U gudub macluumaadka ku jira
Virallinen todistus kielitaidosta

Shahaadada rasmiga ah ee aqoonta luqada

Waa la daabacay09.06.2022
Haddii aad doonayso in aad codsato dhalashada Finland, waxaad u baahan tahay shahaadada rasmiga ah ee aqoonta luqada Finnishka ama Iswiidhishka. Aqoonta luqadeed ee la isaga baahan yahay waxaad sidoo kale ku muujin kartaa luqadda dhagoolaha ee Finnishka ama Iswiidhishka. Shahaadadu waxay inta badan faa’iido kuu leedahay marka aad codsanayso shaqo ama waxbarasho.

Aqoonta luqada waxaad ku muujin kartaa:

 • imtixaanka luqada ee guud
 • imtixaanka luqada ee maamulka dowladda

Aqoonta luqadeed ee ku xiran jinsiyadda waxaad ku muujin kartaa shahaadada iyo shahaadada dhammaynta waxbarashada ee uu Hoggaanka socdaalku aqbalsan yahay.

Imtixaanka guud ee luqada

Shahaadada aqoonta guud ee luqadda, yaci YKI waa tijaabada luqadeed ee dadka waaweyn, taas oo cabirta aqoonta luqadeed ee nololmaalmeedka la xiriirta. Mtixaanku waa lacag. Imtixaanka waxaad ka heleysaa shahaado sheegeysa heerkaada aqooneed ee luqada.

Imtixaanka luqada waa saddex heer: heer aasaasi ah, heer dhexdhexaad ah iyo heerka ugu sareeya. Heerk imtixaaneedka kasta waxaa ku jira laba heer aqooneed, isugeyntooduna waa lix.

 • Heerka aasaasiga ah waxaa loogu talagalay dadka luqada u isticmaali yaqaana xaaladaha nolol-maalmeedka, waa kuwa uu heerkooda aqooneed yahay 1-2
 • Heerka dhexe waxaa loogu talagalay dadka luqada u isticmaali yaqaan si iska wanaagsan, waa kuwa uu heerkooda aqooneed yahay 3-4
 • Heerka ugu sareeya waxaa loogu talagalay dadka luqada si fiican u yaqaan, waa kuwa uu heerkooda aqooneed yahay 5-6

Heerka aasaasiga ah waxaa loogu talagalay dadka luqada u isticmaali kari arrimaha nolol maalmeedka, kuwa ay heerka aqoontoodu tahay 1–2. Heerka dhexe waxaa loogu talagalay dadka luqada si iska fiican u yaqaan, kuwa ay heerka aqoontoodu tahay 3–4. Heerka ugu sareeya waxaa loogu talagalay dadka luqada si aad u fiican u yaqaan, kuwa ay heerka aqoontoodu tahay 5–6. Ka sii aqri sawirada rasmiga ah ee heerarka aqooneedka kala duduwan bogagga Xafiiska waxbarashada.

Haddii aad dooneyso inaad codsato dhalashada (kansalaisuus) Finland waxaad muujin kartaa aqoonta luqada Finnishka ama Iswidishka ee kugu filan marka aad ku baasto imtixaanka guud ee luqada qeybta hadalka iyo qoraalka ugu yaraan heerka aqoonta 3.

Imtixaanka luqadu wuxuu qaataa 3–6 saacadood. Mowduucyada waxyaabaha imtixaanka ku jira waxay la xiriiraan nolol maalmeedka joogtada ah, sida waqtiyada firaaqada, waxbarashada iyo xaaladaha shaqooyinka ee caadiga ah. Imtixaanka waxaa ku jira shaqooyin kala duduwan, kuwaas oo aad u baahan si aad ugu baasto xirfadaha soo socoda:

 • fahamka qoraalka
 • koritaanka
 • naxwaha iyo eray-bixinta
 • fahamka hadalka
 • hadalka

Imtixaanka waxaad ku geli kartaa dhinacyo kala duduwan oo dalka Finland ku yaal. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan is-diiwaangelinta waxaad ka heleysaa bogagga Maamulka waxbarashada (Opetushallitus).

Imtixaanaadka sida koorasyada oo kale ayaa waxaa lagu halbeegaa derejooyin kala duduwan. Haddii aad soo dhameysay kooras luqadeed lagu halbeegay sida uu qabo fareymka tixraaca Yurub, kooraskaas waxyaabaha ku jiray qiyaas ahaan waxay u dhigmayaan heerka imtixaanka guud ee luqada qiyaastii sida soo socota:

 • A1 – YKI 1
 • A2 – YKI 2
 • B1 – YKI 3
 • B2 – YKI 4
 • C1 – YKI 5
 • C2 – YKI 6

Ka hor inta aadan isu-diiwaangelin imtixaanka, si fiican u baro heerarka imtixaanka ee la iska doonayo. Waxaad sidoo kale talo weydiisan kartaa macalimaddaada/macalinkaada luqada Finnishka.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan imtixaanka guud ee luqada waxaad ka heleysaa bogagga Maamulka waxbarashada.

Imtixaanka luqada ee aqoonta luqada Finnishka ama Iswidishka ee maamulka dowliga ah

Haddii aad rabto inaad ka shaqeyso maamullada shacabka waxaad sida caadiga ah u baahan tahay shahaadada aqoonta luqadda Finnishka ama Iswidishka. Imtixaanka guud ee luqadda ama shahaadada luqadda ee dowliga ah ayaad ku soo bandhigi kartaa aqoontaada luqada Finnishka ama Iswidishka.

Marka shaqada ama goobta waxbarashada codsanayso, weydii qofka shaqada ku siinaya ama machadka waxbarashada aqoonta luqadeed ee lagaaga baahan yahay. Ka hor inta aadan iska qorin imtixaanka luqadda, waa in aad ogtahay heerka aqoonta ee aad shahaadada ka doonayso.

Imtixaanku waa saddex heer: ku-filan, fiican iyo aad u fiican. Goobta shaqada ama waxbarashada ayeey ku xiran tahay heerka lagaa doonayo inaad ku baasto. Dhalashada Finland waxaad ugu yaraan u baahan tahay shahaadada heerka aqoonta luqada ee ku-filan.

Imtixaanka heerka ku-filan iyo fiican waxaad ku geli kartaa qebo badan oo Finland ku yaal. Bogagga Maamulka waxbarashada waxaad ka heleysaa jadwal ay ku taxan yihiin magaalooyinka imtixaanka lagu geli karo.

Imtixaanka heerka ama darajada aad u fiican waxaad ku geli kartaa Helsinki oo kaliya.

Imtixaanku wuxuu ka kooban yahay tijaabooyin kala duduwan. Qoraalo ayaa la akhrinayaa, la dhegeysanayaa su’aalana waa laga jawaabayaa. Waxaa intaas dheer oo imtixaanka ku jira shaqooyin wareysi, shaqooyin sheekeysi iyo shaqooyin qoraal ah.

Imtixaanka maamulka dowliga ah waxaad kaga kaaftoomi kartaa haddii aad ku soo baastay maadooyin gaar ah. Tusaale ahaan heerka fiican ee imtixaanka luqada ee maamulka dowliga ah wuxuu u dhigmaa iskuulka-sare ee heer jaamacadeedka ah tijaabadiisa biseylka (kypsyysnäyte) ee aad ku soo dhigatay afka Finnishka ama Iswidishka. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysa bogagga Maamulka waxbarashada.

Shahaadada aqoonta luqada ee maadooyinka lagu saleeyay

Aqoonta luqadeed ee ku xiran jinsiyadda waxaad ku muujin kartaa shahaadada iyo shahaadada dhammaynta waxbarashada ee uu Hoggaanka socdaalku aqbalsan yahay. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysa bogagga Xafiiska dal u soo guuridda (Maahanmuuttovirasto).