U gudub macluumaadka ku jira
Terveyspalvelut Suomessa

Adeega caafimaadka ee Finland

Waa la daabacay30.08.2022
Finland waxaa ka jira adeegyada caafimaadka dadweynaha oo raqiis ah oo loogu talaggalay dhammaan dadka dalka si rasmi ah u deggan. Waxaa intaas dheera in shaqo-bixiyayaashu ay shaqaalahooda siiyaan adeegga caafimaadka shaqaalaha. waxaad sidoo kale isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay.

Adeegyadee caafimaad ayaad isticmaali kartaa?

Waxaad isticmaali kartaa adeegyada guud ee caafimaadka dalka Finland, haddii aad degmo Finland ka mid ah ay degaan kuu tahay (kotikunta). Xuquuqda helitaanka degenaanshadu waxay ku xirantahay arimahaan soo socda:

  • Wadanka aad Finland uga soo guurtay
  • Waxa ay tahay sababta aad Finland u timid (tusaale. shaqo, waxbarasho)
  • si rasmi ah miyaad Finland ugu soo guureysaa mise waxaad Finland u degentahay si kumeel gaar ah
  • Haddii aad Finland si ku meelgaar ah u degen tahay, intee in le'eg ayaad Finland joogtay

Haddii aadan hubin, in aad guri degmo ku leedahay Finland, ka hubso xaaladdaada Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto).

Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa InfoFinlandi bogga Degan Degmo ku yaalo Finland.

Haddii aad guri degmo ku leedahay Finlnad ama aadan Finland uga jirin ceymiska jirrada, waxaa laga yaabaa in aad sababo kale dartood xaq u leedahay daryeelka ama magdhawga Keladu bixiso. Xuquuqdan waa qasab in si gaar ah loo codsado.

Warar dheeraad ah waxaad weydiin kartaa xarunta arrimaha caalamiga ah ee Kelada.

  • tel. 020 634 0200 (finnish iyo ingiriis), 020 634 0300 (iswidhish)

Marka aad xaalad degdeg ah ku jirto waxaad daryeel ka heleysaa daryeelka caafimaadka dadweynaha haddii aadan xittaa guri-degmo ku laheyn Finland ama aadan shaqo darteed xaq u laheyn daryeel. Kharashka daryeelka dib ayaa lagaaga gudan karaa.

Haddii aadan xaq u lahayn adeegyada guud ee caafimaadka, waxaad waqti ka qabsan kartaa rugta dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay. Adeegyada caafimaadka gaarka loo leeyahay macaamiisha aad ayey uga qaalisan yihiin adeegayada guud ee caafimaadka ee dawladu bixiso.

Luuqadaha adeega daryeelka caafimaadka Finland dhexdeeda waa Finnish iyo Swedish. Intabadan luuqada Ingiriiska way ka soconaysaa. Markii aad waqti ka qabsaneysid adeegyada caafimaadka, waydii suurtogalnimaada inaad adeegsato turjubaan (tulkki), haddii aadan ku hadlin luuqadaha kor lagu soo sheegay. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Turjubaan ma u baahantahay?

Markii aad dhakhtarka waqti ka qabsato, waxaa muhiim ah inaad waqtigaas ugu tegtid oo aadan ka daahin. Haddii aad dhakhtarka waqti ka qabsatay laakiin aadan waqtigaas tagi karin, waxaa haboon baajisid balanta dhakhtarka, sida caadiga ah maalin ka hor waqtiga balanta. Haddii aadan tegin ama aadan baajin balanta, waxaad ku qasbanaanaysaa inaad magdhaw bixiso.

Adeegyada caafimaadka ee dawlada

Adeegyada caafimaadka ee guud waa tusaale ahaan rugaha caafimaadka, bolikiliinikooyinka iyo isbitaallada. Markii aad xanuunsato marka horey la xiriir rugtaada caafimaadka. Rugtaada caafimaadka waxaad ballan ka samaysan kartaa dhakhtarka guud ama kalkaalisada/kalkaaliyaha caafimaadka.

Macluumaadka la xiriira adeegyada caafimaadka ee degmooyinka kala duwan waxaad ka helaysaa bogagga maxaliga ee InfoFinlandi ama bogagga internetka ee degmadaada.

Adeegyada rugta caafimaadku waa u jaban yahay macaamilka, sababtoo ah waxaa lagu maalgeliyaa lacagta canshuurta.

Rugaha caafimaadku waxay inta badan furanyihiin isniin ilaa jimce saacadaha u dhexeeya 8-16. Waqti qabsashada waxaa haboon inaad haddiiba subixii wacdid, markii rugta caafimaadka la furo. Si degdeg ah ayaad waqti u heleysaa haddii uu ku hayo xanuun ay tahay in degdeg wax looga qabto. Haddii aadan u baahnayn daryeel degdeg ah, waqti dheer ayaad sugeysaa waqtiga dhaqtarka. Ballanta waqtiga ayaa lagaaga sheegayaa sida ugu dhaqsaha badan ee aad daryeel ku heleyso. Ballan qabsashada waxaa lagu ogaanayaa inaad u baahan tahay la kulan dhakhtar ama kalkaaliso caafimaad maadaama ay kalkaalisadu ay daryeeli karto jirooyin badan. Haddii loo baahdana kalkaalisada ayaa kuu sii gudbineysa dhakhtarka. Haddii aad haysatid kaarka caymiska qaranka (Kela-kortti), horay u qaado, markii aad rugta caafimaadka aadeyso.

Haddii aad u baahantahay dhaqtar takhasus gaar ah, marka hore ballan ka qabso dhaqtarka guud. Haddii loo baahdo dhakhtarka rugta caafimaadku wuxuu warqad gudbin ah u dirayaa dhakhtarka khaaska ah. Dhakhaatiirka khaaska ah waxaa laga helaa rugaha caafimaadka qaarkood, poliklinikooyinka iyo istitaalada. Kalkaaliyeyaal caafimaad oo khaas ah waxaa laga helaa isbitaalada waaweyn ee xarumaha ah iyo isbitaalada jaamacadda.

Dalka Finland gudihiisa suurtogal kama aha in adigoo isticmaalaya adeegyada guud ee caafimaadka uu dhakhtarku gurigaaga kuugu yimaado. Qaar kamida xarumaha dhakhaatiirta gaarka loo leeyahay ayaa adeegyadaas oo kale bixiya. Si kastaba ha ahaatee aad ayey qaali u tahay in dhakhtar gaar ah guriga loogu yeerto.

Haddii uu xanuunkaagu uu waqti dheer sii socdo, oo aadan awoodin inaad shaqo aado, bogga InfoFinlandi boggiisa Cawinaada waqtiga jirada waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo la xiriira lacagta jirada ee ay Keladu bixiso.

Heeganka adeega caafimaadka ee guud ama babliga ah

Inta badan rugaha caafimaadku waa xiran yihiin habeennadi iyo dhammaadka todobaadyada. Xanuunada degdegga ah waxaa markaas lagu dabiibaa heeganka. Heeganka waxaa loogu talaggalay xaaladaha u baahan in degdeg ah wax looga qabto. Haddii ay aanay jirradaadu u baahnayn daryeel degdeg ah, waxaad ballan ka qabsan kartaa rugtaada caafimaadka marka xiga ee ay furantahay.

Sida badan heeganka waxaa lagu qabtaa isbilaal dhexdiis, magaalooyinka yar yar, mar marka qaarkood waxaa lagu qabtaa magaalada ugu dhaw. Intabadan heeganka carruurta iyo dhalinyaradu waa gooni. Waydii xaruntaada caafimaadka waqtiyada uu heeganku furanyahay ama ka raadi macluumaadka bogagga shabakadda degmadaada.

Adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay

Macluumaadyada xiriirka rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay waxaad ka heli kartaa tusaale ahaan internetka. Waxaa dhici karta inaad waqti uga heli karto rugta caafimaadka ee gaarka loo leeyahay si ka dhaqso badan adeegyada caafimaadka ee dadweynaha. Adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay si muuqata ayeey ugu qaalisan yihiin kuwa dadweynaha. Rugaha dhaqaatiirta ee kala duduwan waxey bixiyaan adeegyo kala gedisan. Adeegyada caafimaadka ee gaarka loo leeyahay waxaa isticmaali kara dadka oo dhan, xitaa kuwa aan guri degmo ku laheyn Finland.

Kelada ayaa bixisa qayb yar oo ka mid ah kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo kharashaadka daryeelka ilkaha, haddii aad ku jirtid xayndaabka caymiska jirada (sairausvakuutus) ee Finland. Sidoo kale xuquuqda magdhawga Kelada waxaa xaaladaha qaarkood heli kara qof aan ku jirin xayndaabka caymiska jirada ee Finland, wixii warar dheeraad ah weydii Kelada.

Magdhawga Kelada waxaan si toos ah uga jari karnaa qiimaha aad qasnada siineysid. Horay u sii qaado Kaarka Kelada. Sidoo kale magdhawga Kelada waxaad dib uga dalban kartaa xafiiska Kelada.

Wixii warar dheeraad ah ee la xiriira caymiska jirada ee Finland ka akhriso InfoFinlandi bogga Badbaada Bulshada Finland.

Daryeelka caafimaadka ee muwaadinka waqooyiga Yurub

Haddii wadan kale oo Wuqooyiga Yurub ah aad ku leedahay ceymiska jirada, waxaad xaq u leedahay Finland gudaheeda in aad hesho daryeelka jirada ee aan laga maarmin. Waxaad daryeelka u heleysaa islamarkaasna adeegga uga bixineysaa si lamid ah sida ay Finnishku u bixiyaan una helaan adeegga. Horay u sii qaado aqoonsigaada marka aad isticmaaleyso adeegyada caafimaadka.

Daryeelka caafimaadka muwaadinka Midowga Yurub

Haddii aad wadan kale oo Midowgya Yurub, ETA ah Switzerland, Ingiriiska ama Woqooyiga Ireland ku leedahay caymiska jirada, waxaad Finland gudaheeda xaq u leedahay in aad hesho daryeelka jirada ee aan laga maarmin. Si aad u heli karto daryeelkaas, waa inaad ka heysataa kaarka daryeelka jirada Yurub. Waa in aad kaarka daryeelka jirrada ka soo qaadataa wadanka aad caymiska caafimaadka uga jirto.

Kaarka daryeelka jirada ee Yurub wuxuu xaq kuu siinayaa daryeel haddii aad jirato ama aad shil gasho. Daryeel waad heli kartaa xitaa haddii jiro aad mudo dheer qabtay darteed aad u baahantahay daryeel. Kaarka waxaa kale oo aad ku heleysaa daryeelka la xiriira uurka iyo dhalmada. Daryeelka waxaad ku heleysaa qiimo lamid ah dadka sida joogtada ah u deggan Finland.

Daryeelka caafimaadka shaqaalaha iyo ganacsadaha

Haddii aad Finland shaqo u timid, waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay isticmaalka adeegyada caafimaadka dadweynaha. Tani waxay ku xiran tahay dhirirka inta heshiiska shaqadaadu uu socday iyo nooca heshiiska shaqada iyo weliba wadanka aad Finland uga timid.

Finland, Shaqo-bixiyaha waxaa waajib ku ah in uu shaqaalihiisa ka bixiyo qarashka ku baxaya daryeelka caafimaadka kahortaga ah.

Ganacsadaha waxay naftooda u abaabuli karaan daryeelka caafimaadka shaqaalaha, haddii uu rabo. Qofka ganacsadaha ah qasab kuma ahan inuu naftiisa u abaabulo deryeelka caafimaadka ee shaqaalaha. Si kastaba ha ahaado ganacsaduhu waa inuu daryeelka caafimaadka shaqaalaha u abaabulo shaqaalihiisa, asaga u shaqeeya.

Daryeelka caafimaadka shaqada waxaa qabanqaabin kara rugta caafimaadka ee deegaanka ama tusaale ahaan xarunta dhaqaatiirta ee gaarka ah.

Wixii macluumaad dheeri ah waxaad ka heli kartaa InfoFinlandi bogga Daryeelka Caafimaadka Shaqaalaha iyo bogga internetka ee wasaarada arimaha bulshada iyo caafimaadka.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaSosiaali- ja terveysministeriö

Daryeelka caafimaadka shaqaalaha

Shaqaalaha xilliga

Haddii meel ka baxsan Midowga Yurub ka timaado adigoo Finland u imaanaya shaqaale xilli ahaan wax ka badan 90 maalmood, waxaad xaq u heli kartaa daryeelka bukaanka Finland inta lagu jiro shaqo xilliyeedka. Waxaad codsiga u qoran kartaa Kelada islamarka aad Hay’adda socdaalka ka hesho caddaynta shaqo xilliyeedka ama aad safaaradda Finland ka hesho fiisada shaqo xilliyeedka.

Shaqo xilliyeedku waxay noqon kartaa tusaale ahaan shaqooyinka beeraha ama dalxiiska.

Haddii aad shuruudaha buuxiso, Kelada ayaad caddayn ka heleysaa. Waxaad daryeel caafimaad oo kharash ahaan la mid ah kan dadka Finland deggan ka heleysaa daryeelka caafimaadka dadweynaha, haddii aad caddaynta tusto.

Daryeelka caafimaadka ardayda

YTHS ayaa ardayda Finland joogta siisa adeegyo caafimaad. Haddii aad jaamacadda ama dugsiga tacliinta sare ee Finnishka ku samaynayso ama ka qaadanayso shahaado, waxaad xaq u leedahay in aad isticmaasho adeegyada daryeelka caafimaadka ardayda. Marka hore waa in Kelada siisaa lacagta daryeelka caafimaadka. Haddii aad Finland ku joogto nidaamka arday is dhaafsashada, ma isticmaali kartid adeegyada YTHS.

Xaqa loo leeyahay isticmaalka adeegyada caafimaadka ee dadweynaha waxay ku xiran tahay waddanka aad ka soo guurtay si aad Finland wax uga barato.

Haddii aad Finland ardaynimo ku imaaneysid adigoo ka imaanaya wadan kale oo Waqooyiga Yurub, waxaad xaq u leedahay in aad hesho daryeelka bukaanka ee Finland. Daryeelka waxaad ku heleysaa shuruudo la mid ah kuwa ay Finnishku ku helaan adeeggana waxaadna sidoo kale ka bixinaysa lacag la mid ah tan ay bixiyaan. Horay u sii qaado aqoonsigaada rasmiga ah, marka aad isticmaalayso adeegyada caafimaadka.

Haddii aad Finland u timaado waxabarasho adigoo ka imaanaya waddan Midowga Yurub ah, waddan ETA ah, Ingiriiska ama Iswitzerland, ka soo qaado dalkaada kaarka daryeelka bukaanka ee reer Yurub ka hor inta aadan Finland imaan. Waxaad xaq u leedahay marka aad Finland joogto daryeelka jirrada ee caafimaad ahaan aadan ka maarmin, haddii aad haysato kaarka bukaanka ee reer Yurub.

Haddii aad Finland u timaado waxabarasho adigoo ka imaanaya waddan kale, waxaad inta badan waddankaada uga baahan tahay caymiska bukaanka oo buuxa ka hor inta aadan Finland ka inta aan lagu siin sharciga deganaanshaha Finland. Haddii waxbarashadaadu inta ay soconayso lagu qiyaaso ugu yaraan labo sano, sida badan Finland waxaad ka heleysaa magaalo degaan kuu noqota waxaadna u gudbeysaa xayndaabka adeegayda caafimaadka ee ay degmadu bixiso. Markaas waxaa kugu filan, in caymiskaagu uu ugu horeyn daboolo kharashka dawooyinka. Haddii aadan hubin, inaad magaalo degaan aad Finland xaq ugu leedahay arrinta ka soo hubi Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto).

Macluumaadka dheeraadka ah ee ku saabsan guri degmada waxaad ka heleysaa bogga InfoFinland Guri degmo ee gudaha Finland.

Wixii macluumaad dheeraad ah ee la xiriira ruqsada deganaanshada ee ardayda iyo caymiska jirada, kaas oo ruqsada awgeed aad u baahan tahay, waxaad ka heleysaa bogagga xafiiska dadka wadanka u soo guurey.

Daryeelka caafimaadka ee Qaxootiga iyo dadka magangelyo doonka ah

Haddii dalka Finland qaxooti ahaan laguugu soo qaatay, waxaad guri degaan ku leedahay Finland, waxaadna isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee dawladu bixiso.

Haddii aad tahay megangelyo-doon aan codsigiisa weli laga baaraandegin, sidii degane dego oo kale isagama diiwaangelin kartin Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka xaqna uma lihid in aad isticmaasho adeegyada caafimaadka ee degmada. Faahfaahin dheeraad ah weydii xeradaada xaqootiga.

Haddii aad heshay sharciga deganaanshaha dalka oo ku saleysan baahida badbaadada ku meelgaarka ah, waxaad adeegyada caafimaadka ka heleysaa xarunta qaabilaadda qaxootiga.

Haddii aad heshay sharciga degenaanshda oo ku salaysan sababo badbaadin, xuquuqda degenaanshada degmadana aad ka heshid Finland, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee degmadaada.

Ka akhriso macluumaadka dheeriga ah ee la xiriira xuquuqda degmo kulahaanshada Finland bogga InfoFinlandi boggiisa Degan Degmo ku yaalo Finland.

Daryeelka caafimaadka dadka aan dukumentigada laheyn

Global Clinic waa kiliinikada, taasood ka heli kaaro caawimo iyo talosiin dhakhtar ama kalkaalisada caacimaadka, haddaad ku nooshahay Finland adoon u heysan wax ogolaansho ah adeegyada Global clinic waxaad ka heleysaa degmooyinkan

  • Helsinki
  • Turku
  • Joensuu
  • Tampere
  • Lahti

Waad kula xiriiri kartaa teleefoon ama iimayl teleefonka waxaa qabanaya kalkaaliso caafimaad ama dhakhtarka, Warbixintooda waxaad ka heleysaa boga Global Clinic.

Adeegyada Global Clinic. Halka ay ku taalo kiliinikada iyo waqtiyadey furan tahay lama baahiyo.

Dawooyinka

Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga Dawooyinka.

Macluumaad faahsaahsan uu ku jira netka qaybihiisa kale

Macluumaadka deegaanka