U gudub macluumaadka ku jira
Koronavirus COVID-19

Korona fayraska COVID-19

Waa la daabacay26.09.2022
Boggan waxaad ka heleysaa macluumaadyada guud ee ku saabsan saamaynta uu fayruska Koronaha ku leeyahay Finland iyo linkiyada bogagga hay’adaha, kuwaas oo ay ku jiraan macluumaadyo rasmi ah oo faahfaansan.

Saraakiisha dowladda Finland waxay soo saareen macluumaadyo muhiim ah oo arrintan ku saabsan, kuwaas oo luqado kala duwan ku qoran.

Soojeedinnada iyo xadaymaha

  • Qaado tallaalka Koronaha, wuxuu adiga iyo ehelkaadaba ka difaacayaa cudurka fayruska Koronaha ee daran.
  • Haddii aad jirrato, joog guriga. Waxaa sidoo kale guriga ku samayn kartaa baaritaanka degdegga ah ee Koronaha.
  • Xusuusnow nadaafadda: dhaq gacmaha af-shareerkana isticmaal haddii u aragto in loo baahan yahay, ku dadaal masaafada ammaanka iyo hawo beddelka.

Macluumaadka ku saabsan xaaladda Koronaha ee deegaankaada waxaad ka heleysaa bogagga laamaha daryeelka bukaanka iyo degmadaada.

Qaado tallaalka Koronaha

Qaado tallaalka kahortagga fayruska Koronaha, wuxuu kaa difaacayaa cudurka Koronaha ee daran. Tallaalka Koronuhu wuxuu yareeyaa in fayruska ay dadku kala qaadaan. Marka aad labo tallaal qaadato, waxaad sidoo kale difaacaysaa ehelkaada. Wax lacag ah kaamagama baxayso tallaalka.

Tallaalka Koronaha waxaa la helayaa dhammaan 5 sano jiryada iyo dadka ka sii weyn. Finland waxaa tallaalka Koronaha qabanqaabiyaa degmooyinka. Magaalooyinka waaweyn waxaa ku yaaal goobo tallaal oo badan. Wakhtiyada ay furan yihiin iyo macluumaadyadooda xiriirkaba waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda magaaladaada.

Tallaalada Koronaha ee Finland laga isticmaalo oo dhan waxay Hay’adda daawada ee Yurub (EMA) ka heleen ruqsadda iibinta. EMA waxay ruqsadda iibinta siisaa tallaalada awooddooda iyo ammaankooda lagu xqiijiyay baaritaan lagu sameeyay. Awoodda difaaca tallaalada Koronaha oo dhan ee looga hortegayo cudurka fayruska Koronaha ee daran waa mid fiican.

Dunida waxaa lagu tallaalay illaa iyo hadda bilyanno ama balaayiin dad ah. Macluumaadka rasmiga ee ku saabsan tallaalka Koronaha waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda Hay’adda caafimaadka iyo nololwanaagga (THL).

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Macluumaad ku saabsan tallaalka Koronaha

Isticmaal af-shareerka

Hay’adda caafimaadka iyo nolol-wanaaggu waxay soo jeedinaysaa, in aad weli af-shareerka ku isticmaasho goobaha gudaha ee dadka ka dhexeysa iyo gaadiidka, haddii

  • tuhun Koronaha u socoto daaweyn ama baaritaan
  • iyo aad qabto calaamadaha caabuqa habdhiska neefmareenka, laakiin ay qasab tahay in aad guriga bannaankiisa aaddo,
  • aad ogtahay in aad u dhoweed qof sida fayruska Koronaha, tusaale aahan qoyska laga helay cudurka, laakiin aad iska ilaalin karina xiriirada dhow ee guriga ka baxsan.

Waxa ugu muhiimsan waa, in aad dadka kale u jirsato masaafo ammaan oo kugu filan marar badanna aad gacmaha dhaqdo. Haddii aad qabto calaamado cudur, joog guriga.

Maxaan samaynayaa, haddii aan leeyahay calaamadaha cudurka?

Inta badan loo baahna in calaamada khafiifka ah ee fayruska Koronaha dartood baaritaan loo tago. Waxaa sidoo kale guriga ku samayn kartaa baaritaanka degdegga ah ee Koronaha. Iska ilaali xiriirada dadka muddo shan maalmood ah ama labo maalmood oo ka billaabanaysa, marka ay calaamadaha kaa dhammaadeen. Mar dhif ah ayaa wakhtigan hadda la joogo la gelayaan karaantiilka rasmiga ah ama gooni u heynta dadka uu cudurka Koronaha ku dhaco.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Baaritaannada guriga ee Koronaha

Haddii aad qaaddo calaamadaha cudurka ee daran, tusaale ahaan haddii ay neefsashadu kugu adagtahay, ama ay xaaladdaada guud daciifto, horay kala xiriir daryeelka caafimaadka.

Haddii ay calaamadahaadu khafiif yihiin xaaladdaada guudna ay fiicantahay, uma baahnid in aad la xiriirto daryeelka caafimaadka ama aad aaddo baaritaanka Koronaha ee rasmiga ah. Haddii aad dooneyso, waad sameyn kartaa baaritaanka guriga.

Haddii aad weli leedahay calaamadaha cudurka maalinta shanaad ama kaddib, waxaa laguu soo jeedinayaa, in aad guriga joogto, illaa iyo inta aad calaamado la’aan ka noqonayso ugu yaraan labo maalmood. Tan waxay ka dhigantahay, in qandhadu ay kaa joogsatay calaamadaha kalena ay si muuqata u sii yaraanayaan. Haddii calaamadda kaliya ee aad qabto ay tahay isbeddel ku yimaada dareenka urta ama dhadhanka ama qufac cuncun ah, looma baahna in la sii wado gooni u heynta.

Haddii natiijada baaritaanka gurigu ay bositiif tahay

Hala kulmin ugu yaraan shan maalmood dadka kale ee aan ahayn kuwa kula deggan. Joog guriga, haddii ay suuragaltahay. Ha aadin shaqada, ku wargeli maqnaanshahaada shaqo-bixiyaha. Ha aadin hiwaayadaha ama munaasabadaha dadweynaha. Waad tegi kartaa dukaanka ama farmashiyaha, haddii aanay jirin qof kale oo kaaga soo adeegi karta. Waxaa markaas laguu soo jeedinayaa in aad af-shareerka isticmaasho. Marka aad af-shareerka isticmaasho, waxaad dadka kale ka ilaalinaysaa qaadista cudurka.

Haddii natiijada baaritaanka gurigu ay negatif tahay

Haddii natiijada baaritaanka gurigu ay negatif tahay, laakiin aad calaamadaha cudurka qabto, waxaa wanaagsan in aad iska ilaaliso xiriirka dhow ee dadka ugu yaraan muddo shan maalmood ah ama illaa iyo inta ay calaamadaha cudurka kaa baaba’ayaan. Natiijada baaritaanka ee negatifka ah kaddib ayaad cudurka qaadi kartaa. Waxaa kale oo dhici karta in astaamaha cudurku ay soo if-baxayaan, inkastoo ay natiijada baaritaanku negatif tahay.

Haddii ay qasab tahay in aad guriga bannaankiisa aaddo, waxaa wanaagsan in aad raacdo tilmaamaha kahortagga: masaafo ammaan ah dadka u jirso gacmo-dhaqashadana badi. Waad isticmaali kartaa af-shareerka, haddii aad qabto calaamadaha caabuqa habdhiska neef-mareenka. Marka aad af-shareerka isticmaasho, waxaad dadka kale ka ilaalisay qaadista cudurka.

Haddii aad u baahantahay shaqaadaha dhakhtarka ee ku saabsan, in uu kugu dhacay cudurka fayruska Korona, la xiriir daryeelka caafimaadka. Waxaad shahaadada u baahan kartaa, tusaale ahaan marka aad codsanayso lacag-maalmeedka jirrada ama lacag-maalmeedka cudurada faafa.

Lacag maalmeedka cudurada faafa

Waxaad ku codsan kartaa lacag-maalmeedka cudurka faafa, haddii aad heysato caddaynta rasmiga ah ee in Korona ku dhacay, sababtaas darteedna aadan qaban karin shaqadaada.

Waxaad ku codsan kartaa lacag-maalmeedka, haddii aad ku jirto caymiska jirrada Finland ama aad tahay muwaadin u dhashay waddan ka tirsan Midowga yurub, ETA ama Switzerland. Waa in aad sidoo kale ka shaqeysaa Finland.

Lacag-maalmeedka cudurada faafa waxay cadad ahaan la egtahay mushaarki aad shaqada ka heli lahayd wakhtiga aad jirrantahay. Haddii aad tahay ganacsade, tirade lacagtu waxay ku salaysantahay caymiska YEL iyo MYEL.

Waxaa kale oo aad lacag-maalmeedka cudurada faafa codsan kartaa, haddii cunuggaada kayar 16 lagu amray in uu guriga joogo, si cudurka faafa aanu u sii fidin.

Si aad u codsato, waxaa u baahantahay caddayn uu qorayo dhakhtar, kalkaaliye caafimaad ama daryeelaha caafimaadka. Marka hore waa in aad tagtaa baaritaanka Koronaha. Marka hore waa in aad tagtaa baaritaanka Koronaha. Caddaynta kuma heleysid baaritaanka guriga lagu qaado. Caddaynta waa in ay ka muuqataa wakhtiga ay tahay in aad shaqada ka maqnaato halista fidista fayruska Koronaha darteed.

Waxaa kale oo aad caddayn uga baahantahay shaqo-bixiyahaada. Waa in ay caddaynta ku qorantahay, inta uu dhanyahay mushaarka aad heli lahayd waqtiga karaantiilka.

Shahaadada Koronaha

Waxaad shahaadada Koronaha u baahan kartaa, marka aad dibadda u safrayso. Inta aadan safrin kahor ka hubi markasta sharciyada gelitaanka ee ugu dambeeyay saraakiisha dalka aad u socota, tusaale ahaan safaaradda kuugu dhow ee dalka aad u safrayso.

Haddii aad safrayso, sii qaado shahaadada tallaalka, shahaadada caddaynta in cudurku kugu dhacay ama natiijada baaritaanka oo negatif ah. Kuwaan waa shahaadooyinka Koronaha ee ay Midowga Yurub aqoonsan yihiin. Xaqiiji, in shahaadada Koronuhu ay shaqaynayso, ka daabaco adeegga Omakanta horayna u sii qaado.

Si aad u gasho gudaha adeegga shabakadda Omakanta waxaad u baahan tahay aqoonsiyada shabakadda bangiga ama xaqiijinta moobaylka. Waxaad markaas ka dib baasaboorka Koronaha ku dejisan kartaa moobaylkaada ama waad daabacan kartaa. Haddii aadan haysan aqoonsiyada bangiga shabakadda ama moobayl, waxaad baasaboorka Koronaha oo dabaacan ka heli kartaa waaxda daryeelka caafimaadka ee aad ka qaadatay tallaalka Koronaha ama baaritaanka Koronaha laguugu sameeyay.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shahaadada Koronaha waxaad ka heleysaa adeegga Kanta.fi.

Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland

Wixii dheeraad ah ka akhriso: Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.

Linkiyada macluumaadyada hay’adaha

Caafimaadka

Shaqo iyo ganacsi

Warar ku saabsan Finland

Magaalooyin