U gudub macluumaadka ku jira
Koulutus Espoossa

Waxbarashada Espoo

Waa la daabacay20.04.2022

Magaalada Espoo waxay carruurta u qabanqaabisaa barbaarin-horaad iyo waxbarasho-horaadka noocyo badan. Magaalada waxaa ku yaal dugsiyo hoose-dhexe iyo iyo kuwa sare oo badan. Omnia waxaad ku baran kartaa xirfad Dugsiyada tacliinta sare waxaad ka dooran kartaa laamo waxbarasho oo kala duwan. Jaamacadda Aalto waxaad ku baran kartaa farshaxanka, farsamada ama dhaqaalaha.

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Barbaarin-horaadka

Magaalada Espoo waxay xannaano-maalmeed yacni barbaarin-horaad ku qabanqaabisaa xanaano-maalmeedyada ay magaaladu leedahay iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxaa kale oo Espoo laga helaa xannaaneeyayaasha qoyska ee maalinti. Xanaano-maalmeedku waxay ku baxdaa af Finnish ama Iswiidhish.

U codso cunuggaada booska xannaano-maalmeedka ugu yaraan 4 bilood ka hor inta aysan xanaanadu billaaban. Haddii aad degdeg u hesho tusaale ahaan shaqo ama waxbarasho, booska xannaano-maalmeedka waxaad codsan kartaa wakhtigaas ka dib.

Marka aad codsaneyso xannaano-maalmeedka, waa in aad qaab elelgtaroonig ah foomka codsiga uga buuxisaa internetka. Haddii aad sameyn karin codsiga elegtaroonigga ah, foomka waxaad ka heleysaa xannaano-maalmeedyada, hagitaanka adeegga ee barbaarin-horaadka ama goobaha adeegga ee Espoo.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Barbaarin-horaadka

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Barbaarin-horaadka

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Goobta daneysashada

Waxbarasho-horaadka

Waxbarasho-horaadka waxaa Espoo looga qabanqaabiyaa xannaano-maalmeedyada ama dugsiga. Waxbarasho-horaadka waxaa lagu bixiyaa af Finnish iyo Iswiidhish.

Waxbarasho-horaadka waxaa lagu codsadaa bogagga internetka ee magaalada Espoo. Waxbarasho-horaadku waxay billaabataa Agoosto. Sida caadiga ah xilliga codsigu waa Janaayo.

Haddii aad dooneyso in aad weydiiso su’aalo ku saabsan xannaano-maalmeedyada ama waxbarasho-horaadka, hagitaanka adeegga barbaarin-horaadka ayaad la xiriiri kartaa

Tel. 09 816 31000
Emayl: varhaiskasvatuksen.palveluohjaus(at)espoo.fi

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarasho-horaad

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Waxbarasho-horaadka

Waxbarashada aasaasiga ah

Espoo waxaa ku yaal dugsiyo hoose-dhexe oo ku baxa af finnish ama af iswiidhish. Waxaa intaas dheer in waxbarashada lagu heli karo af ingiriis.

Sida caadiga ah dugsigu wuxuu billaabmaa sannadka uu cunuggu todoba sano buuxiyo. Waa in dugsiga horay la isaga diiwaangeliyo. Inta badan wakhtiga isdiiwaangelintu waa bisha Janaayo. Bogagga shabakadda magaalada waxaad ka heleysaa macluumaadyada xiriirka dugsiyada iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isdiiwaangelinta.

Haddii aad qabto su’aalo la xiriira codsashada waxbarashada aasaasiga ah, la xiriira laanta waxbarashada afka finnishka ku baxda ee Espoo.

Tel. 040 507 0817, fasal-sannadeedyada 1-6
Tel. 040 505 6107, fasal-sannadeedyada 7-9

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarashada aasaasiga ah

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Iska diiwaangelinta iskuulka

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Iskuulka caalamiga ah ee Espoo

Waxbarashada afka hooyo ee dadka dalka u soo guuray

Carruurta dalka u soo guurtay iyo carruurta ka soo jeedda qoysaska labo luqadlaha ah waxay heli karaa waxbarashada afkooda hooyo, haddii kooxda ay isku luqada yihiin ay iska soo diiwaangeliyaan arday ku filan. Waxbarashadu waa labo saac todobaadki waxaana lagu qaadan karaa dugsi kale oo aan aheyn dugsiga ardayga. Waxbarashada afka hooyo waxaa sannad kasta la iska diiwaangeliyaa bisha Maarso.

Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda magaalada Espoo

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Waxbarashada afka hooyo

Waxbarasho xirfadeed

Omnia ayaa Espoo ka qabanqaabiya waxbarasho xirfadeedka (ammatillinen koulutus). Omnia waxaa lagu barankaraa xirafado badan oo kala duduwan. Omnia waxaa laga qabanqaabiyaa iskuulka waxbarashada diyaarinta xirfadaha ee loogu talagalay dadka dalka u soo guurey. Waxbarashada diyaarinta waxaa loogu talagalay dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee xiiseynaya in ay helaan xirfado waxbarasho, islamarkaana doonaya in ay kor u qaadaan xirfadooda luqadda finishka.

Reer Espoo waxay ka codsan sidoo kale Helsinki ama Vantaa machadyo xirfadeed.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Waxbarasho xirfadeed

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaOmnia Koulutus

Waxbarasho xirfadeed

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaVantaan kaupunki

Waxbarasho xirfadeed

Dugsi sare

Espoo waxaa ku yaal 11 Dugsi sare (lukio) oo lagu barto luqada Finnishka iyo 1 dugsi sare oo lagu barto luqada Iswidishka. Laba kamid ah dugsiyada sare e Espoo waa iskuulo lagu barto luqadda ingiriisiga ee khadka IB.

Da’yarta Espoo ku nool waxay sidoo kale codsan karaan si ay wax uga bartaan dugsiyada sare ee ku yaal magaalooyinka kale.

Espoo waxaa ku yaal dugsiga sare ee dadka waaweyn (aikuislukio), kaas oo ay dadka waaweyn ku baran karaan dugsiga sare iyo imtixaanka ardayga sare. Dugsiga sare waxaa sidoo kale sare loogu qaadi karaa dhibcaha shahaadada dhammaadka ama waxaa lagu baran karaa maadooyin kalikali ah. Intaas waxaa dheer in dhalinyarada dadka dalka u soo guuray ay ku baran karaan luqada Finnishka, sidoo kale waxay ku sameyn karaan maadooyinka waxbarashada aasaasiga ah.

Dugsga sare ee Leppävaara waxaa dadka dalka u soo guurey iyo kuwa ku hadla luqadaha qalaadba loogu diyaariyaa waxbarashada diyaarinta ee dugsiga sare. Waxbarashadaas waxaa loogu talagaley dhalinyarada dooneysa in ay dhigtaan dugsiga sare, laakiin xirfadooda luqad ahaaneed aanay ahayn mid ku filan waxbarashada dugsiga sare.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Dugsiga sare

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Dugsiyada sare

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaEspoon kaupunki

Dugsiga sare ee dadka waaweyn

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaLeppävaaran lukio

Waxbarashda diyaarinta ah ee dugsiga sare

Kaalmeyn iyo hagitaan dhalinyarada

Ohjaamo

Haddaad ka yar tahay 30-jir waxaad talo iyo hagitaanba ka heleysaa adeega-Ohjaamo Shaqaalaha Ohjaamo ayaa ku caawinaya, haddii aadan helin meel waxbarasho ama – shaqo. Waad weydiin kartaa arrimo kale, tusaale hoy ama arrimoha lacagta.

Macluumaadyada xiriirka:

Kamreerintie 3 C
02770 Espoo
Tel. 040 126 7513
Cinwaanka emaylka: ohjaamotalo(at)espoo.fi

Waxbarashada sare

Espoo waxaa ku yaal saddex iskuul waxbarasheed sare:

  • Jaamacadda Aalto
  • Iskuul xirfadeedka sare Laurea
  • Iskuul xirfadeedka sare ee Metropolia.

Iskuulaadka tacliinta sare waxaa lagu baran karaa shahaadada tacliinta sare. Macluumaad dheeraad ah waxay ku jiraan bogagga shabakadda ee Jaamacadda Aalto, Laurea iyo Metropolia.

Sidoo kale waxaa Helsinki ku yaal jaamacado iyo iskuulaad tacliineed sare oo aad ka baran karto majallado badan. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga magaalada Helsinki.

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Iskuul xirfadeedka sare

Warar dheeraad ah ka sii aqri: Jaamacadaha

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaHelsingin kaupunki

Jaamacadaha

Fursadaha kale ee waxbarasho

Machadka dadka shaqeeya ee Espoo (Espoon työväenopisto) waxaad ku baran kartaa tusaale ahaan luqadaha, shaqo gacmeedka iyo cunto karinta, ama waxaad kaga qeybgeli kartaa jimicsi la hagayo. Koorasyadu waa lacag. Koorsyada waxaa la qabanqaabiyaa maalinta iyo habeenka. Machadka dadka shaqeeya waxaa lagu baran karaa wax kasta.

Iskuulka farshaxan-sawireedka Espoo (Espoon kuvataidekoulu) carruurta iyo dhalinyaradu waxay ku baran karaa farshaxan-sawireed. Waxbarashadu waa lacag.

Machadka muusikada ee Espoo (Espoon musiikkiopisto) carruurta iyo dadka waaweyn waxay ku baran karaan muusikada.

Warar dheeraad ah ka sii aqri Waxbarashada hiwaayadda ah