U gudub macluumaadka ku jira
Yliopistot

Jaamacadaha

Waa la daabacay20.07.2022
Jaamacado badan ayaa ku yaal dhinacyo badan oo Finland ah. Waxbarashada heerka sare ee la helaa waa tusaale ahaan cilmiga caafimaadka, culuunta dhaqaalaha, culuunta bulshada, culuunta sharciyada, culuunta aadaabta iyo laamaha farsamooyinka. Ka sokow jaamacadaha waxaa tacliinta sare lagu qaadan karaa iskuul xirfadeedyada sare.

Codso waxbarashada

Waad codsan kartaa jaamacad, haddii aad heysato shahaadadda dugsiga sare finnish ah, ama shahaado u dhiganta shisheeye, ama shahaado dugsiga farsamada. Waxaad codsataa waqtiga dalbashada iskuullada tacliinta sare. Ka aqriso wixii dheeri ah bogga InfoFinlandi Dalbashada waxbarashada.

Xirfadee ayaa la baran karaa?

Jaamacadaha waxay leeyihiin majaaladyo waxbarasho oo fara badan. Ardayada ka soo qalinjebisay jaamacadaha iyo iskuulaada tacliinta sare waxay ka shaqeeyaan shaqooyin kala badan.

Qeybo kamid ah waxbarshada jaamacadu waxay toos u noqdaan xirfado cayiman, tusaale ahaan:

 • macalin/macalimad
 • sharciyaqaan
 • dhakhtar
 • jilaa
 • injineerka
 • farshaxan yaqaan

Qeybo kamid ah waxyaabaha laga barto jaacamaduhu toos uma noqdaan xirfado cayiman. Tusaale ahaan ardayda cilmiga bulshada ama kuliyadda adabta ka soo baxay toos uma yeeshaan xirfad cayiman. Dadkaan waxay ka shaqeeyaan shaqooyinka soo socda:

 • baare
 • suxufi
 • sarkaal dowlad

Wax ka barashada jaamacadaha

Waxaad baran kartaa shahaadada koobaad ee jaamacadda (alempi korkeakoulututkinto) (shahaadada bajularka) (kandidaatin tutkinto) iyo Shahaadada takhasuska ee jaamacadda (ylempi korkeakoulututkinto) (shahaadada takhasuska) (maisterin tutkinto). Iskuulaadka tacliinta sare qaarkood shahaadooyinku waxay leeyihiin magacyo kala duduwan. Tusaale ahaan iskuulaadka tacliinta sare ee farsamada shahaadada takhasuska jaamacadda waxaa u dhigma shahaadada dibloomada injineerka (diplomi-insinööri).

Marka aad u gudubto waxbarashada waxaad xaq u leedahay inaad labada shahaado ee kala sareysa qaadato. Waxaad sidoo kale ku joojin kartaa waxbarashada shahaadada koobaad ee iskuulka tacliinta sare.

Waxbarashada shahaadada koobaad ee jaamacaddu waxay qaataan qiyaastii sadex sano, waxbarashada shahaadada takhasuska ahna waxay qaataan qiyaastii laba sano. Dedejinta waxbarashadu waa mid adiga ku gu xiran.

Waxaad sidoo kale codsan kartaa takhasuska barnaamij waxbarasheed kale. Barnaamijka masteriga waxaa loola jeedaa barnaamij waxbarasho oo lagu gaarayo shahaadada iskuulka tacliinta sare. Si aad u barato barnaamijka masteriga waa inaad heysataa shahaada iskuulaadka tacliinta sare ee hoose. Barnaamijyada masterigu waxay qaataan qiyaastoo labo sano. Iyaga waxaa barta inta badan dad badan oo laamo cilmiyeed kala duduwan ka socda. Waxbarashada takhasusku waxay qaadataa qiyaastii laba sano. Waxaa inta badan barta dad majaalooyinka kala duduwan ka socda.

Ka qalinjebinta jaamacadda

Marka ay waxbarashadaadu dhamaaday waxaa qaadaneysaa shaahaada koobaad ee jaamacadda ama tan takhasuska. Haddii aad rabto inaad sii wadato waxbarashada shahaada mastarka.

Jaamacadda furan

Jaamacadda furan waxaad ka heleysaa koorsooyin maadooyinka jaamcadda. Qof walbaa wax ka baran kara jaamacadda furan. Jaamacadda waxaad wax kabaran kartaa xitaa haddaadan horey shahaado u wadan. Ka aqriso wixii dheeri ah bogga InfoFinlandi Waxbarashadda hiwaayada ah.

Waxbarasho cilmiyeedka sii socota ee jaamacadda

Waxbarasho cilmiyeedka sii socota ee jaamacadaha lagu qaato waa waxbarasho lagu gaarayo tacliin sare. Waxbarashadan noocan ah waxay adiga kuu diyaarinaysaa tusaale anaan shaqada cilmi-baaraha. Waxaad jaamacadda ku soo qaadan kartaa fasaxa aqoonta (lisensiaatti) ama doktoreytka (tohtori). Inta badan ardayda waxbarashada sii wata waxay soo bartaan doktoreytnimo.

Waxaa suurtagal ah in dhowr jeer sanadkii jaamacadda laga codsado sii wadashada waxbarashada. Jaamacaddaha iyo qeybaha waxbarashadu waa ku kala duwan yihiin waqtiyada codsashada. Ka hubso waqtiyada codsashada qeybta aad dooneyso in aad ka sii wadato waxbarashadaada.

Finland ardayda waxbarashada sii wadanaya waa inay maalgelintooda qabanqaabsadaan. Waxaad lacago kaalmo ah ka codsan kartaa mu’asasooyin (säätiö) kala duduwan.

Hagitaanka dugsiyada tacliinta sare

Adeegyada dugsiyada tacliinta sare SIMHE waxaad ka raadsan kartaa caawimaad iyo macluumaad ku saabsan dugsiyada tacliinta sare ee Finnishka iyo sida aad u codsan karto waxbarashada tacliinta sare. Waxaad sidoo kale heli kartaa macluumaadyada fursadaha kale ee waxbarashada ee loogu talagalay dadka dhameeyay waxbarashada dugsiga tacliinta sare.

Adeegyada SIMHE waxaad ka heli kartaa hagitaan, haddii

 • aad u soo guurtay Finlnad,
 • aad xiiseynayso waxbarashooyinka dugsiyada tacliinta sare, iyo
 • haddii aad dhameysay waxbarashada tacliintada sare ama dibadda ka soo qaaday shahaahada tacliinta sare.

Hagitaanku wuxuu noqon karaa mid shakhsi ah ama mid kooxeed.