U gudub macluumaadka ku jira
Terveys Espoossa

Caafimaadka Espoo

Waa la daabacay23.09.2022
Espoo waxaa adeegyada caafimaadka ee dadweynaha ka bixiya rugaha caafimaakda, rugaha daryeelka ilkaha, rugaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo isbitaallada. Waxaa kale oo jira rugo caafimaad gaar loo leeyahay oo badan.

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Fayruska Korona COVID-19

Wararka fayruska Korona ka akhri bogga Fayruska Korona COVID-19.

Adeegyada caafimaadka ee Espoo

Wac lambarka gargaarga deg degga ah 112, haddii xaaladu ay tahay mid degdeg ah. Wac lambarka gargaarga deg degga ah tusaale ahaan markii, uu dhaco shil khatar ah ama uu xanuun lama filaan ahi ku soo boodo qof dadka ka mid ah. Ha wicin lambarka gargaarka deg degga ah haddii aysan xaaladu ahayn mid khatar ah.

Haddii aad guri ka degan tahay, waxaad isticmaali kartaa adeegyada caafimaadka ee shacabka. Adeegyada caafimaadka ee shacabka waxaa fidiya rugaha caafimaadka, gobaha daryeelka ilkaha, rugaha la-talinta iyo cusbitaalada.

Haddii aadan xaq u leheen isticmaalka adeegyada caafimaadka shacabka, waxaad gargaar caafimaad ka raadsan kartaa tusaale ahaan rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay. Dhammaan qarashka ku baxaya rugaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay waa inaad adigu iska bixisaa.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka.

Goobaha caafimaadka

Adeegyada caafimaadka ee shacabka waxaa fidiya rugaha caafimaadka (terveysasema). Rugaha caafimaadku waxay furan yihiin maalmaha shaqada saacadda 8- 16. Sida caadiga ah waxaa rugaha caafimaadka jooga dhaqtar, kalkaaliyayaal caafimaad iyo qaabilaadyo daryeel caafimaadeed.

Rugta caafimaadka waxaad ballan uga qabsan kartaa telefoonka. Bogagga magaalada Espoo waxaa ku jira macluumaadka xiriirka rugaha caafimaadka iyo nambarada telefoonada. Marka aad wacdo rugta caafimaadka, telefoonkaada horay loogama jawaabo. Laakiin nambarkaadu wuxuu ku keydsamaa awtomaatiiga, wax yar kadibna waa laguugu soo celinayaa ama dib ayaa laguu soo wacayaa.

Imow qaabilaada. Haddii aadan imaan karin qaabilaada, xusuusnow inaad baajisid ama kansashid waqtigii laguu qabtay ugu dambeyn maalin ka hor ugu dambeyn saacaddu markay tahay 14.00.

Haddii aad degdeg ugu baahdo gargaar caafimaad, waad imaan kartaa rugta caafimaad ballan la’aan.

Adeegyada caafimaadka ee gaarka ah

Rugta caafimaadka ee gaarka ah waxaa aadi kara qof kasta. Rugta caafimaadka ee gaarka ahi waxay sidoo kale ku haaboon qofka aan xaq u leeyahay adeegyada caafimaadka shacabka ee Finland. Dhammaan qarashka ku baxaya rugta caafimaadka gaarka ah macaamilku waa inuu iskiis isaga bixiyaa.

Espoo waxaa ku yaal rugo caafimaadyo badan oo gaar loo leeyahay. Macluumaadka xiriirka dhaqaatiirta gaarka ah waxaad ka heleysaa tusaale ahaan internetka.

Dawooyinka

Macluumaad la xiriira iibsiga dawooyinka waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Dawooyinka

Daryeelka caafimaadka dadka aan dukumentiga lahayn

Magaalada Espoo waxay daryeel caafimaad siisaa dadka Finland sharci la’aanta ku jooga. Weydii macluumaadka rasmiga ah ee arrintan ku saabsan magaalada Espoo, tel. 09 816 34500.

Global Clinic Helsinki waxay dadka dukumenti la’aanta ah siisaa talabixinta la xiriirta caafimaadka, tel. 044 977 45 47.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Adeegyada caafimaadka ee Finland

Heeganka

Habeenkii iyo maalmaha dhammaadka todobaadka rugta caafimaadku waa xiran tahay. Markaas waxaa jirooyinka degdega ah iyo shilalkaba lagu daryeelayaa heeganka (päivystys). Heegaanka dadka waaweyn waa cusbitaalka Jorvi ee Espoo.

Ka hor inta aadan imaan heeganka, wac adeegga lacag la’aanta ah ee Caawimaadda heeganka, tel. 116 117.

Heeganka cusbitaalka Jorvi
Turuntie 150
02740 Espoo

Heegaanka dadka ka yar 16 sano wuxuu ku yaal Jorvi iyo Lastenklinikka ee Helsinki.

Heeganka in ballan loo qabsado looma baahna.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Adeegyada caafimaadka ee Finland

Caafimaadka carruurta

Daryeelka caafimaadka carruurta ee u dhexeysa da’da 1- 6 sano waxaa dadka ka caawiya kalkaalisada caafimaadka ee rugta la-talinta (neuvola) iyo dhaqtarka. Waxaad weydiisan kartaa iyaga talooyinka iyo kaalmada waalidnimada iyo koriinshaha cunugga. Rugta la-talinta waxaa lagula socdaa cafimaadka cunugga iyo koriinshihiisa.

Dhinacyo kala duduwan oo ka mid ah magaalada Espoo waxaa ku yaal rugo la-talineedyo badan. Macluumaadka xiriiryada rugaha la-talinta waxay ku jiraan bogga shabakadda magaalada Espoo. Rugaha la-talinta oo dhan telefoon isku mid ah ayaad ballan uga qabsan kartaa.

Ballanta waqtiga ee rugta la-talina
Tel. 09 816 22800

Haddii cunug jirado islamarkaasna uu degdeg ugu baahan yahay daryeel caafimaad, la xiriir rugta caafimaadka (terveysasema).

Caruurta da’da iskuulka waxaa caafimaadkooda daryeela kalkaalisada ama kalkaaliyaha caafimaadka ee iskuulka.

Habeenkii iyo maalmaha dhammaadka todobaadka heeganka carruurta ka yar 16ka sano waa Jorvi iyo Lastenklinikka ee Helsinki.

Sidoo kale carruurta waad geyn kartaa xarumaha dhakhaatiirta ee gaarka loo leeyahay.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka carruurta

Daryeelka ilkaha

Daryeelka ilkaha dadweynaha

Waad isticmaali kartaa adeegyada degmo ee dhaqtarka ilkaha haddii aad Guri degmo ku leedahay Espoo. Haddii ay tahay inaad gargaar deg-deg ah u baahan tahay, waad adeegsan kartaa adeega degmada, xitaa haddaadan aheyn reer Espoo.

Ballan ayaad nambarka wadajirka ah ee rugaha daryeelka Espoo uga qasban kartaa dhaqtarka ilkaha.

Ballanta waqtiga rugaha daryeelka ilkaha
Tel. 09 816 30300
Nambarka waxaa la wici karaa maalmaha shaqada.

Gargaarka degdegga ah

Maalmaha shaqada Isniinta illaa iyo Jimcaha, tel. 09 816 35900.

Heeganka habeennimo ee xaaladaha degdeg ah ee saacadda u dhexeysa 21-8 waa Isbitaalka Töölö ee Helsinki, tel. 040 621 5699.

Haddii aad dhaqtarka ilkaha degdeg ugu baahan tahay habeenkii ama dhammaadka toddoobaadka, la xiriir cusbitaalka Haartman ee Helsinki ku yaal. Heeganka cusbitaalka Haartman maalmaha shaqada, saacadda 14–21 iyo Sabti-Axad saacadda 8–21. Heeganka horay u sii wac.
Tel. 09 471 71110

Daryeelka ikaha bareefadka ah

Espoo waxaa kale oo laga helaa dhaqaatiirta ilkaha oo gaar ah. Dhaqaatiirta ilkaha ee gaarka ah waad aadi kartaa, haddii xitaa aadan xaq u laheyn adeegyada daryeelka caafimaadka shacabka. Daryeelka ilkaha bareefadka ah wey ka qaalisan yihiin adeega daryeelka ilkaha dadweynaha loogu talogaley.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Daryeelka ilkaha

Caafimaadka dhimirka

Haddii aad u baahantahay caawimaad ama taageero la xiriirta arrimaha caafimaadka dhimirka ama maandooriyaha, la xiriir adeegyada caafimaadka dhimirka iyo maandooriyaha ee Espoo.

Ballan qabsashada maalmaha shaqada waxaa laga qabsadaa saacadda u dhexeysa 8-16 lambarka 09 816 31300.

Waxaad sidoo kale ballan la’aan imaan kartaa Kiliinikada caafimaadka dhimirka iyo maandooriyaha. Waxay furantahay Isniin-Jimco.

Cinwaanka: Barxadda adeegga ee Iso Omena, Suomenlahdentie 1.

Haddii aad degdeg ugu baahan tahay caawimaadda xasaradda, la xiriir heeganka sooshalka iyo xasaradaha ee Galbeedka Uusimaa. Xaaladda deg degta ahi waxay la xiriiri kartaa dagaal, guurka iyo wada deganaanshada ama dhibaatooyinka carruurta.

Heeganka sooshaalka iyo xasaradaha ee Galbeedka Uusimaa
Vitikka 1 C
02630 Espoo
Tel. 09 816 42439
Wuu furan yahay maalin kasta afar iyo labaatanka saac.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka dhimirka

Caafimaadka galmada

Rugaha la-talinta ka hortaga uurka (ehkäisyneuvola) ee goobaha caafimaadka waxaad ka heleysaa caawimaad dhinaca ka-hortaga uurka iyo qorsheynta qoyska. Dhalinyaradu waxay caafimaadka galmada kala sheekeysan karaan kalkaalisada caafimaadka ee iskuulkooda.

Haddii aad u baahan tahay baaritaanka caafimaadka dumarka, la xiriir rugta caafimaadka. Ballan waad ka qabsan kartaa sidoo kale dhaqtarka haddii aad u baahan tahay in laguu qoro warqada daawada ka hortaga uurka darteed ama haddii aad ka fekereyso inaad ilmo iska soo rido. Macluumaadka xiriirka rugaha caafimaadka ee Espoo waxay ku jiraan bogga shabakadda magaalada Espoo.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Goobaha caafimaadka

Cudurada ku dhaca hab-dhiska taranka ama galmada waxaa lagu daaweeyaa Kilinikada cudurada hab-dhiska taranka ee Helsinki.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Kilinikada cudurada hab-dhiska taranka

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Caafimaadka galmada

Uurka iyo dhalmada

La xiriir rugta la-talinta (neuvola) haddii aad dareento inaad uur leedahay. Rugta la-talinta waxaa lagula socdaa hooyada, cunugga uurka ku jira iyo caafimaadka guud ee qoyska waqtiga uurka. Dhinacyo badan oo Espoo kamid ah waxaa ku yaal rugo la-talineedyo badan oo kala duduwan. Dhamaantood waxaa ballan uga qabsan kartaa nambar isku mid ah.

La-talinta iyo ballanta waqtiga ee rugaha la-talinta
Tel. 09 816 22800

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Uurka iyo dhalmada.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Rugaha la-talinta

Espoo waxaa ku yaal cusbitaalka Jorvi, kaaso o lagu umuli karo. Haddii aad dooneyso, waxaa kale oo aad ku dhali kartaa cusbitaalada Helsinki iyo degmada Uusimaa (HUS). Macluumaad dheeraad waxaad ka heleysaa bogagga HUS.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Dhalmada

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHUS Helsingin yliopistollinen sairaala

Heeganka cusbitaalaadka dhalmada

Dadka Naafada ah

Magaalada Espoo waxay dadka naafada ah u qabanqaabisaa adeegyo u gaar ah, tusaale ahaan waxqabad-maalmeed iyo gaadiid ku qaadis. Adeegyadan waxaa xaq u leh inay helaan dadka deegaanka ku ah degmada Espoo.

Shaqaalaha sooshaalka ee magaalada waxaad ka codsan kartaa adeegyo iyo kaalmooyin waxqabad.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeeyada naafada waxaad ka heleysaa adeegyada naafada ee Espoo.

Adeegyada naafada ee Espoo
Kamreerintie 2 A
02770 Espoo
Tel. 09 816 45285
Emayl: vammaispalvelut(at)espoo.fi

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dadka naafada ah