka guud ee qoyska waqtiga uurka. Haddii aad heysato kaarka caafimaadka ee Kela, waxaad ka mid noqon kartaa macaamiisha xarunta daryeelka hooyada iyo dhallaanka. La xiriir neefolada ku taalla agagaarka xaafadaada, markii aad ogaato ama dareento inaad uur leedahay.

Isbitaallada dhalmada ee Helsinki iyo agagaarkeeda waxaa ay kala yihiin Naistenklinikka (Helsinki) iyo isbitaalka Jorvi (Espoo). Macluumaadyada isbitaaladaas ee halka aad kala xiriiri karto waxaad ka heleysaa bogaga internetka ee HUS.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Uurka iyo dhalmada iyo Finland markii uu ilmuhu dhaso.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Dhalmada

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Heeganka cusbitaalaadka dhalmada

Xuquuqda bukaanka

Haddii aad dareensan tahay in si khaldan laguula dhaqmey inti ay socotey howsha adeegga caafimaadka, marka hore arrinta kala xaajood oo wax kaga qabo xaruntaada caafimaadka. Haddii arrinta aysan waxba ka qabsoomin, la xiriir dhaqtarka sare ama kalkaalisada caafimaadka sare ee goobta daryeelka. Intaas kadib waxaad la xiriiri kartaa haddii loo baahdo qareenka bukaanka (potilasasiamies).

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHelsingin kaupunki

Waxqabadka wakiilka bukaanka

Naafada

Magaalada Helsinki waxaa ay dadka naafada ah u qabanqaabisaa adeegyo, tusaale ahaan qalabka la kaalmeysto, adeegyada gaadiidka iyo waxqabad maalmeedyo. Sidoo kale caruurta naafada ah waxaa ay heli karaan adegyada naafada.

Haddii aad naafo tahay, marka hore la xiriir xarunta caafimaadka (terveysasema).

Xarunta caafimaadka ayaa arinkaaga lagu qiimeynayaa.

Faahfaahin dheeraad oo la xiriirta adeegyayada naafada ee helsinki, waxaad ka heli kartaa shaqaalaha arimaha bulshada ama soohalka adeegyada naafada ee degmada Helsinki.

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri: Naafada.

​Dhibaatooyinka maandooriyaha

Haddii aad dooneysid cawinaad xagga dhibaatooyin maandooriyaha awgood ah (sida khamriga ama isticmaalka daroogada) la xiriir rugtaada caafimaadka. Waxaad kaloo la xiriiri kartaa A-klinikada.

13–23 dhalinyarada da’doodu tahay, oo ay haystaan dhibaatooyin xagga maandooriyaha ah, waxay cawinaad ka heli karaan saldhiga dhalinyarada.

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Dhibaatooyinka mukhaadaraadka.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHelsingin kaupunki

Daryeelka maandooriyaha

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHelsingin kaupunki

Xarunaha dhalinarada