U gudub macluumaadka ku jira
Opintojen rahoittaminen

Maalgelinta waxbarashooyinka

Waa la daabacay15.06.2022

Sida aad ku maalgelineyso waxbarashadaada Finland, waxey ku xiran tahay xaaladdaada. Boggan waxaa lagu sheegayaa kaalmooyinka Kelada ee ardayda, caawimaadda lacageed iyo deeqaha waxbarasho.

Kaalmada waxbarashada

Waxaad ka heli kartaa Kelada kaalamada waxbarashada (opintotuki) haddii aad

  • ugu diiwaangashan tahay nidaamka macluumaadka dadka (väestötietojärjestelmä) sidii qof rasmi u deggan Finland.
  • heysato ogolaanshaha joogista (oleskelulupa) ee loo baahan yahay iyo
  • haddii sababta joogsitaada Finland ay tahay wax ka bedelan waxbarasho.

Haddii Finland u soo guurtay si aad waxbarato ma heli kartid kaalmada waxbarashada. Tusaale ahaan ardayga bedelka ah Finland kama helayo kaalmada waxbarashada.

Kaalamda waxbarashadu waxey ka kooban tahay lacagta waxbarashada iyo deynta waxbarashada ee ay dowladdu dammaanad-qaaddo.

Waad heli kartaa kaalmada waxbarashada haddii

  • aad dugsi sare ku jirto
  • aad wax ka baraneyso iskuul xirfadeed ama aad baraneyso maadooyin xirfadeed oo dheeraad ah
  • aad wax ka baraneyso iskuulka tacliinta sare

Waad heli kartaa lacagta waxbarashada haddii aad ka weyn tahay 17 sano. Waxbarashadaadu waa in ay ahaataa waxa ugu weyn ee aad qabato. Waxqabadka ugu weyn waxaa loola jeedaa in waxbarashadaadu ahaato shaqadaada ugu weyn. Waxbarashada adigoo wata ayaad shaqeyn kartaa. Mushaarka aad ka hesho shaqadaas wuxuu yareyn karaa tirada kaalmada waxbarashadaada.

Lacagta waxbarashada iyo amaahda waxbarashada ee ay dowladdu damaan qaado waxaa laga codsadaa Kelada.

Keladu waxay bil kasta kuugu soo shubeysaa xisaabaadka bangigaada lacagta waxbarashada. Waxyaabo badan ayaa saameyn ku leh tirada lacagta waxbarashada. Tirada kaalmada waxyaabaha saameeya waxaa kamid ah da’da qofka kaalmada helaya, haddii uu kaligiis si iskiis ah u noolyahay ama uu waalidkiis la deggan yahay. Bogga internetka ama xafiiska Kelada ka hubso tirada lacagta waxbarashadaada.

Amaahda waxbarashadu qasab ma ahan. Waxaad qaadan kartaa ugu badnaan tiro cayiman. Adiga ayaa iskaa u dooranaya tirada amaahda waxbarasho ee aad dooneyso. Amaahda waxbarashadu waa amaah ay ardayga ka damaanad qaadeyso dowladda Finland. Ka dalbo bangiga amaahda waxbarashada marka aad Kelada ka hesho go’aanka damaanadqaadka dowladda. Waa inaad amaahda dib u bixisaa marka aad waxbarashada dhameyso.

Waad heli kartaa sidoo kale amaahda waxbarashada marka adigoo weyn aad baraneyso dhameystirka waxbarashada (täydennyskoulutus). Taas waxaa sii dheer oo aad heli kartaa kaalmada waxbarashada dadka waa weyn (aikuiskoulutustuki).

Xaaladaha qaarkood marka aad ku jirto waxaad heli karaa dheeraadka kirada, tusaale ahaan haddii aad qeybta lacagta ah ee machadka dadweynaha wax ka barato islamarkaasna aad deggan tahay guryaha machadka. Faah-faahin dheeraad ah ka sii aqri bogagga Kelada.

Bogga InfoFinlandi Kaalmda ijaarka waxaa lagu sharraxaa kaalmada kirada ee guud.

Kaalmada safarka iskuulka

Kaalmada safarka iskuulku wuxuu daboolayaa kharashaadka safarka dugsiga. Kaalmada safarka dugsiga waxaad heli kartaa haddii aad waxbarato oo aad Finland deggan tahay safarka dugsiguna uu dheer yahay.

Xaaladaha qaar marka lagu jiro waxaa laga yaabaa in aad xaq u yeelayo kaalmada safarka dugsiga, haddii aad wax ku baranayso dugsi sare, machadka xirfadda ama waxbarashada diyaarinta ah ee goobahan waxbarashada. Si aad kaalmada u hesho, waa in aad haysataa ugu yaraan 10 maalmood oo safar ah bishiiba iyo safar dugsi oo dheer. Weydii dugsigaada in aad kaalmada safarka dugsiga xaq u leedahay iyo in kale.

Kaalmada raashinka

Haddii aad wax ka baraneyso iskuulka tacliinta sare waxaad sidoo kale heleysaa kaalmada raashinka (ateriatuki). Kaalmada raashinka waxaa laga heli karaa maqaayadaha goobta waxbarashadu ay leedahay. Taas waxaa loola jeedayaa, ardaygu wuxuu cuntada ka bixinayaa lacag ka yar tan ay macaamiisha kale bixiyaan. Kaalmada raashinka uma baahna in gooni loo dalbado, waxay ku jirtaa qiimaha raashinka ee maqaayadda. Waa inaad tustaa oo kaliya kaarkaada ardaynimo marka aad lacagta bixineyso.

Xaq uma lihid kaalmada raashinka haddii aad u joogto sameynta tabara shaqo (työharjoittelu) oo la xiriira shahaado ama waxbarasho dibadda ah.

Caawimaadda lacageed iyo deeqaha waxbarasho

Ardayda ajnabiga ah waxey caawimaadyo lacageed oo kala duwan u codsan karaan jaamacadaha Finland. Jaamacad kasta waxey gooni u leedahay nidaam caawimaad lacageed oo loogu talagalay ardadya ka timaada meelaha ka baxsan Aagaha Midowga Yurub/ ETA ee loo ogolaaday in uu waxbarashada shahaadada koowaad ee jaamacadda ama shahaadada labaad ku qaato afka Ingiriiska.

Helitaanka caawimaadda lacageed waxey kun xiran tahay horumarka aad waxbaraashada ka sameysay. Caawimaadda lacageed waxey kaa daabooli kartaa dhammaan kharashka waxbarasho-xilliyeedka ama qeyb kamid ah. Caawimaadaha lacageed qaarkood waxey kaa dabooli karaan kharashaadka kale. Mararka qaar caawimaadda lacageed waxey ku xiran tahay si aad horumar uga sameyso waxbarashadaada. Caawimaadda lacageed waxaad codsan kartaa isla marka aad codsaneyso waxbarashada.

Barnaamijka gaarka ah ee Erasmus-Mundus ee shahaada labaad ee jaamacaddu wuxuu leeyahay nidaam caawimaad lacageed oo u gaar ah. Hoggaanka waxbarashada wuxuu leeyahay barnaamij deeq waxbarasheed ah oo u gaar u ah ardayda tacliinta sii wadaneysa ee Finland u yimaada in ay qaataan shahaadada doktoreetka. Ardayda Mareykanka ah waxey codsan karaan deeq-waxbarasheedka Fullbright.

Faah-faahin dheeraad ah oo ku saabsan caawimaadaha lacageed iyo deeqaha waxbarasho ka sii aqri bogagga adeegga ee Studyinfinland.fi.