U gudub macluumaadka ku jira
Tukea sairauden aikana

Cawinaada waqtiga jirada

Waa la daabacay17.08.2022
Haddii aad jirato ama shil shaqo kugu dhaco, xaq ayaad u leedahay inaad shaqada ka maqnaato. Haddii aad ku jirto hayndaabka caymiska jirada ee Finnishka (sairausvakuutus), waqtiga adigu aad is dabareysid (omavastuuaika) kadib waxaad xaq u leedahay inaad ka dalbato xafiiska caymiska hawlgabka qaranka lacagta jirada (Kelan sairauspäiväraha).

Sida badan waqtiga aad is dabareysid oo aad adigu kharashka oo dhan mas’uul ka tahay waa maalinta aad xanuunsan tahay oo lagu daray 9ka maalmood oo ku xigta oo ah maalmaha shaqada. Haddii xiriirka shaqadaadu uu socday wax ka badan bil, shaqo bixiyahaadu wuxuu ku siinayaa mushaar buuxa waqtiga aad isdabareysid. Lacagta jirada waxaa la bixiyaa ugu badnaan 300 oo maalmo shaqo ah. Lacagtana waa in la dalbado 2 bilood gudahooda marka laga bilaabo maalintii aad xanuunsatay.

Lacag maalmeedka jirada waxaad dalban kartaa, haddii:

  • Aad ku jirto xayndaabka caymiska jirada (sairausvakuutus) ee Finnishka, wixii warar dheeraad ah ka akhriso InfoFinland bogga Ammaanka bulsho ee Finland
  • aad tahay 16-67 sano jir
  • aadan shaqayn karin jirro darteed
  • aad tahay shaqaale, ganacsade ah ama qof xirfaddiisa ku shaqaytse ama aad ahayd arday qaata waxbarasho buuxda, shaqo la'aan, shaqo raadiye ama aad qaadatay fasax uu booskaaga ka shaqaynayo qof shaqo la'aan horay u ahaa (vuorotteluvapaa), ama haddii aad dhaqaalahaada maamusho

Haddii aad mushaar qaadanaysid waqtiga jirada, shaqo-bixiyahaada ayaa lacag maalmeedka jirada codsanaya. Markaas waxaa lacag maalmeedka jirada la siinayaa shaqo-bixiyahaada. Haddii aad waqti dheer jiran tahay oo shaqo bixiyuhu uusan mushaar ku siineyn waqtiga jirada, Kelada ayaa ku siinaysa lacag maalmeedka jirrada. Tirada lacag maalmeedka jiradu waxay ku xiran tahay dakhligaaga. Marka aad dalbanaysid lacagta jirada, dalabka ku lifaaq shahaadada dhakhtarka ee shaqo awoodis la'aanta.

Macluumaadka dheeraadka ah ee la xiriira lacagta jirada waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Kelada.

Waxaa wanaagsan in aad sidoo kale ka salgaarto, in baxnaanado ay ku caawin karto. Macluumaadka ku saabsan baxnaanada waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Baxnaanin.

Qayb ka mid ah lacagta jirada

Qayb ka mid ah lacagta jira (osasairauspäiväraha) waxaa loogu talogalay shaqaalaha 16-67- sano jira ama ganacsatada, kuwaas oo qabta shaqo maalinta oo dhan ah islamarkaasna kamid ah Amaanka bulshada Finland. Qeybta kamdika ah lacag maalmeedka jirada ujeedadeedu waa inaad sii wadi karto shaqada ama aad shaqada ku laaban karto, inkastoo aad jiratay. Marka hore kala sheekeyso dhaqtarkaada caafimaadka shaqada iyo shaqo-bixiyahaada inaad codsan karto qeyb kamid ah lacag maalmeedka jirada. Dhaqtarkaada caafimaadka shaqada ayaa qiimeynaya inaad shaqo qeyb ahaan sameyn karto mudada aad jirantahay.

Marka aad codsaneyso qeybta kamidka ah lacag maalmeedka jirada codsiga ku lifaaq:

  • cadeynta dhaqtarka ee awoodis la’aantaada shaqada
  • codsiga lacag maalmeedka jirada
  • nuqulka heshiiska aad la gashay shaqo-bixiyahaada ee aad uga heshiiseen qeyb ahaanta shaqada ee ku meelgaarka ah. Heshiiska waa inay ku qoran yihiin nidaamka waqtiga shaqada iyo mushaarka.
  • cadeynta mushaarkaada mudo 6 bilood ah kahor jirashadaada haddii waxa ku soo galay ay kordheen

Lacagta jiranaanta qayb ahaaneed waa in la dalbadaa 2 bilood gudohoon laga bilaabo markii ay bilaabatay shaqada saacadaha gaaban.

Wixii macluumaad dheeraada ah oo la xirrira lacagta qayb shaqaynta jirada waxaad ka heleysaa bogga internetka ee Kelada.