Mine sisu juurde
Soita ja kysy neuvoa

Helista ja küsi nõu

Avaldatud09.05.2022

Sellelt lehelt leiad telefoninumbreid, millele helistades saad nõu küsida. Need teenusenumbrid on eri ametkondade ja organisatsioonide teenused. Veebileht InfoFinland ei nõusta ja InfoFinlandisse ei saa helistada.

Teavet avalike teenuste kohta

Kas vajad teavet avalike teenuste kohta või abi nende kasutamisel? Nõu saad küsida avalike teenuste nõustamisteenusest Kansalaisneuvonta. Kansalaisneuvonta suunab sind õige teenuse juurde, abistab elektroonilises asjaajamises ja vastab avalikke teenuseid puudutavatele küsimustele. Kansalaisneuvonta kaudu ei ole võimalik ametkondadega suhelda, vaid teenuse kaudu suunatakse sind õige ametkonna juurde.

Teeninduskeeled: soome, rootsi ja inglise keel.

Helista: 0295 000

Telefoniteenindus avatud
E–R 8–21
La 9–15

Teavet Soome sotsiaalse kaitse kohta

Kela teenindustelefon

Sotsiaalse kaitse küsimused, kui asud elama Soome või Soomest välisriiki:
020 634 0200 (soome ja inglise keeles)

Kela teenindustelefon on avatud esmaspäevast reedeni kella 10–15.

Sul on võimalus Kela kaudu ka helistamisaega broneerida. Aja saad broneerida teenindustelefonilt või Kela veebilehe kaudu. Kui oled broneerinud helistamisaja, helistab teenusekonsultant sulle kokkulepitud ajal. Kui vajad tõlki, anna sellest aja broneerimisel teada. Tõlgi vajaduse korral broneeri aeg vähemalt nädal aega varem. Sageli ei ole võimalik tõlki kiiremini organiseerida. Tõlgi tellib Kela.

Õigusnõustamine

Pakolaisneuvonta ry

Pagulaste nõustamiskeskus annab õigusalast abi ning nõustab varjupaigataotlejaid, pagulasi ja teisi välismaalasi.

09 2313 9325 (E–R kell 10–12)

Nõustamine dokumentideta välismaalastele: 045 2377 104 (esmaspäeviti kell 14–16).

Kuriteoohvrite valvekeskus Rikosuhripäivystys

Abitelefon 116 006
Juristi nõustamistelefon 0800 161 177

Kuriteoohvrite valvekeskuse Rikosuhripäivystys (RIKU) ülesanne on parandada kuriteoohvri, tema lähedaste ja kriminaalasja tunnistaja positsiooni. Võid helistada kuriteoohvrite valvekekeskusse, kui sina või sinu lähedane on sattunud kuriteo ohvriks või kui oled kuriteo tunnistaja. Helistades ei pea sa ütlema oma nime. Sind toetatakse abitelefonil ja suunatakse vajadusel edasi. Juristi telefoninõustamisteenuse kaudu saad teavet oma juriidiliste õiguste kohta.

Teenused töötajatele ja ettevõtjatele

Töönõustamine immigrantidele

Kui sul on tööga seoses küsimusi või probleeme, võid pöörduda immigrantidele mõeldud töönõustamise poole. Nõustab Soome Ametiühingute Keskorganisatsioon SAK. Võid saada nõu, isegi kui sa ei ole ametiühingu liige. Jurist vastab näiteks töölepingu, palga või tööaegadega seotud küsimustele. Tasuta nõu saab soome või inglise keeles.

Töönõustamisteenust osutatakse esmaspäeviti 14–17 ning teisipäeviti ja kolmapäeviti 9–11 ja 12–15.

Telefon: (09) 0800 414 004

Töö- ja ettevõtlusteenus

Soomekeelne nõustamine: 0295 025 500
Rootsikeelne nõustamine: 0295 025 510
Ingliskeelne nõustamine: 0295 020 713

Nõuandetelefoni kaudu saad nõu TE-büroo teenuste kohta. Sind juhendatakse ka asjaajamises ja töötaja elamisloa küsimustes.

Yritys-Suomi

Teenindustelefon: 0295 020 500

Yritys-Suomi teenindustelefonilt saad teavet, suunamist ja nõu ettevõtluse alustamise ja ettevõtetele mõeldud avalike teenuste kohta.

Maksuamet

Nõustamine Soome maksuküsimustes inglise keeles: 029 497 050
Rahvusvaheline üksikisiku tulu maksustamine: 029 497 024

Rahvusvahelise üksikisiku tulu maksustamise nõustamisteenuse kaudu saad teavet välisriigist saadud tulude ja välisriigis töötamise maksustamise kohta ning välisriiki elama asumise mõjust maksustamisele. Teenuse kaudu antakse nõu ka välisriigist Soome tööle tulevate isikute maksuküsimustes ja tasu maksjate kohustustest rahvusvahelistes olukordades.

Toetus majanduslike probleemide korral

Velkalinja

Nõustamistelefon: 0800 9 8009

Võlanõustamistelefonile Velkalinja võib helistada tasuta kõikjalt Soomest ja vestelda anonüümselt enda või lähedaste inimeste rahaprobleemidest. Raskused võivad olla väikesed või suured. Vestluste käigus kaardistatakse helistaja olukord, antakse nõu ja suunatakse vajadusel abi otsima.

Diskrimineerimine ja rassism

Võrdõigusvolinik

Teenindustelefon: 0295 666 817

Võid pöörduda võrdõigusvoliniku büroosse, kui oled kogenud diskrimineerimist või tunned, et sind on koheldud rassistlikult või mittekohaselt sinu etnilise päritolu või välismaalase staatuse tõttu. Telefonile vastav nõunik annab nõu asja lahendamiseks ja lepib kokku võimalikes edasistes toimingutes, et asja edasi menetleda.

Telefoni teel teenindatakse soome, rootsi või inglise keeles.

Soolise võrdõiguslikkuse volinik

Nõustamistelefon: 0295 666 842

Kui kahtlustad, et tööandja, õppeasutus või mõni muu institutsioon on sind sooliselt diskrimineerinud või muul viisil rikkunud naiste ja meeste suhteid reguleeriva soolise võrdõiguslikkuse seaduse sätteid, võid küsida asja lahendamiseks abi ja nõu. Soolise võrdõiguslikkuse volinikult saad ka muud teavet soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohta.

Toetus peredele

Rahvastikuliit (Väestöliitto)

Tasuta nõustamine immigrantidele pere heaolu ja laste kasvatamisega seotud küsimustes. Nõustamine erinevates keeltes:

kurdi (sorani), dari ja pärsia keeles: 050 325 6450
vene ja inglise keeles: 050 325 7173

Tervisealane nõustamine

Soome Vaimse Tervise Ühing MIELI

Soomekeelne kriisitelefon: 09 2525 0111

Araabiakeelne kriisitelefon: 09 2525 0113. Helistades võid rääkida ka inglise keeles.

Ühingu Mieli kriisitelefon pakub vahetut vestlusabi kriisis olevatele inimestele ja nende lähedastele. Telefonile vastavad kriisitöötajad ja koolituse läbinud vabatahtlikud tugiisikud. Helistades ei pea sa ütlema oma nime. Kriisitelefonil võid rääkida ootamatust juhtumist või raskest elusituatsioonist mõistvas ja toetavas õhkkonnas.

Puudega immigrantide tugikeskus Hilma

Teenindustelefon: 044 75777 099

Sind nõustatakse ja juhendatakse puuetega inimestele mõeldud sotsiaalteenuste ja –toetuste taotlemisel ning blankettide täitmisel. Võid küsida teavet ka taastusravi-, õppimis-, töötamis- ja vaba aja veetmise võimaluste kohta. Teenindustelefonile vastatakse soome, rootsi, inglise ja saksa keeles. Kõne hind vastab tavapärasele kõnetasule.

Mürgistusteabekeskus 24h

Mürgistused, ravi ja ennetamine: (09) 471 977

Mürgistusteabekeskusest võid küsida äkiliste mürgistuste ennetamise ja raviga seotud küsimusi.

Abi vägivalla lõpetamiseks

Nollalinja

Tel 080 005 005
Avatud: iga päev

Nollalinja on abitelefon, kuhu saad helistada, kui oled perekonnas kogenud vägivalda, seksuaalset vägivalda või sind on vägivallaga ähvardatud. Võid helistada igal ajal. Teenuse töötajad räägivad soome, rootsi ja inglise keeles. Abitelefonile Nollalinja helistamine on tasuta, helistamise kohta ei jää märget telefoniarvele. Helistades ei pea sa ütlema oma nime. Nollalinja on mõeldud nii naistele kui meestele.

Miehen Linja

Abitelefon: (09) 276 62 899

Abistamisteenus Miehen Linja on mõeldud immigrantidest meestele, kes on kasutanud või kardavad, et võivad kasutada vägivalda oma lähisuhtes või perekonnas.

Kriisikeskus Monika

Teenindustelefon: 0800 05058

Toetatakse ja nõustatakse vägivalda kogenud või selle ohus elavaid naisimmigrante. Helistades ei pea sa ütlema oma nime.

Maria Akatemia

Avatud liin: 09 7562 2260

Tugi ja abi naistele, kes kasutavad või kardavad, et kasutavad vägivalda. Kõned on konfidentsiaalsed. Avatud liin teenindab soome, rootsi ja inglise keeles.

Abi inimkaubanduse ohvritele

Soome riiklik inimkaubanduse ohvrite abistamissüsteem

Abitelefon: 02954 63177

Pöördu inimkaubanduse ohvrite abistamissüsteemi poole, kui tunned, et sind on ära kasutatud.

Sind aidatakse, isegi kui:

  • viibid riigis ebaseaduslikult
  • sul ei ole isikut tõendavaid dokumente või passi
  • sind või sinu lähedasi ähvardatakse
  • räägid ainult oma emakeeles
  • oled kellelegi võlgu.