U gudub macluumaadka ku jira
Perhe

Qoyska

Waa la daabacay20.07.2022
Finland miyaad ku guursaneysaa? Cunug miyaa kuu dhashay? Taageerooyinkee ayeey qoysaska carruurta leh Finland ku heli karaan? Ka hel bogaggan jawaabaha su’aalaha caamka ah!