U gudub macluumaadka ku jira
Terveys

Caafimaadka

Waa la daabacay07.04.2022
Finland waxay leedahay adeegyo caafimaad oo ballaaran islamarkaasna raqiis ah oo loogu talaggalay dhammaan dadka halkan deggan. Rugaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee lacagta la’aanta ah waxay ku daryeelaan caafimaadka carruurta hooyooyinka uurka leh. Adeegyada caafimaadka dadweynaha waxaa dhammaystira adeegyada gaarka loo leeyahay, daryeelka caafimaadka shaqaalaha iyo daryeelka caafimaadka ardayda.