Mine sisu juurde
Lasten ja nuorten ongelmat

Laste ja noorte probleemid

Avaldatud14.06.2022

Probleemid koolis või õpingutes

Kui lapsel või noorel on probleeme kooli või õpingutega, tuleks sellest vestelda kooli või õppeasutuse koolitusnõustajaga. Koolis töötab ka psühholoog või kuraator. Ta aitab õpilasi, kellel on koolis raskusi.

Kui last või noort koolis kiusatakse, on koolil kohustus asjasse sekkuda. Räägi kiusamisest õpetajale või direktorile. Vahel võib kiusamine olla ka seaduse järgi kuritegu, millest võib teatada politseile. Näiteks füüsiline vägivald ja varastamine on kuriteod.

Uimastite kasutamine

Kui noorel on probleeme alkoholi, narkootikumide või mängurlusega, võib ta abi saada noortejaamast. Noortejaamu on paljudes linnades. Noor võib tulla noortejaama üksinda või koos vanematega.

Kultuuridevahelised konfliktid perekonnas

Vahel tekitavad laste ja vanemate vahel probleeme kultuuridevahelised konfliktid. Probleemid võivad puudutada näiteks kurameerimist või riietumist. Võib juhtuda, et vanemad ootavad tüdrukutelt teistsugust käitumist kui poistelt.

On oluline, et peres oleks võimalik konfliktidest rääkida. Noorel on õigus küsida, miks vanemad tahavad, et ta teatud viisil käituks. Ükski kultuur või usund ei tohi piirata laste ja noorte põhiõigusi. Loe põhiõiguste kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Laste ja noorte õigused ja kohustused.

Probleemide korral saab abi küsida. Tütarlapsed saavad abi küsida Tütarlaste majadest, mis asuvad paljudes kohtades. Helsingis ja Oulus on noortele ka Poiste maja, kust saavad abi küsida noormehed.

Helsingis tegutseb Sopu-työ ja Tamperes Didar. Need aitavad nii noori kui vanemaid auga seotud konfliktide korral.

Vägivald perekonnas

Laste kehaline karistamine on Soomes kuritegu. See tähendab seda, et lapsi ei tohi näiteks lüüa või tutistada, kui nad on sõnakuulmatud.

Kui vanemad kasutavad lapse või noore suhtes vägivalda, võib laps või noor otsida abi näiteks oma kooli tervishoiutöötajalt, perenõuandlast või SPRi (Soome Punase Risti) Noorte turvamajast.

InfoFinlandi lehel Laste kasvatamine Soomes on teavet selle kohta, kuidas Soomes lapsi kasvatatakse. InfoFinlandi lehelt Vägivald leiad teavet selle kohta, mida saad teha, kui sinu perekonnas kasutatakse vägivalda.

Link viib saidilt väljaSuomen Punainen Risti

Noorte turvamajad

Kuriteod

Alla 15-aastane vastutab kuriteo toimepanemise tagajärgede eest. Tal on kohustus enda tekitatud kahju hüvitada. Politsei teavitab alla 18-aastaste toime pandud kuritegudest vanemaid ja lastekaitseametnikke.

Lisateavet lastekaitse kohta leiab InfoFinlandi lehelt Lastekaitse.

Abi laste kasvatamisel

Perenõuandla/perekeskus

Lapsed, noored ja pered saavad perenõuandlast või perekeskusest abi laste kasvatamise ning arenguga seotud probleemide korral. Võid ise pöörduda perenõuandlasse ja kohtumise kokku leppida. Perenõuandlad või perekeskused on olemas paljudes kohtades. Perenõuandla on kohaliku omavalitsuse osutatav teenus. Kontaktandmed leiad oma kohaliku omavalitsuse veebilehe kaudu.

Mannerheimi Lastekaitseliit MLL

Mannerheimi Lastekaitseliit organiseerib lastega perekondadele Soome mitmetes piirkondades perekohvikuid ja lasteringe. Liit pakub vanematele ka laste kasvatamise alast nõu.

Väestöliitto

Väestöliitto (Rahvastikuliit) kaudu saad teavet lapsevanemaks olemise kohta. Võid sinna pöörduda, kui sul on probleeme paarisuhtes, laste kasvatamisega või kaalud abielu lahutamist. Väestöliitto multikultuurne töö toetab sisserändajate perekondi. Väestöliittost saad nõu ka telefoni ja e-posti teel, kui vajad nõu laste kasvatamise või peresuhete küsimustes. Võid kirjutada Väestöliittole dari, kurdi (sorani), pärsia, soome, vene, inglise või rootsi keeles. Kontaktandmed leiad Väestöliitto veebilehelt.