U gudub macluumaadka ku jira
Taloudellista tukea perheille

Kaalmada dhaqaale ee qoyska

Waa la daabacay14.06.2022

Bogan waxaad lagu sheegayaa, kaalmo dhaqaale side ah ayey ka heli karaan Finland qoysaska carruureyda ah Kaalmooyinka badi waxaa laga codsadaa Kelada Ka aqriso faahfaahin dheeriya oo Kelada ah bogga InfoFinlandi Saraakiisha muhiimka ah .

Caadiyan waa inaad ka mid tahay Ammaanka bulsho ee Finland ama waa inaad ku tahay Deegaan Finland , si aad u hesho kaalmada. Jinsiyada carruurtu saameyn kuma laaha, inaad heleyso, balse waxaa saameyn ku yeelanaya nooca sharciga waalidku heystaan kaalmada ay heli karaan.

Waxaa laga yaabaa in aad xaq u leedahay in aad kaalmo ka hesho wadankaada.

Haddaad ka mid tahay Ammaanka bulsho ee Finland degana wadanka dibadiisa, waxaad heli kartaa kaalmooyin qaarkood sida markaad Finland joogto. Wadanka dibadiisa xitaa waad heleysaa kaalmada dheeriga carruurta lapsilisä, kaalmada hooyada iyo weliba lacagta maalmeedka waalidka. Lacag maalmeedka hooyada ama - waalidka waxaa la siinayaa hooyada tusaale hadey xiliga lacag maalmeedka waalidka intey u socoto si kummeelgaar ah ugu guurtto wadamada EU/ETA ama Swizerland. Wergeli had iyo goor Kelada, hadaad u guureyso si rasmi ah wadanka dibadiisa ama aad u degenaaneyso muddo ka badan saddex billood. Waxaad ka arki kartaa faahfaahin dheeriya bogga Kelada.