U gudub macluumaadka ku jira
Lastensuojelu

Badbaadada carruurta

Waa la daabacay14.06.2022
Cunug kasta wuxuu xaq u leeyahay carruurnimo wanaagsan oo nabadgelyo ah. Badbaadada carruurtu waa shaqaalaha sooshalka degmooyinka oo caawinaya carruurta iyo qoysaska marka ay xaalad dhibaato leh ay ku jiraan. Waxaan ku dadaalnaa in dhibaatooyinka wax laga qabto ka hor inta aysan aad u weynaanin.

Badbaadada carruurtu waa meesha ugu dambeysa. Taas waxey ka dhigan tahay in ka hor inta aan lala soo xiriirin badbaadada carruurta cunugga iyo qoyska lagu caawiyo tusaale ahaan dugsiga ama rugta la-talinta.

Xiriirka badbaadada carruurtu wuxuu ka billowdaa ogeysiiska badbaadada carruurta. Ogeysiiska badbaadada carruurta waxaa sameyn kara qof kasta oo ka welwelsan nolol-wanaagga ama hufnaanta qoyska. Tusaale ahaan macallinka/macallimadda cunugga ayaa la xiriiri karta saraakiisha badbaadada carruurta.

Mararka qaar waalidku ma awoodaan in ay daryeelaan nolol-wanaagga cunugga. Bulshadu waa in ay markaas xaaladda soo faragelisaa. Danta cunugga ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee looga shaqeeyo badbaadada carruurta.

Badbaadada carruurtu waxey taageertaa qoyska marka ay xaalad dhibaato leh ku jiraan

Toos ayaa badbaadada carruurta caawimaad looga codsan karaa tusaale ahaan haddii waalidku ay aad u daalaan ama qoysku uu ku jiro xaalad isbeddel nololeed oo adag. Badbaadada carruurtu waxaa ay sidoo kale caawisaa qoyska, haddii cunug ama dhallinyaro uu tusaale ahaan isticmaalo mukhaadaraad badan ama uu dembiyo galo.

Badabaadada carrurtu waxey leedahay habab badan oo ay qoyska ku caawiso. Waxa ugu horreeya ee lagu dadaalayo waa daryeelka furan, yacni in cunuggu uu qoyskiisa la deganaado. Shaqaalaha sooshalka ayaa waxey qoyska u qabanqaabin karaan tusaale ahaan caawimaadda guriga ama qof caawiyo.

Haddii ay qoyska ka jirto rabshad ama maandooriye si qaldan loo isticmaalo, sooshalka badbaadada carruurta ayaa xaaladda soo faragelin kara. Haddii uusan cunugga ku nabadgeleyn guriga ama haddii xaaladda cunuggu ay tahay mid aad u adag waxaa la go’aamin karaa in meel kale lagu meeleeyo ama lala wareego. Laakiin mar walba waxaa lagu dadaalayaa in uu cunuggu gurigiisa deganaado.

Badbaadada carruurtu waxey ku saleysan tahay sharci

Badbaadada carruurtu waxey ku saleysan tahay sharciga badbaadada carruurta iyo heshiisyada caalamiga ah. Sharciga badbaadada carruurtu wuxuu qabanayaa dhammaan carruurta deggan Finland. Tani kuma xirna jinsiyaddooda, diintooda ama dhaqankooda.