U gudub macluumaadka ku jira
Ammatillinen koulutus

Waxbarasho xirfadeed

Waa la daabacay29.08.2022
Waxbarasho xirfadeedka waa mid waxqabad u badan waxayna ardayga siisaa aqoonta uu uga baahan yahay nolosha shaqada. Waxbarashada waxaa loogu talaggalay da’yarta dhammaystay dugsiga dhexe iyo dadka waaweyn ee horay u shaqaynayay. Waxbarashada xirfadda kaddib waxaad aadi kartaa shaqo ama waxaad iskudayi kartaa in aad gasho dugsiga tacliinta sare.

Waxbarashada xirfadda waxaad ku baran kartaa laamaha xirfadeed ee soo socda:

 • barbaarinta
 • laamaha cilmiga aadaabta iyo farshaxanka
 • laamaha cilmiga bulshada
 • ganacsiga iyo maamulka
 • culuunta dabiiciga ah
 • farsamada
 • beeraha iyo xannaanada xoolaha
 • caafimaadka iyo nolol wanaagga
 • adeegyada.

Ka sokow waxbarasho xirfadeedka waxaad sidoo kale dugsiga dhexe ka dib codsan kartaa dugsiga sare. Waxaa kale oo aad qaadan kartaa waxbarashada labo shahaado ah adigoo isku wakhti wax ku baranaya machadka xirfadda iyo dugsiga sare. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dugsiyada sare ka aqri bogga InfoFinland Dugsiga sare.

Wax ku barashada dugsiga xirfadda

Billowga waxbarashada ayaa waxaa laguu dejinayaa qorshaha horumarinta aqoonta shaqsiyeed (HOKS). Waxaa qorshaha lagu qoraa aqoonta aad leedahay iyo wax aad baranayso iyo sida aad u baranayso. Waxaa kale oo qorshaha lagu qorayaa taageerada aad u baahan tahay inta aad waxbarashada ku jirto.

Waxbarashada xirfaddu waa mid aan xadidnayn. Karaankaada ayaad ku soconaysaa wakhtigaada waxbarashada waxaa saamayn ku leh tusaale ahaan, in aad horay wax u soo baratay iyo sida dhakhsaha ah ee aad waxyaabaha cusub u baranayso. Waxbarashadaada waxaad u samayn kartaa habab kala duwan iyo meelo kala duwan. Waxaad wax ku baran kartaa tusaale ahaan goob shaqo, machad waxbarasho ama shabakadda. Waxaad dhammayn kartaa shahaadada oo dhan ama qayb ka mid ah.

Waxbarashada xifadda waxaad ku soo bandhigaysaa aqoontaa waxaad qaybaha shahaadada ku muujinaysaa intooda badan bandhigyada. Bandhigga aqoonta marka aad ku jirto waxaad goob shaqo oo rasmi ah ku samaynaysaa shaqooyin dhab ah. Labo qofood oo qiimeeyayaal ah ayaa qiimeynaya, sida aad uga soo baxday aqoonta xirfadeed ee ay shahaadadu u baahan tahay.

Codsiga waxbarasho xirfadeedka

Waxbarasho xirfadeedka waad codsan kartaa adigoo Finland jooga, haddii aad dhammaysay cadadda waxbarashada dugsiga dhexe ama aad haysato aqoon kale oo aad siyaabo kale ku heshay. Qabanqaabiyaha waxbarashada ayaa qiimeynaya in sahayda aqooneed ee uu codsaduhu haysto ay ku folan tahay qaadashada shahaadada.

Shahaadada xirfadda ee aasaasiga ah waxaad sannadka oo dhan ku codsan kartaa codsiga joogtada ah ama codsiga wadajirka ah ee waxbarashada heerka labaad ee la qabto Febraayo-Maarso. Codsiga wadajirka ah waxaa ugu horreyn loogu talaggalay dadka ka soo qalinjebiya dugsiga dhexe. Shahaadada xirfadda iyo shahaadada xirfadda ee gaarka ah waxaa markasta lagu codsadaa codsiga joogtada ah.

Fahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga InfoFinland Dalbashada waxbarashada.

Shahaadooyinka xirfadeed

Waxaad qaadan kartaa shahaadada xirfadda ee aasaasiga ah, shahaadada xirfadda ama shahaadada xirfadda gaarka ah.

Shahaadada xirfadeedka aasaasiga ah

Shahaado xirfadeedka aasaasiga ah waxaa laga helaa aqoonta aasaasiga ah ee shaqada looga baahan yahay. Waxbarashada xirfadeed ku salaysan waxbarashada dugsiga dhexe waxay qaadataa ilaa saddex sano. Dhammaan shahaadooyinka aasaasiga ah waxaa ku jira maadooyin waxbarasho oo ka dhexeysa sida aqoonta isgaarsiinta iyo la macaamilka dadka, aqoonta cilmiyeed ee xisaabta iyo dabeecadda iyo aqoonta bulshada iyo nolosha shaqada.

Shahaadada xirfadda

Shahaadada xirfaddu waa mid ka qotodheer shahaadada aasaasiga ah. Waxaa inta badan lagu qaataa iyadoo shaqo lagu dhex wado ama heshiishka waxbarasho-shaqo. Codso barashada shahaadada xirfadda, haddii aad leedahay aqoonta laanta xirfadeed ee aasaasiga ah ama aqoon aad shaqada ka baratay.

Shahaadada xirfadda ee khaaska ah

Shahaadada xirfadda ee khaaska ah waxaad ku heleysaa aqoon tii hore ka qoto dheer. Qofka dhammeeyay shahaadada xirfadda ee khaaska ah wuxuu yaqaanaa shaqooyinka adag ee xirfadda. Waad codsan kartaa shahaadada xirfadda ee khaaska ah, haddii haysato waxbarashada xirfadda ee aasaasiga ah ama waxbarashooyin kale sannado badanna aad xirfaddan ku shaqaynaysay.

Wax ku barashada nolosha shaqada

Waa suuragal in inta waxbarashada lagu jiro la isku xiro be’yado waxbarasho oo iyo habab kala duwan oo wax lagu barto. Waxaad xad la’aan ku dhammayn kartaa goobta shaqada shahaadada oo dhan ama qaybo ka mid ah adigoo qabanaya hawlo waxqabad ah. Wax ku barashada shaqada waxaa lagu galaa heshiiska heshiiska waxbarasho-shaqada ama heshiiska shaqada.

Heshiiska waxbarasho-shaqada

Heshiiska waxbarasho-shaqada (oppisopimus) waa wax ku barashada shaqada dhexdeeda. Waxaad samaynaysaa shaqada laanta xirfaddaada waxbarashana waad ku dhinac wadaysaa. Heshiiska waxbarasho-shaqada waxaad ku samayn kartaa shahaado xirfadeed kasta ee waxbarashada heerka labaad oo dhammaystiran ama qaybo ka mid ah shahaadada. Heshiiska waxbarasho-shaqada waxaa inta badan ku jira waxbarasho ka dhacaysa goobta waxbarashada.

Haddii aad xiisaynayso heshiiska waxbarasho-shaqada, la xiriir adeegga talabixinta ee machadka aad doonayso. Helitaanka booska heshiiska waxbarasho-shaqada waxaad caawimaad uga heleysaa dugsiga iyo Xafiiska shaqada iyo meheradaha. Waxaad heshiiska waxbarasho-shaqada la gelin kartaa goobta aad hadda ka shaqayso.

Shaqada waxaa kugu hagaya hagaha goobta shaqada, kaas oo noqon karaa horjoogahaada ama qof kale oo goobta shaqeeya. Shaqo-bixiyuhu wuxuu ku siinayaa ugu yaraan mushaarka tababbarashada. Haddii aad qaadan mushaar inta aad ku jirto waxbarashada qoraalka ah, waxaad xaq u yeelan kartaa in aad codsato lacag maalmeedka, magdhowga safarka iyo caawimaadda qoyska. Kuwaas waxaad heli kartaa, haddii ku jirto xayndaabka ammaanka bulshada Finland. Weydii macluumaad dheeraad ah goobtaada waxbarashada.

Heshiiska waxbarashada

Heshiiska waxbarashadu (koulutussopimus) waa wax ku barashada shaqada dhexdeeda. Heshiiska waxbarashada waxaad ku qaadan kartaa qaybo kamid ah shahaadada. Ardaygu kuma jiro heshiis shaqo wakhtiga waxbarashadana mushaar laguma siinayo.

Waxbarashada shahaadada ee diyaarinta ah TUVA

Waxbarashada shahaadada ee diyaarinta TUVA

Waxbarashada TUVA waa ay kugu habboonaan kartaa, haddii

 • aad tahay qof qaangaar ah, laakiin aadan weli qaadan shahaadada waxbarashada heerka labaad
 • aad u baahantahay waxbarashada diyaarinta ah, kahor inta aadan sii wadan waxbarashada xirfadda ama waxbarashada dugsiga sare ee heerka labaad
 • aad dooneyso in aad hagaajiso aqoontaada luqadda finnishaka ama iswiidhishka kahor kahor inta aadan sii wadan waxbarashada shahaadiga ah.

Int aad ku jirto waxbarashada TUVA waxaad sare u qaadi kartaa dhibcaha waxbarashada aasaasiga ah, si fursaddaada gelitaanka waxbarashada heerka labaad ay wanaagsanaato. Waxaa intaas dheer, waxaad ku qaadan kartaa waxbarashada dugsiga sare ama waxbarashada xirfadda.

Waxbarashada TUVA waxay qaadataa 38 todobaad. Waxaad sidoo kale waxbarashada ka qaadan kartaa qayb ka mid ah. Waxaad markaas kaddib codsan kartaa waxbarasho adiga kugu habboon, tusaale ahaan dugsiga sare ama waxbarashada xirfadda.

Waxbarashada TUVA waxaa qabanqaabiya machadyada xirfadda, dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose-dhexe.

Waxbarashada TUVA waxaad ku codsan kartaa codsiga wadajirka ah ama codsiga sannadka oo dhan socda. Faahfaahin dheeraad ah ka aqri adeegga Opintopolku.fi.

Macluumaadka deegaanka