U gudub macluumaadka ku jira
Taloudellista tukea vammaisille

Kaalmada dhaqaale ee dadka naafada ah

Waa la daabacay31.05.2022
Haddii aad tahay qof naafo ah waxaad Finland dhexdeeda ka codsan kartaa taageerooyin kala duwan, si aad dhaqaale ahaan isugu filnaato. Taageerooyinka waa tusaale ahaan hawlgabka karid la’aanta shaqada, taageeerada naafada iyo taageerada dharka iyo nafaqada.

Hawl gabka karid la’aanta shaqada

Hadii aad leedahay laxaad la’aan ama xanuun, kaasi oo aanad ka shaqayn karayn ayaa waxaad heli kartaa hawlgabka karid la’aanta shaqada (työkyvyttömyyseläke). Hadii aad indho laadahay ama aanad dhaqaaqi karayn,ayaa waxaad helaysaa hawlgabka dhaqaaq la’aanta xataa adiga shaqo tagi kara.Lacagta hawlgabka shaqo karid la’aanta waxaa la siiyaa da’da u dhaxaysa 16-64 jir. Helitaanka lacagta hawlgabka waxaa saamaysa inta aad dagan tahay Finland. Si qaalibka ah lacagta hawlgabka shaqo karid la’aanta waxaad heli kartaa markaad dagan Finland mudo 3sano ah.

Waxaad ka dalban kartaa hawlgabka shaqo la’aanta kelada.

Taageerada naafada ee dadka ka weyn 16 sano

Haddii aad laxaad la’dahay ama aad qabto jirro wiiqaysa awooddaada waxqabad muddo ugu yaraan sannad ah oo aan kala go’ lahayn, waxaad heli kartaa lacagtaasi taageerada qofka naafada ah. Waxaad u baahan tahay shahaado ama cadayn dhakhtareed, si aad u codsato lacagta taageerada naafada. Kaalmada naafada ee dadka waaweyn waxaa la siiyaa 16-64 sano jiryada. Tirada caawimaaddu waxay ku xiran tahay in ay dhantahay dhibka ay jirrada ama naafannimadu ku hayso, iyo inta ay dhantahay caawimaadda iyo hagitaanka aad u baahan tahay.

Taageerada lacageed ee lagu helo daryeelka qof qoyskaaga ka tirsan oo axaad la’

Haddii ad qof laxaad la’ oo qoyskaaga ka tirsan ku daryeesho gurigaaga, degmadaadu waxay ku siin kartaa lacagta taakulaynta ee loogu talo galay qofka qof qoyskiisa ka tirsan oo laxaad la’ ku haya guriga (omaishoidontuki). Si ad taakuulayntaas u heshid waa inaad la samaysaa heshiis degmadaada. Dhaqaalaha lagu helo daryeelka qofka laxaadka la’ ee ka tirsan qoyskaaga waxad ka dalban kartaa xafiiska sooshalka ee dagmadaada.

Kaalmada naafada ee dadka 16 sano jirka ka yar

Cunugga 16 sano ka yar wuxuu heli karaa kaalmada naafada, haddii uu naafadiisa ama jiradiisa darteed u baahanyahay daryeel, xannaano iyo baxnaanin joogto ah ugu yaraan muddo lix bilood. Kaalmada dadka 16 sano ka yar waxaa laga codsan karaa Kelada. Kaalmada waxaa inta badan la bixiyaa muddo cayiman. Marka uu dhamaado, sii wadista kaalmada waa la codsan karaa.

Lacagta daryeelka gaarka ah

Kelada waad ka heli kartaa lacagta daryeelka gaarka ah, haddii

  • aad ka qayb-qaadato daryeelka isbitaalka ama bolikiliinikada ee cunuggaada 7 sano ka yar
  • aad ka qayb-qaadato daryeelka isbitaalka ama bolikiliinikada ee cunuggaada 7-15 sano jirkan ah ee aad u jirran
  • aad ka qaybqaadato baxnaanada cunuggaada u dhexeey 0-15 sano
  • aad guriga ku xannaanayso cunuggaada 16 sano kayar oo aad u jirran, guri ku hayntiisana ay la xiriirto daryeelka isbitaalka cunugga ama daryeelka bolikiliinikada
  • aad kayd u tahay wakhtiga tijaabada dugsiga ama xannaano-maalmeedka oo la xiriira jirro daran oo cunuggu qabo.

Taageerada daryeelka ee qofka hawlgabka qaata

Haddii aad hawlgab tahay awooddaada waxqabadna ay jirro ama naafanimo darteed u daciiftay muddo xiriir ah oo dhan ugu yaraan sannad, waxaad heli kartaa taageerada daryeelka ee qofka hawlgabka qaata. Taageerada waxaad heli kartaa, haddii naafanimada ama jirrada aad qabto darteed u baahan tahay caawimaad ama hagitaan iyo ilaalin joogto ah. Baaxadda taageeradu waxay ku xiran tahay, inta ay dhantahay taageerada aad u baahan tahay. Kelada ayaad ka codsan kartaa taageerada daryeelka qofka hawlgabka qaaata.

Kabidda dhaqaale ee raashinka iyo dharka

Haddii laxaad la’aantaadu ama xanuunkaagu uu kugu keeno kharashaad dheeri ah oo raashinkaaga iyo dharkaaga gala, waxad dalban kartaa kabidda dhaqaale ee raashinka iyo dharka (vaatetus- ja ravitsemustuki). Kabidda dhaqaale waxad ka dalban kartaa xafiiska sooshalka ee degmadaada.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Dhar dheeraad ah iyo kharashka cuntada